G Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

gatekeeper

(EN/DK: Lågeholder / låge beskytter; "indgangsdør-bestyrer").

En virksomhed, som håndterer udsendelsen af tv-programmer, der udsendes via et jordbaseret digitalt sendernet (DVB-T).

Gatekeeperen håndterer alle tekniske og økonomiske aftaler med hver enkelt programleverandør, samt transmissionen af programmerne til alle tv-forbrugerne.

Gatekeeperen opkræver betaling ved hver tv-forbruger og afregner for de udsendte programmer med programleverandøren.

I Danmark er det virksomheden Boxer TV A/S, der er valgt af den danske stat til at være Gatekeeper.

gateway

Et data-netværksudstyr (Dansk betydning: en indgang/udgang til et område).

En router, der kan oversætte

En gateway er et data-netværksudstyr, som benyttes til at forbinde to netværk, der benytter forskellige kommunikations-protokoller til datatransporten.

En gateway udfører det samme som en router, men kan samtidigt virke som protokol-oversætter imellem de to netværk, den er tilsluttet. Afhængig af gateway'ens opgave, så kan den arbejde på et eller flere lag i OSI-modellen, hvor den oversætter fra en protokol til en anden. F.eks. imellem IPX og TCP/IP.

Note:
Brugen af betegnelserne router og gateway har igennem tiden været noget usikker, men den korrekte betydning er altså som ovenstående.

Et kombineret udstyr

Betegnelsen gateway benyttes ofte også om et kombineret netværksudstyr, der typisk er sammensat af en router, en switch og en DHCP-adresse-server, samt nogle forskellige sikkerhedsfunktioner til beskyttelse af netværket (deling af internetforbindelse, adgangsbegrænsninger m.m.). Udstyret udgør altså netværkets indgang/udgang, og bliver dermed betegnet som netværkets gateway.

Se også router.

GB

1 Giga Byte = 1.000.000.000 byte

Se også præfiks.

Gb

1 Giga bit = 1.000.000.000 bit

Se også præfiks.

Gb/s

Transmissionshastighed: Giga bit pr. sekund = 1.000.000.000 bit pr. sekund

Se også præfiks.

GDPR

Databeskyttelsesforordningen General Data Protection Regulation (GDPR)

Er trådt i kraft den 25. maj 2018. Det er en forordning, der skal beskytte forbrugere imod unødvendig indsamling og bearbejdning af personlige (følsomme) data.

GDPR berører både virksomheder i og uden for Europa, som benytter løsninger til onlineannoncering og -måling, når deres hjemmesider og Apps tilgås af brugere inden for "Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" (EØS).

GDPR fastlægger grænser for, hvilke data der må indsamles og databehandles, således at de kan benyttes til at identificere eller profilere enkeltpersoner.

GHz

G-Hz; Giga-Hertz = 1.000.000.000 Hertz.

Se også Hz (Hertz).

Gi

(gibi)

Se præfiks, binære.

GiB

Gibi-byte.

1 GiB = 1.073.741.824 byte

Se præfiks, binære.

Gib

Gibi-bit.

1 Gib = 1.073.741.824 bit

Se præfiks, binære.

gif

(.gif)

"Grafic Interchange Format"

Billed-filformat udviklet af CompuServe.

Karakteristik:

Se også filtype.

Gigabit Ethernet

Betegnelse for Ethernet, der kan overføre 1000 Mb/s.

Se også 1000BaseT.

GIS

Geographic Information System. Dansk: Geografisk Informations System

Et EDB-system som indeholder digitaliserede geografiske data, så de kan vises på et landkort - typisk på en pc's skærm. De geografiske data beror typisk på observationer fra luftfotooptagelser.

GIS benyttes i stor udstrækning af både myndigheder, erhvervslivet og privatpersoner til, at vise f.eks. et kort over et byområde med visning af alle nedgravede el-kabler, eller som ruteplanlægger. Alle oplysninger, som kan knyttes til et landkort, kan behandles af et GIS anlæg.

De fleste GIS-anlæg arbejder med data relateret til et koordinatsystem med 2 koordinater (x,y), og indeholder dermed ikke en højde-koordinat (x,y,z).

GPON

G-PON; Gigabit Passive Optical Network (EN/DK: (1) Gigabit Passivt Optisk Netværk).

Et forsyningsnetværk, der er baseret på optiske fibre (lysledere).

Datanetværk med 1 Gb/s downstream and 1 Gb/s upstream.

Se også PON og FTTP.

GPRS

General Packet Radio Services

GPRS er en mobildatatjeneste, der via pakkekoblet datatransmission i mobiltelefoninettet kan overføre data.

Der betales udelukkende for den mængde data, der senders og modtages. Derimod betales der ikke for den tid, man er opkoblet til dataforbindelsen.

Der kan sendes og modtages data til eller fra:

Datahastighed

Den maksimale modtagehastighed for en GPRS-terminal er (i år 2008) 53,2 kb/s. Den kan dog være helt op til 172 kb/s afhængigt af hvor mange "timeslots" (transmissions-kanaler) tjenesteudbyderen tillader at der bruges samtidigt.

Mobiltefoner, der har GPRS, kan modtage med højere hastighed, end de kan sende. Den typiske modtagehastigheden er 30 til 40 kb/s, og sendehastigheden 10 til 20 kb/s.

Datatjenesten er en delt tjeneste imellem alle, der benytter den samme sende/modtage-mast i mobilnettet. Kapaciteten deles med den øvrige trafik, der er i GSM nettet på transmissionstidspunktet. Man vil altså ikke kunne regne med at sende/modtage-hastigheden er konstant, og det er ikke muligt at give garanti for en minimumshastighed (til gengæld betales der kun for den overførte mængde data og ikke for tidsforbruget).

Se også 3G, 4G, EDGE og GSM.

GSM

Global System for Mobile communications (EN/DK: Globalt System for Mobile kommunikationstjenester).

GSM indeholder både en telefonitjeneste, og en datatjeneste. Udover taleforbindelser, så kan der oprettes forbindelse til forskellige datatjenester via en mobiltelefon. Mobiltelefonen tilkobles en pc, der så benytter den ganske som om den var et almindeligt modem på en dialup-linie.

Datahastigheden er 9,6kb/s, og der afregnes efter forbrugt tid.

De fleste GSM netwærk benytter 900 MHz eller 1800 MHz frekvensbånd. Nogle lande i Amerika (Canada og United States) bruger dog 850 MHz og 1900 MHz frekvensbånd, idet 900 og 1800 MHz allerede var i brug til andre tjenester.

Frekvensbåndene 400 og 450 MHz benyttes i nogle lande, blandt andet i Skandinavien, hvor det blev brugt til de første mobilnetværk (NMT - Nordisk Mobiltelefoni).

Se også 3G, 4G, GPRS og EDGE.

GUI

Graphic User Interface (Dansk betydning: Grafisk brugerinterface / grafisk brugerflade).

Et computerprogram der betjenes ved hjælp af en grafisk brugerflade, der gør det muligt (for mennesker) at læse/vise/bearbejde samlinger af datafiler uden, at brugeren skal have stort kendskab til databehandling og programmering.

De ønskede funktioner i et GUI-baseret program vælges ved at ”pege og klikke” på symboler eller tekster.

Microsoft Windows og Apple Macintosh er velkendte eksempler på computerprogrammer med grafiske brugerflader.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1G / 2018-05-25 21:37