N Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

Nanoteknologi

Nano-teknologi er evnen til at se, manipulere og fremstille meget små ting, typisk med en størrelse imellem 1 til 100 nm. Til sammenligning er et menneskehår ca. 100.000 nm bredt.

Det menneskelige øje kan ikke opfatte noget, der er mindre end 10.000 nm uden at der skal benyttes et mikroskop.

Se også Præfiks, decimale

NAS

Network-attached storage (EN/DK: netværks-tilsluttet (data)lager).

En specialiseret computer, hvis eneste opgave er at tilbyde og håndtere lagerplads for et datanetværks klient-computere (alle de andre computere på netværket).

En NAS-enhed kan etableres ved hjælp af en ganske almindelig pc, der installeres med et specielt styresystem, samt et antal harddiske med stor lagerkapacitet.

Sædvanligvis styres og konfigureres NAS-enheder ved hjælp af et Internetbrowser-program, via det netværk den er tilsluttet.

NAT

Network Address Translation (EN/DK: netværk adresse oversættelse)

En netværksfunktion, der gør det muligt at dele brugen af en enkelt WAN-forbindelses IP-adresse imellem et antal pc'er, der er tilkoblet et LAN.

NAT bruges typisk til at fordele én Internetforbindelse til brug for flere stk. pc.

NAT håndterer adresseringen af indkommende og udgående datapakker, så det på WAN-siden ser ud, som om der udelukkende findes én bruger, bag det udstyr, som indeholder NAT-funktionen.

Når netværkets datapakker passerer NAT-funktionen, så oversættes alle de lokale LAN-IP-adresser til den ene WAN-IP-adresse. NAT-funktionen holder styr på de enkelte datapakkers oprindelse, og sørger for at sende svaret på de "oversatte" datapakker, tilbage til den rette LAN-IP-adresse.

Se også CGN.

NC3

Nationale Cyber Crime Center (EN/DK: Nærmeste oversættelse må være: Nationalt Center for højteknologisk kriminalitet).

Rigspolitiets specialafdeling, der bistår politikredsene under blandt andet ransagninger for at sikre beviser, der findes elektronisk i f.eks. mobiltelefoner, computere og tablets.

Alle politikredse har en it-ingeniør, der kan bistå i mindre sager. It-ingeniørerne er ansat af NC3, men er fysisk placeret lokalt i kredsene.

NC3 efterforsker og overvåger bl.a.:

Hvis du vil anmelde it-kriminalitet, så kan det gøres på Politiets hjemmeside: https://www.politi.dk/da/borgerservice/anmeldelser/

NEM ID

Betegnelse for en metode, der anvendes i Danmark til at fastslå en persons identitet, når der anvendes digitale medier. Det benyttes i forbindelse med kommunikation med skat.dk og andre offentlige hjemmesider, samt banker, læger, sygehuse osv.

NEM ID er ét fælles og meget sikkert login til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger i Danmark. Det blev taget i brug den 1. juli 2010.

I år 2017 er der ca. 5 millioner NEM ID, og de bruges ca. 65 millioner gange om måneden.

Identifikationen foregår ved at benytte: et brugernavn, et password, og en tilfældig udvalgt "nøgle" fra et personligt (og hemmeligt) nøglekort, der indeholder 148 par engangsnøgler.

NEM ID er sikkert fordi et NEM ID-login både kræver noget, du selv har i hovedet (bruger-id og en adgangskode), og noget fysisk du har i hånden (dit nøglekort).

Nøglekortet, som er plastikbelagt papir, kan foldes til kreditkortstørrelse. Det er påtrykt 148 personlige engangskoder. Ved login beder NemID om en bestemt nøgle fra kortet. Brugeren modtager et nyt nøglekort med posten i god tid, inden alle nøglerne har været benyttet.

Bemærk

Se mere information på https://www.nemid.nu og https://digst.dk/it-loesninger/nemid/ og https://digst.dk/it-loesninger/mitid/

NEMid bliver i år 2020 afløst af et nyt produkt, der kaldes MitID. Ifølge planen begynder brugerne at tage MitID i brug fra anden halvdel af 2020 og et lille års tid frem. Mens MitID tages i brug, vil NemID og MitID fungere side om side. NemID lukkes først, når alt med det nye MitID er på plads.

NFC

Nearr Field Communications (EN/DK: (Tæt på felt) Nærfelts kommunikation).

En standard for overførsel af data over korte afstande på op til 10 centimeter. Funktionen kan f.eks. være indbygget i en mobiltelefon.

En mobiltelefon med en NFC chip, kan holdes op foran en modtager og udveksle data. Det kan f.eks. benyttes til parkerings betaling, adgangskontrol og betaling af varer.

NFC kendes også fra elektroniske nøglebrikker og ID-chips, der indopereres i kæledyr.

NIC

Network Interface Card (EN/DK: Netværk Snit-flade kort). Dansk: Netkort. Det indstikskort/udvidelseskort, som monteres i pc'en for at den kan kobles til et netværk. Netværkskortet håndterer transmission m.m. til og fra netværket, og indeholder et stik, hvor du kan tilslutte et netværkskabel.

nit

Uofficiel måleenhed for udstrålet mængde af lys på en monitor (fladskærm). Den officielle måleenhed for udstrålet mængde af lys (Luminance) på en monitor er candela per kvadratmeter (cd/m2)

1 nit = 1 cd/m2

En typisk monitor til en computer afgiver ca. 300 cd/m2, mens et nyere HDTV afgiver 450-1000 cd/m2.

Nit menes at stamme fra det latinske ord nitere; at skinne.

nm

nano-meter = 1/1.000.000.000 meter = 1/1.000.000 millimeter = 0,000.001 millimeter.

Se også præfiks.

NNTP

Network News Transfer Protocol (EN/DK: Netværk nyheds overførsels-protokol).

Netværksprotokol, der benyttes til overførsel af beskeder til og fra nyhedsgrupper, der findes på forskellige nyhedsservere.

For at kunne tilslutte sig en nyhedsserver skal du benytte et klientprogram.

Nyhedsserveren

Denne tjeneste giver adgang til en nyheds-server, der gør det muligt for Internetbrugere at deltage i emne-inddelte "debatteringsgrupper". En hel del e-mail-programmer kan håndtere adgangen til nyhedsgrupper, og der findes også nogle specialiserede programmer for opkobling til nyhedsservere .

En nyhedsgruppe på internettet håndteres ved hjælp af en nyhedsserver. Det virker lidt ligesom en opslagstavle:

På den måde forsætter debatten indtil man afslutter den.

Se eventuelt meget mere information om nyhedsgrupper på http://usenet.dk

ns

nano-sekund = 1/1.000.000.000 = 0,000.000.001 sekund.

Se også præfiks.

NTP

NTP kan have flere betydninger:


NTP (1)

Network Time Protocol (EN/DK: Netværk Tids-protokol).

En protokol til synkronisering af ure i computere, der er forbundet via pakkekoblede datanetværk.

NTP benyttes typisk til at synkronisere din computers ur med et meget præcist ur på internettet. F.eks. på 

NTP er en af de ældste Internet protokoller, der stadig er i brug (siden før 1985). NTP blev oprindeligt designet af David L. Mills fra University of Delaware, der stadig vedligeholder den med et hold af frivillige.

NTP overfører data via User Datagram Protocol (UDP) på port 123.

I Danmark kan man bruge NTP-serverne med serveradressen: "dk.pool.ntp.org" til at synkronisere sin computers ur til den korrekte tid (± 0,01 sekund).

Find den nærmeste offentlige NTP-server på denne adresse: http://support.ntp.org/bin/view/Servers/NTPPoolServers


NTP (2)

Network Termination Point (Benyttes til tider også på dansk: Netværks Terminerings Punkt)

Et fysisk fastmonteret vægstik, der er afslutningspunkt for eksempel et offentligt kabelnetværk for telefoni.

Stikkets formål er at være en klar fysisk adskillelse imellem det offentlige kabelanlæg og den private boligsinstallation (kabel/ledninger/vægstik). Teleudbyderen er forpligtet til at yde service på deres installation til og med NTP-stikket.  Oprindeligt blev NTP'et indført som et 4 polet modulstik med en indbygget brydefunktion, men i princippet kan et hvilket som helst stik udråbes som termineringspunkt for ens interne telefonininstallation.

I Danmark har NTP også været betegnet med MSP (Monopolt Skille Punkt), KAP-stik (Kabel Afslutnings Punkt), eller multistik.

NTSC

National Television Systems Committee (EN/DK: Nationale tv-systemers komité (for USA)).

Et system for kodning og visning af et analogt tv/video-billede. Nedenstående tegning viser, hvor NTSC og lignende tv/video-systemer anvendes eller har været anvendt.

Note:

Fra år 2007 er de analoge systemer for transmission af tv ved at blive afløst af forskellige digitale transmissionssystemer. De analoge systemer NTSC, SECAM og PAL vil altså blive til historie i løbet af få år.

NVOD

Near VOD;
Near Video On Demand (EN/DK: tæt på (næsten) Video efter ordre).

Et system der udsender et PPV-program på flere beskyttede kanaler i et kabel-tv-anlæg. Det samme program starter så hvert 15. minut. Hvis man vil se programmet, så skal man betale for at se det og kan derefter starte med at se det, næste gang det starter.

Se også VDO og PPV.

nyhedsgruppe

Se NNTP.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1N / 2019-01-29 22:25