U Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

U

Symbol for spænding (elektrisk)

Symbolet for spænding er U, og måleenheden er Volt (V).

Eksempel:
U = I x R [V].

Det vil sige:
U er lig med I gange R angivet i Volt. Eller med andre ord: spænding er lig med strøm gange modstand angivet i Volt.

udenbånds-transmission

En transmissionsteknik, der anvendes for samtidigt at kunne overføre både telefoni og andre tjenester, via en almindelig telefoni-kobbertrådsforbindelse.

Udenbånds-transmission benytter frekvenser, som ligger over det almindelige telefoni-frekvensbånd. Det vil sige at udenbånds-signaler ligger i frekvensområdet over 4000 Hz.

Se også ADSL, som er et eksempel på en tjeneste der benytter udenbånds-transmission.

UDF

Universal Disk Format er et filsystem, der kan anvendes på mange forskellige lagermedier. Det er beskrevet i specifikationen ISO/IEC 13346 og ECMA-167. UDF benyttes mest til CD/DVD'er, hvor det efterhånden helt har afløst ISO 9660.

Når datafiler skal overføres til optiske lagermedier (CD/DVD) kaldes det "at brænde en CD/DVD". Det skyldes at dele af det optiske medie opvarmes ved hjælp af laserlys, så der dannes mønstre i overfladen.

Normalt vil brænder software først lave en "master". Det er en midlertidig original, som indeholder alle de datafiler, der skal gemmes på det optiske medie. Efterfølgende overføres "masteren" i UDF-format til det optiske medie i en selvstændig arbejdsgang.

UDF kan tilbyde såkaldt "UDF Incremental Packet Writing" på skrivbare medier, såsom CD/DVD'er. På den måde kan der oprettes, slettes og ændres på disken ligesom på andre flytbare medier (disketter, USB-drev og flash-drev). En CD/DVD som er oprettet med UDF Incrimental Packet Writing, kan sandsynligvis kun læses i en computer med et nyere Windows operativsystem.

UDF er udviklet og vedligeholdes af Optical Storage Technology Association (Osta).

Note:

Der har siden starten af Windows været eksterne programmer, der har tilbudt en "dynamisk brændingsfunktion" til CD'er, ved hjælp af UDF Incremental Packet Writing. De har dog altid givet anledning til helt sikre tab (!) af vigtige data, så jeg har ikke anvendt denne mulighed i mange år. Microsoft indbyggede denne funktion i Windows Vista under navnet "Live File System", og har den også i Windows 7. Det er blot Microsofts navn for "UDF Incremental Packet Writing".

Jeg ved ikke om Microsofts funktion "Live File System" lider af samme usikkerhed som de tidligere eksterne programmer, og jeg har ikke tænkt mig at afprøve det. Alle tidligere versioner, der har anvendt "UDF Incremental Packet Writing", har haft en udpræget tendens til udelukkende at miste mine allervigtigste data, mens ligegyldige testdata aldrig gik tabt ;-) .

udskriftsserver

Se printserver.

UHDTV

Ultra High Definition Television (EN/DK: ultra højopløst television).

Video (og tv-) billedskærm med meget høj opløsning. Beregnet for store videoskærme (60 tommer eller større), men kan selvfølgelig også anvendes på mindre skærme.

UHDTV omtales bl.a. i standarden ITU-R BT.2020 i forbindelse med opløsningerne:

Begge formater er i formatet 16:9 og anvender 4-kantede pixels.

Der er mulighed for høje video-framerates (op til 120 frames pr. sekund) og flere farver end HDTV.

Forskellige opløsninger
Betegnelse Opløsning i pixels Mega pixel
HD 1920 x 1080 2,07
UHD / 4k 3840 × 2160 8,29
UHD / 8k 7680 × 4320 33,18

Det menneskelige øje kan ikke adskille de små pixels, der findes i et 4k billede, med mindre man er så tæt på en stor skærm, at billedet virker ubehageligt uoverskueligt. Umiddelbart er der altså ikke grund til at tro at et (tv-) billede i 4k opløsning er bedre end et HD billede, når man ser på det i den mest behagelige betragtningsvinkel (<32° se skærmstørrelser). Man kan dog ved selvsyn konstatere at billedet faktisk fremstår i bedre kvalitet end HD. Dette skyldes at der i 4k er:

Se mere under skærmstørrelser

Bemærk

Der er stadig nogen usikkerhed omkring HDCP (kopieringsbeskyttelse) og 4k

 

Skal du købe nyt UHD-udstyr, så gå efter UHD 4k / 8k udstyr med HDMI 2.0b og HDCP 2.2.

Hvis du køber/har en surround-receiver og eller et tv uden HDCP 2.2 support, så vil den ikke kunne modtage 4K-signaler fra kopibeskyttet kildemateriale.

UHF

Ultra High Frequency.

Se radio-frekvens.

ULF

Ultra Low Frequency.

Se radio-frekvens.

ultralyd

Lydbølger (periodiske tryk- eller massetætheds-forandringer i luft eller faste materialer) over det hørbare område. Det vil sige over 20 kHz.

Der er tale om mekaniske svingninger (modsat elektriske svingninger, som er radio-teknologi). Der er ikke nogen teoretisk grænse for ultralyds frekvens. Det er lykkedes at frembringe ultralyd med frekvenser helt op til 10 THz. 

Anvendes f.eks. til:

Se også infralyd.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System (EN/DK: universalt system (for) mobil telekommunikation).

Overordnet teknologi for drift af mobiltelefoni netværk, der er baseret på digitale transmissionsprincipper. Fuldt udbygget indeholder sådant et netværk både tale-telefoni, video og datatransmission (Internetforbindelse, trådløst netværk med mere).

Se også GSM, GPRS og 3G.

upload

Det at sende en data-fil til en server.

Upload og uploade, benyttes også på dansk, men er dog ikke optaget i retskrivningsordbogen.

Se også download.

UPnP

Universal Plug and Play (EN/DK: universel tilslut og leg).

Et sæt netværksprotokoller til datanetværk, der tillader netværksenheder, såsom pc'er, printere, Internet gateways, WiFi adgangspunkter m.m., at opdage hinandens tilstedeværelse på netværket for automatisk at etablere netværkstjenester for datadeling og kommunikation.

Bemærk

UPnP kan udgøre en sikkerhedstrussel i et netværk. Dette skyldes at UPnP ikke kræver særlige adgangsbetingelser (koder m.m.) for at aktivere forbindelser for forskellige netværkstjenester. Der kan altså etableres forbindelser fra Internettet ind og ud af dit lokale netværk via UPnP, uden at du ved det.

UPnP kan tjene et formål på dit interne netværk (LAN), men udgør en sikkerhedstrussel, hvis det uden videre kan passere din  router/gateway. Hvis du ikke ved, om du har brug for at have UPnP aktiveret i dit netværksudstyr, så har du med meget stor sandsynlighed heller ikke brug for at din router tillader UPnP-dataforbindelser imellem Internettet og dit interne netværk (LAN).

Deaktiver UPnP i din router/gateway, hvis du ikke har brug for UPnP-funktioner.

upstream

Datastrøm fra en brugers dataudstyr (pc). F.eks. data der sendes til Internettet.

Den modsatte retning er Downstream.

Se også asymmetrisk dataforbindelse.

USB

Universal Serial Bus.

Snitflade/stik/port, der benyttes for at tilkoble eksternt udstyr til en computer. Det kan f.eks. være printer, mus, tastatur, digitalkamera m.m.

Ofte er der anbragt USB-stik på både for- og bagsiden af pc'ens kabinet.

Billedet herunder viser 2 stk. USB 2.0 stik placeret på fronten af et pc-kabinet, sammen med stik for mikrofon (MIC), hovedtelefon (HEADSET) og en FireWire-port (IEEE 1394).

En USB-port kan forgrenes ved at tilkoble en USB-hub, som indeholder flere stik. På den måde, kan der tilsluttes op til 127 stk. udstyr til den samme USB port.

En USB port kan levere strøm til det tilsluttede udstyr dog maksimalt 500 mA ved 5 VDC.

Datahastighed

USB overfører data med følgende hastigheder:

Note

Der findes flere forskellige USB-stiktyper: A, B, mini, mikro, C og nogle særlige typer til videoudstyr, kamera m.m

Der er også lidt uklarhed omkring USB 3.1 Version 1 og Version 2

Der kommer mere info om dette senere

Et 1.1 og 2.0 USB-kabel indeholder 4 stk. ledere i et skærmet kabel:

Leder
farve
Stik

Kontakt-
stift

Signal-
betegnelse
Anvendelse
Rød 1 VBUS + 5 VDC strømforsyning af tilsluttet udstyr
Hvid eller Gul 2 D- data-signal (gul og blå er parsnoet)
Grøn eller Blå 3 D+ data-signal (gul og blå er parsnoet)
Sort eller Brun 4 GND - 0 VDC (stel)

USB-drev

(flash-drev, flash-pen, USB-nøgle, USB-pen)

USB-drevet er en lille flytbar enhed, der indeholder et elektronisk lagermedie (flash-RAM), som man både kan læse og skrive data på. Et USB-drev tilsluttes pc'en i et USB-stik. Alle nyere pc-kabinetter er udstyret med et USB-stik på fronten, så man nemt kan tilslutte sit USB-drev. Efter brug, kan drevet fjernes fra pc'en, så dine data kan medbringes til en anden pc.

Det kræver ikke strøm at opbevare data på et USB-drev, så et USB-drev indeholder ikke noget batteri. Der skal udelukkende bruges strøm, når der skal læses eller skrives data, og strømmen fås fra selve USB-stikket på pc'en.

Et USB-drev fås med hukommelse i mange størrelser, og kan typisk  indeholde fra 1 til 32 GB data.

Billedet herunder viser et USB-drev.

USB-nøgle

Se USB-drev.

USB-pen

Se USB-drev.

UTC

Universal Time, Coordinated (EN/DK: universalt tidspunkt, koordineret).

UTC er den international absolutte tidsangivelse, som man benytter til at angive den lokale tid i forskellige tidszoner over hele jorden.

Når ens lokale tid angives, så angiver man samtidigt sit offset (relativ afstand/forskydning) i forholdet til UTC.

F.eks. angives et dansk (normaltid) klokkeslæt således: 10:31:41 +0100, og dansk sommertid således: 10:31:41 +0200

UTC korrigeres til tider med et "skud-sekund" (positivt eller negativt), når UTC er ude af synkronisering med jordklodens rotation. Dette skyldes at jordklodens rotation ikke passer helt med 24 timer pr. omgang. 

 

De anbefalede formater ses herunder:

År (Year:) YYYY

År og måned: (Year and month:) YYYY-MM

Komplet dato: (Complete date:) YYYY-MM-DD

Komplet dato plus tidspunkt med timer og minutter: (Complete date plus hours and minutes:) YYYY-MM-DDThh:mmTZD (f.eks. 1997-07-16T19:20+01:00)

Komplet dato plus tidspunkt med timer, minutter og sekunder: (Complete date plus hours, minutes and seconds:) YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (f.eks.1997-07-16T19:20:30+01:00)

Komplet dato plus tidspunkt med timer, minutter, sekunder og decimale dele af sekunder: (Complete date plus hours, minutes, seconds and a decimal fraction of a second:) YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (f.eks.1997-07-16T19:20:30.45+01:00)

 

Forkortelserne står for:

YYYY = four-digit year (fire-cifret årl)

MM = two-digit month (to-cifret måned)

DD = two-digit day of month (to-cifret måned, 01 til 12)

T = time (dato og tidsangivelsen adskilles med T)

hh = two digits of hour (to-cifret time, 00 til 23)

mm = two digits of minute (to-cifret minut, 00 til 59)

ss = two digits of second (to-cifret sekund, 00 til 59 (hvis der indsættes et "skudsekund", så kan 60 faktisk forekomme)

s = one or more digits representing a decimal fraction of a second (et eller fler-cifret decimaldele af et sekund)

TZD = time zone designator (tidszoneangivelse (Z eller +hh:mm or -hh:mm) Z står for tidszone 00:00.

 

Z står for "nul meridian", der går gennem Greenwich i London. Det er også almindeligt anvendt i radiokommunikation, hvor det udtales "Zulu" (ordet for Z i den internationale radio alfabet). I militære sammenhæng kaldes UTC ofte for "Zulu Time").

UTC afløste Greenwich Mean Time (GMT) i 1972. GMT bør ikke længere anvendes. Siden indførelsen af en international atomar tidsskala er næsten alle eksisterende civile tidszoner relateret til UTC, hvilket er lidt forskellig fra den gamle og nu ubrugte GMT.

 

UTP

Unshieldeddd Twisted Pair (EN/DK: uskærmet snoet par)

Betegnelse for et kabel med flere ledere i en bestemt opbygning. UTP-kabler anvendes hovedsageligt til data- og telefoni-installationer, og er beregnet for balancerede elektriske kredsløb.

Lederne er opdelt i par, hvor de to ledere snos om hinanden, for at forhindre kablet i at opfange støj fra omgivelserne. Snoningen bevirker at hver enkelt leder i parret "opsamler" lige meget elektrisk støj fra omgivelserne. Derved vil det ikke genere det nyttesignal, der overføres via parret. Kablet er kun immunt over for omgivende elektrisk støj, når lederne benyttes i de par, hvor lederne hører sammen. 

Dette er ikke en standard-betegnelse, så hvis du vil være helt sikker på hvordan et bestemt kabel er opbygget, så skal du tjekke kablets datablad ved fabrikanten.

Der er indarbejdet nogle standardiserede forkortelser for den fysiske opbygning af et kabel i standarden ISO/IEC 11801. Tabellerne herunder viser en sammenligning af nogle gamle og nogle nye forkortelser for kabelopbygningen ifølge ISO/IEC 11801:

Anvendt
forkortelse
Engelsk Dansk Beskrivelse
TP Twisted pair Snoet par Balanceret kredsløb.

Det balancerede kredsløb kan være betegnet med TQ,
hvis kablet er opbygget med stjerne-4-snoning.
Det har jeg dog aldrig set anvendt i datainstallationer.

U Unshielded Uskærmet  
F Foil shielding Folieskærm Aluminiumsfolie eller lignende
S Braided shielding Flettet skærm Skærm bestående af en "strømpe" flettet af tynde ledere (typisk kobber). Flettet skærm ligger som det yderste lag, hvis der er både flettet- og folie-skærmlag.

Kablets opbygning angives i formatet Kabelskærm/Parskærm og Partype. Angivelsen foran skråstregen er for selve kablet, mens angivelsen bag skråstregen er for det enkelte par.

Upålidelig
gammel
betegnelse.

Ikke standardiseret

Ny betegnelse.

Standardiseret i
 ISO/IEC 11801

Kabel-skærm Par-skærm

(det enkelte par)

UTP U/UTP ingen ingen
STP, FTP U/FTP ingen folie
FTP, STP F/UTP folie ingen
S-STP S/FTP flettet folie
S-FTP SF/UTP flettet og folie ingen
S-FTP SF/FTP flettet og folie folie

 

Se også Se også STP, FTP og S-FTP.

UV

Ultra Violet (lys)

Lys med en bølgelængde, der er kortere end det lys, som er synligt for mennesker.

Ultraviolet lys er usynligt for mennesker, så det må nærmere betegnes som en stråling, og ikke som lys.

Der er tre typer af UV-stråling. De er kategoriseret efter bølgelængde. Jo kortere bølgelængde, desto større er energiniveauet og dermed risikoen for at skade levende organismer.

Type Bølgelængde
i nm
Beskrivelse
UV-A 400 – 315 UVA stråler har den længste bølgelængde.

Den når ikke så langt ind i hudens lag.

UVA gør os solbrune, fordi huden forsøger at beskytte sig imod den farlige stråling, der fremskynder ældning af huden.

UV-B 315 – 280 UVB stråler har den mellemste bølgelængde.

Den trænger længere ind i huden, hvor de kan gøre større skade. UV-B kan bevirke hudkræft og grå stær m.m.

Ozonlaget filtrerer de fleste UVB-stråler fra, inden de når jordens overflade.

UV-C 280 – 100 UVC stråler har den korteste bølgelængde. Det er den absolut farligste type af UV-stråling.

Ozonlaget filtrerer heldigvis alle UVC-stråler fra, inden de når jordens overflade.

Steriliserende stråling, der dræber bakterier, ændrer arveegenskaber m.m. (skader også mennesker).

Se også IR og lys.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1U / 2017-12-27 00:21