V Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

V

Volt

Måleenhed for elektrisk spænding.

Måleenheden for spænding er V, og symbolet for spænding er U.

Eksempel:
U = I x R [V].

Det vil sige:
U er lig med I gange R angivet i Volt. Eller med andre ord: spænding er lig med strøm gange modstand angivet i Volt.

V-AIA

(VAIA)

Verificeret - Automatisk IndbrudsAlarm.
Et indbruds-alarmanlæg, der for at undgå alarmer på grund af tekniske fejl, er opbygget, så det udelukkende afgiver alarm, hvis der inden for et bestemt tidsrum detekteres en alarm fra to forskellige uafhængige detektorer.

Se også AIA.

VAC

Volt Alternating Current (EN/DK: spænding skiftende strøm).

Volt AC = Spændingsangivelse for vekselstrøm.

Se AC.

VDC

Volt Direct Current (EN/DK: spænding direkte strøm; ligefrem strøm)

Se DC.

VAIA

Se V-AIA.

VDSL

Very High Data Rate Digital Subscriber Line (EN/DK: meget høj transmissionshastighed digital abonnent linje)

En fast dataforbindelse, som overfører data digitalt.

Et VDSL-modem benytter ét par ledere i et telefonkabel til forbindelsen. Ved lave båndbredder kan der samtidigt overføres en almindelig telefoni-forbindelse (PSTN eller ISDN), men det vil nok blive leveret som IP-telefoni i fremtiden.

VDSL forbindelser kan overføre data med hastigheder op til 100 Mbit/s (fuld duplex) over afstande på maksimalt 300 m, og op til 52 Mbit/s (fuld duplex) over afstande på maksimalt 1.500 m.

Se også DSL og FTTP.

vekselstrøm

Se AC.

versal

typografi-betegnelsen for et stort bogstav. F.eks.: ABCDEFG (og ikke: abcdefg ).

Udtrykket stammer fra at verslinier tidligere altid skulle starte med et stort bogstav.

Det samme som majuskel.

Se også: minuskel, kapitæl.

VF

Velocity Factor (EN/DK: (Udbredelses)hastigheds faktor).

Bølgeudbredelseshastigheden i et givent transmissionsmedie (luft, vand kobber m.m.) målt i forholdet til lysets hastighed.

For eksempel er udbredelseshastigheden af ​​radiosignaler i et lufttomt rum lig med lysets hastighed. VF vil så være 100%. I kobberkabler er udbredelseshastigheden mindre end i et lufttomt rum. VF vil derfor være mindre end 100%.

I et lufttomt rum er et radiosignals udbredelseshastighed 299.792.458 m/s 

I et uisoleret kobberleder er et radiosignals udbredelseshastighed 290.798.684 m/s

Det giver en VF på:  290.798.684 / 299.792.458 = 0,97 = 97 %

Hastigheds faktoren afhænger af mange parametre blandt andet:

VF % Kabeltype
97 uisoleret kobberledning
95 "Trappestige"
82 "Fladkabel"
79 Koaksial (opskummet polyethylene)
66 Koaksial (massivt polyethylene)

I radiobølgeteknik betegnes VF som "forkortelsesfaktoren" (antennen skal være kortere end bølgelængden i et lufttomt rum, idet den er lavet af et andet materiale end "lufttomt rum").

VHF

Very High Frequency; (EN/DK: Meget Høj Frekvens).

Se radio-frekvens.

video

En teknologi til elektronisk optagelse eller gengivelse af en række faste billeder, der ved visning i hurtig rækkefølge fremstår som levende billeder. Der vises typisk ca. 24 billeder/sekund før det menneskelige øje opfatter billeder som værende levende billeder af for eksempel mennesker i bevægelse.

Se også VOD.

virus

(Computer-)virus er programmer, som er udarbejdet af ondsindede programmører, hvis eneste formål er at genere så mange it-brugere som muligt.

Virus-programmer har fået sit navn, fordi de opfører sig ganske som (sygdoms-)virus:
De skal overleve og formere sig. Det gør de så ved at smitte så mange som muligt, - og hvis de samtidigt kan påføre værten skade, så er det helt perfekt.

Når ens computer "får virus", så sker det ved at et program bliver installeret på computeren, uden at man selv  er klar over, at det er sket. Virus-programmet installeres således at det automatisk startes hver gang  computeren startes. Herefter forsøger programmet at "smitte" andre computere. Det kan f.eks. gøres ved at vedhæfte sig en e-mail. Når modtageren af e-mailen læser den, så afvikles virus-programmet og straks er modtagerens computer også "smittet".

Nogle virusprogrammer er ondsindede og ødelægger eller sletter data på ens computer, mens andre blot "lever" for at formere sig.

Se også Malware, adware og spyware

VLF

Very Low Frequency; (EN/DK: Meget Lav Frekvens).

Se radio-frekvens.

VOD

Video On Demand (EN/DK: Video efter ordre; Video på bestilling).

En videotjeneste som gør det muligt at betale for at se en video eller en film. Med VOD sendes videoens indhold direkte til den betalende bruger, straks der er betalt. Der er ikke tale om udsendelse af live (realtid) udsendelse, men derimod om video/lyd, der er lagret/optaget på et tidligere tidspunkt (f.eks. film).

En video, der udsendes som VOD er beskyttet, så den kun kan modtages af den, der har betalt for at se den. For at kunne modtage en VOD skal man have en modtager, som kan håndtere både bestilling/betaling, samt modtagelsen af det beskyttede program. Det vil ofte være et eksternt apparat (en STB), der tilsluttes ens tv-apparat.

VOD kan sammenlignes med at du lejer en videofilm i en butik for at se den på det tidspunkt, der passer dig bedst. Du sparer blot turen til udlejeren; det klares med fjernbetjeningen, mens du sidder i din sofa.

Se også NVOD og PPV.

VoIP

Voice over Internet Protocol (EN/DK: stemme/tale over internet-protokol).

Dataprotokol, som benyttes til at etablere en telefoni-tjeneste, via datanetværks- og/eller Internet-forbindelser.

VoIP bruges ofte, i lighed med begreberne IP-telefoni, Internet-telefoni og Bredbånds-telefoni, til at betegne en egentlig telefoni-forbindelse, der etableres via Internettet eller andre pakkekoblede datanet.

Se også IP-telefoni og VoLTE.

Volt

Måleenhed for elektrisk spænding, opkaldt efter den italienske fysiker Volta.

Volt forkortes V (altid stort V).

1 volt er den spænding, der med 1 ohms modstand giver en strømstyrke på 1 ampere.

Se også U.

VoLTE

Voice over LTE = Voice over Long-Term Evolution (EN/DK: stemme/tale via LTE (datanetværk for mobiltelefoner/smartphones)).

Er en standard for taleforbindelser imellem mobiltelefoner og dataterminaler, der anvender LTE-teknologi (4G).

VoLTE giver en fremragende talekvalitet. Taleforbindelsen etableres via terminalens dataforbindelse. På den måde behøver teleselskaberne ikke at vedligeholde to forskellige netværk, et til tale og et til data, men kan nøjes med ét datanetværk til alle de indeholdte tjenester. Der vil dog i mange år stadig eksistere mobiltelefoni-netværk med de "gamle" teknologier.

Se også 3G, 4G og IP-telefoni.

VR

Virtual Reality (kunstigt fremstillet virkelighed, simuleret virkelighed). Der findes ikke noget dansk udtryk for VR.

Noget der gengives således at et menneske opfatter det så virkelighedstro med sine sanser, at man (næsten) oplever det som en ægte oplevelse. Sanserne der påvirkes er typisk syn og hørelse, men kan også omfatte balance, følesans, lugtesans m.m.

For at opleve VR skal man typisk bære briller, der i stedet for brilleglas indeholder to små monitorer (computerskærme), samt hovedtelefoner der gengiver lyden. Idet både lyd og billede gengives i stereo, kan man opnå en rumlig oplevelse som var man tilstede i et kunstigt skabt rum. Ved at kombinere dette med diverse følere, der registrerer hoved, arm og kropbevægelser, kan udstyret flytte lyd og billede, så det passer sammen med den persons bevægelser, der bærer udstyret. Dermed vil man opleve at man kan interagere med de viste billeder. F.eks. dreje rundt, gå til andre rum osv.

Der er ikke en helt klar definition af de tre "Realitys" VR, AR og MR. Vi må se, hvad fremtiden byder på.

Se også AR (Augmentet Reality) og MR (Mixed Reality).

Vp-p

Volt peak to peak (dansk: Volt spids til spids).

Forkortes også Vpp.

Se også AC.

Vp

Volt peak (dansk: Volt spids).

Forkortes også Vp.

Se også AC.

VPS

Virtual Private Server (EN/DK: kunstig privat server; "næsten som en" privat server).

En del af en kraftig computers ressourcer, der anvendes og fremstår som ens egen server.

En server er en computer, der afvikler programmer, som håndterer fjernlagring af data. En VPS er en lille del af ressourcerne på en computer, der er placeret ved en hosting-udbyder. VPS'en fjernbetjenes via Internettet, men fremstår under brug som om det er en server, der er placeret ved én selv. Den kan med andre ord erstatte en server, som man ellers ville have stående rent fysisk i sin egen bolig eller i sin erhvervsejendom.

VPS'er tilbydes med forskellige operativsystemer, og kan f.eks. fås med Windows eller Linux.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1V / 2018-10-06 22:00