Symboler og tal Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

:-)

Symbol (ikon), som benyttes til at angive at den person, som skriver teksten, er i en glad sindstilstand, og at teksten skal læses i samme ånd.

Se emoticon.

@

Tegn i ASCII-tabellen med kode 64. Kaldes snabel-a på dansk. @ anvendes til at adskille navn og domæne i en e-mail-adresse; f.eks. hans@mail33.dk.

@ udtales "at" på engelsk, og har den danske betydning "ved" eller "hos".

Ovenstående e-mail-adresse udtales:

Engelsk: "hans at mail33 dot dk"

Dansk: "hans snabel-a mail33 punktum dk"

@ er et gammelt tegn, som er afledt fra det latinske "ad" (ved eller hos). @ er tidligere blevet brugt i forbindelse med handel og postforsendelse. Giorgio Stabile, en Italiensk professor i historie, har fundet @ i et romersk handelsdokument underskrevet af Francesco Lapi i året 1536.

Det var Ray Tomlinson, der i slutningen af 1971 besluttede at benytte @ til at adskille personnavn og domænenavn i en e-mail-adresse.

µm

micrometer

1 micrometer = 0,000.001 meter = 0,001 millimeter.

Se også præfiks.

µs

micro-sekund

1 microsekund = 0,000.001 sekund

Se også præfiks.

128/64 kb/s

128/64 kbps

Angiver downstream/upstream (download/upload) hastigheden for en asymmetrisk dataforbindelse i kb/s (kilo-bit-per-sekund). Det vil sige den hastighed som en datalinie overfører data med.

Det asymmetriske består i at data-forbindelsen har større modtage-hastighed imod brugeren, end den har sendehastighed fra brugeren. Disse modtage- og senderetninger betegnes ofte med downstream og upstream.

Der hentes (downloades) data med 128 kb/s og sendes (uploades) data med 64 kb/s.

NOTE:
kbps er ikke en korrekt betegnelse se bps

1000BaseT

1000 Mb/s Ethernet (Gigabit Ethernet) der via UTP:

1000BaseT benytter alle 4 stk. ledningspar i et UTP-kabel, og kan ikke etablere datalink på et mindre antal ledningspar. 

1080i

1080 interlaced scanned lines (EN/DK: skiftende skannede linier).

En teknik til dannelse af billeder på monitorer (tv/video skærme). Billedet sammensættes af 2 stk. halvbilleder der sammenflettes til et helbillede. Først "tegnes" linje nummer 1, 3, 5, 7 osv., derefter tegnes linje nummer 2, 4, 6, 8 osv.

Se også 1080p og HD.

1080p

1080 progressively scanned lines (EN/DK: fremadskridende skannede linier).

En teknik til dannelse af billeder på monitorer (tv/video skærme). Billedet består af 1 stk. helbillede, der dannes i én arbejdsgang. Linjerne "tegnes" i rækkefølge. dvs. nummer 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 8 osv.

Se også 1080i og HD.

100BaseT

100 Mb/s baseband Fast Ethernet specifikation som benytter UTP kabling.

100BaseT4

100 Mb/s baseband Fast Ethernet specifikation som benytter 4 par, Cat 3, 4, eller 5 UTP kabling.

100BaseTX

100 Mb/s baseband Fast Ethernet specifikation som benytter 2 par Cat 5 UTP. Der benyttes et par til at sende data og et par til at modtage data

10BaseT

10 Mb/s baseband Ethernet specifikation som benytter 2 par Cat 3, 4, eller 5 UTP kabling. Der benyttes et par til at sende data og et par til at modtage data.

10GBase-T

10 Gb/s Ethernet (10GbE), der via:

10Gbe benytter alle 4 stk. ledningspar i et UTP-kabel, og kan ikke etablere datalink på et mindre antal ledningspar.

10GPON

10 Gigabit Passive Optical Network (EN/DK: 10 Gigabit Passivt Optisk Netværk).

Et forsyningsnetværk, der er baseret på optiske fibre (lysledere).

Datanetværk med 10 Gb/s downstream and 2.5 Gb/s upstream.

Se også PON og FTTP.

2D

2 Dimensionalt.

Et objekt med udstrækning i 2 dimensioner. F.eks. bredde og længde. Et areal; en flade.

3D

3 Dimensionalt.

Et objekt med rumlig udstrækning i 3 dimensioner. F.eks. bredde, højde og dybde. Et rumfang; en kasse.

3GPP

The 3rd Generation Partnership Project (EN/DK: 3. (tredje) generation partner-/sammenslutning-projekt).

Link til 3GPP: http://www.3gpp.org

En sammenslutning af 6 forskellige standardiseringsansvarlige, med det formål at udarbejde en fælles standard for trådløs kommunikation til og fra håndholdte terminaler (mobiltelefoni, datatransmission IPTV m.m.). Partnerne er:

3GPP har også relationer til flere markedsføringsorganisationer, der kan give input omkring ønsker til bestemte funktioner i de mobile datatjenester.

3G

3. (tredje) generation af teknologi for netværk, der tilbyder mobiltelefoni og datatransmission via radiobølger.

3G netværk er opbygget som et trådløst cellebaseret radionetværk med mange sendermaster, der hver dækker i op til ca. 35 km radius. Frekvensbåndet, der sendes i, er udnyttet bedre end i tidligere systemer, idet der transmitteres ved hjælp af digital transmissionsteknologi. Der tilbydes tjenester som taletelefoni, video-telefoni samt bredbånds datatransmission.

3G kan overføre data med op til 14,4 Mb/s download og 5,8 Mb/s upload. Data hastigheden for den enkelte bruger kan være meget lavere, idet den samlede kapacitet under den enkelte sendermast deles imellem alle samtidige tilsluttede brugere og samtlige tjenester.

3G er baseret på standarder udgivet af International Telecommunication Union (ITU).

Datahastighed

3G benytter High-Speed Packet Access (HSPA) som dataprotokol i netværkets pakkebaserede forbindelser. Den nuværende (år 2008) datatransmissionshastighed er:

Inden få år forventes det at hastigheden, ved hjælp af ny transmissionsteknologi, kan udvides op til:

Datatransmission kan, i lighed med mobiltelefonisamtaler, foretages mens man er i bevægelse, men jo hurtigere man bevæger sig, desto langsommere bliver dataoverførslen. I en bil på landevejen med 80 km/t kan det forventes at downloadhastigheden kan falde til under 300 kb/s, men sendernes dækning forbedres løbende, så forbindelserne bliver bedre.

Note

Det er ganske svært at angive hastigheden for en mobil dataforbindelse, idet mange forskellige forhold påvirker transmissionen. Her nævnes blot 4 stk.:

Tabellen herunder viser de teoretiske maksimale datahastigheder for forskellige mobile datatjenester (i år 2010).
Maksimale datahastigheder
Datatjeneste Download
kb/s
Upload
kb/s
GSM 14,4 14,4
GPRS 57,6 28,8
EDGE 473,6 236,0
3G 14.400,0 5.760,0
4G 1.000.000 500.000

Ægte 4G findes endnu ikke i Danmark i starten af år 2012, men der udføres forsøg rundt omkring i verden, så det varer nok ikke længe inden vi hører mere til det.

Se også 4G, 5G, GPRS, EDGE, GSM og 3GPP.

4G

4. (fjerde) generation af teknologi for netværk, der tilbyder mobiltelefoni og datatransmission via radiobølger.

4G netværk er opbygget som et trådløst cellebaseret radionetværk med mange sendermaster. Frekvensbåndet, der sendes i, er udnyttet bedre end i tidligere systemer, idet der transmitteres ved hjælp af digital transmissionsteknologi. Der tilbydes tjenester som taletelefoni, video-telefoni samt bredbånds datatransmission.

4G er en betegnelse, der benyttes ved markedsføring af sender- og modtagernetværk for mobile terminaler (f.eks. mobiltelefoner). Det er altså ikke en betegnelse, der benyttes i de officielle standarder. I de tekniske standarder hedder det "IMT-Advanced". Standarderne, der dækker området, udarbejdes og vedligeholdes af en sammenslutning, der hedder 3GPP.

4G skal egentligt leve op til en teknologi som hedder "IMT-Advanced", og er efterfølgeren til 3G, men det er ikke opnået helt endnu. Her i år 2012 er den højeste hastighed, der udbydes i Danmark under betegnelsen 4G, "kun" op til 80Mb/s.

Ved overgangen til "ægte 4G" (IMT-Advanced), så etableres taleforbindelsen via mobiltelefonens dataforbindelsen (VoLTE). Det kan sammenlignes med IP-telefoni, hvor en telefoniforbindelse opkobles via en internetforbindelse. Indtil da vil mobiltelefonerne fortsat benytte de bestående "gamle" mobiltelefon-netværk til at etablere taleforbindelsen.

Hvis de kendte teknologier skal opstilles i en uofficiel generationstabel, så bliver den omtrent som nedenstående:

Teknologi Tilnærmet "Generation"
NMT 1,0
GSM 2,0
GPRS 2,5
EDGE 2,7
W-CDMA 2,9 - 3,0
HSPA 3,5
LTE 3,5
LTE-Advanced 4,0 (3,9)
IMT-Advanced 4,0 (ægte 4G)
Kombination og
forbedring af de
kendte teknologier
5,0 (forventes omkring år 2020)

 

Datahastighed

Ægte "4G" (IMT-Advanced) forventes at kunne overføre data med op til 100 Mb/s download og 50 Mb/s upload, vel at mærke mens man bevæger sig i igennem landskabet med 100 km/h. Hvis både sender og modtager er ubevægelige, kan der opnås hastigheder op til 1 Gb/s download og 0,5 Gb/s upload.

Det er ganske svært at angive hastigheden for en mobil dataforbindelse, idet mange forskellige forhold påvirker transmissionen. Her nævnes blot 4 stk.:

Tabellen herunder viser de teoretiske maksimale datahastigheder for forskellige mobile datatjenester (i år 2012).
Maksimale datahastigheder
Datatjeneste Download
kb/s
Upload
kb/s
GSM 14,4 14,4
GPRS 57,6 28,8
EDGE 473,6 236,0
3G 14.400,0 5.760,0
4G 1.000.000 500.000
5G (fremtids drøm til år 2020) ukendt ukendt

Ægte 4G findes endnu ikke i Danmark i starten af år 2012, men datahastigheden og den geografiske dækning bliver løbende forbedret, så mon ikke det ender med at det bliver indført.

 

Alle de små forbindelses-ikoner på din smartphone

Når din mobiltelefon har forbindelse til et (mobiltelefon-) netværk, så viser den typisk en lille betegnelse (2 til 3 bogstaver og tegn) for, hvilken netværkstype du er tilkoblet. Nedenstående tabel viser den sammenhæng, der er imellem de tegn og den netværkstype, som vises for den aktuelle netværksforbindelsen til din mobiltelefon. Disse betegnelser kan ikke henføres til en enkelt teknisk standard, men er vejledende markedsførings-relaterede betegnelser. Tabellen herunder viser den vejledende sammenhæng:

 

Tegn der
vises på din
smartphone
Teknisk
forkortelse
Betegnelse for Netværkstype Maks.
Download-
hastighed
Maks.
Upload-
hastighed
      kb/s Mb/s kb/s Mb/s
2G GSM Global System for Mobile Communications 14,4   14,4  
G GPRS General Packet Radio Service 53,6   26,8  
E EDGE Enhanced Data rated for GSM Evolution 217,6   108,8  
3G UMTS Universal Mobile Telecommunications System 384   128  
H HSPA High-Speed Packet Access   7,2   3,6
H+ HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access - 6. udgave   14,4   5,76
H+ HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access - 7. udgave   21,1-28   11,5
H+ HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access - 8. udgave   42,2   11,5
H+ HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access - 9. udgave   84,4   11,5
H+ HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access - 10. udgave   158,8   23
4G eller LTE LTE Long Term Evolution   100   50
4G+ eller LTE+ LTE-A Long Term Evolution - Advanced   1.000   500

 

Bemærk

4G senderne vil måske komme til at forstyrre din tv modtagelse!

(Uægte) 4G/LTE anvendes i Danmark i starten af år 2012 i frekvensbånd omkring 2,4 GHz.

Ægte 4G/LTE bliver sat i drift i år 2013 på frekvensbånd i området 790 til 860 MHz. Det forventes at give problemer med interferens (støj) på en hel del tv- og radiotjenester, samt AV-udstyr. Det vil sandsynligvis genere over 10.000 tv-modtagere på landsplan, samt en masse kabelantenne- og AV-anlæg, der ikke er helt HF-tætte.

Generne vil i nogen grad kunne fjernes ved at montere filtre i de berørte anlæg, samt reparere eventuelle fejl i udstyrenes elektriske skærmforbindelser. Det kræver god viden om emnet. For nogle udstyr og kabler, vil det kun være muligt at afhjælpe forstyrrelsen ved at udskifte til nyt.

Teleudbyderne anvender forskellige senderfrekvenser (såkaldte "Band" (Sendebånd / Frekvensområder)) til datatjenester.

Frekvens MHz Teknik Teleudbyder Sendebånd
(Band)
450 4G (netværk uden taleforbindelse) Net1 31
800 4G Telia-Telenor og TDC 20
900 3G og 2G alle 8
1800 4G og 2G alle 3
2100 3G alle 1
2600 4G alle 7

 

Se også 5G, LTE Advanced, 3G, GPRS, EDGE og GSM.

4k

Betegnelse for en video billedskærm med meget høj opløsning. Den fulde betegnelse er 4k UHDTV (4 kilo Ultra High Definition Television (EN/DK: 4000 ultra højopløst television).

Beregnet for store videoskærme (60 tommer eller større).

4k UHDTV (2160p) har en opløsning på 3840 × 2160 pixel  (16:9 format) og anvender 4-kantede pixels.

Note

Betegnelsen 4k er vist ikke helt officiel. Derimod anvendes betegnelsen "UHDTV" i standarden ITU-R BT.2020 i forbindelse med opløsningerne:

Se mere under UHDTV.

5G

5. (femte) generation af teknologi for netværk, der tilbyder mobiltelefoni og datatransmission via radiobølger.

5G er en betegnelse, der benyttes ved markedsføring, og er ikke en officiel definition/betegnelse endnu. 5G netværk er opbygget som et trådløst cellebaseret radionetværk med mange sendermaster. Der transmitteres ved hjælp af digital transmissionsteknologi.

5G er en fremtids drøm, men der arbejdes allerede på den tekniske standard, så drømmen forventes at blive til virkelighed omkring år 2020. Teknologien vil bestå af en forbedring af de allerede kendte teknologier (f.eks. 3G og 4G) for mobile data og tale terminaler. Forbedringerne vil tage sigte imod specifikke anvendelsesformål med henblik på styring og anvendelse af de tekniske muligheder i fremtidens avancerede elektroniske udstyr. Der vil også blive taget hensyn til god sikkerhed imod misbrug og kriminalitet. 5G skal også indarbejdes med nye tjenester, som f.eks. offentlig katastrofe-information via mobile terminaler (mobiltelefon), og stationære enheder (dit smart-tv eller dit internet-opkoblede køleskab).

Der arbejdes hen imod større data-båndbredde i 5G, men sikkerhed for en robust dataopkobling og meget korte responstider er højt prioriterede parametre.

5G udarbejdes og vedligeholdes af en sammenslutning, der hedder 3GPP.

Se også 4G, 3G og LTE

720i

720 interlaced scanned lines (EN/DK: skiftende skannede linier).

En teknik til dannelse af billeder på monitorer (tv/video skærme). Billedet sammensættes af 2 stk. halvbilleder der sammenflettes til et helbillede. Først "tegnes" linje nummer 1, 3, 5, 7 osv., derefter tegnes linje nummer 2, 4, 6, 8 osv.

Se også 720p og HD.

720p

720 progressively scanned lines (EN/DK: fremadskridende skannede linier).

En teknik til dannelse af billeder på monitorer (tv/video skærme). Billedet består af 1 stk. helbillede, der dannes i én arbejdsgang. Linjerne "tegnes" i rækkefølge. dvs. nummer 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 8 osv.

Se også 720i og HD.

802.11

(802.11a, 802.11ac, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11i og 802.1x)

IEEE standard for trådløse datanetværk, såkaldte WLAN.

802.11 er en samling, der består af flere standarder, og den udvides løbende, når der findes nye teknologier.

Her er en (ufuldstændig) oversigt over 802.11, der kan give et indblik i hvad standarden blandt andet indeholder:

Standard Beskrivelse Radiolink-
frekvens
og
(Radiokanal-
båndbredde)
System-teknologi
802.11 Link-båndbredde: 1 eller 2 Mb/s

Typisk databåndbredde: 1 Mb/s

Rækkevidde ca. 30 m indendørs.

2,4 GHz
(20 MHz)
FHSS eller DSSS
802.11a Link-båndbredde: Op til 54 Mb/s

Typisk databåndbredde: 25 Mb/s

Rækkevidde ca. 30 m indendørs.

5 GHz
(20 MHz)
OFDM
802.11ac

Wave 1

"Wave 1" betegner den første IEEE godkendte standard.

Link-båndbredde: Op til 1,3 Gb/s

Typisk databåndbredde op til 845 Mb/s (fra AP til klient) ved anvendelse af:

 • Flere antenner på både WLAN adgangspunkt (AP) og klient (f.eks. en PC)
 • Den bedste modulation
 • Den største kanalbåndbredde
 • 8 stk. "Spatial Stream"
 • Ideelle transmissionsforhold
 • En masse held til at opnå ideelle transmissionsforhold for RF-signalerne.

Beamforming RF-teknologi (retningsbestemt udstråling fra AP'et imod hver enkelt klient ved hjælp af flere antenner).

Kanalbredde 20 / 40 / 80 MHz.

Spatial Stream op til 3 stk. (Oprettelse af flere bundtede transmissionsforbindelser i samme radiokanal).

Rækkevidde ca. 50 m indendørs.

En videreudvikling og overbygning til 802.11n.

Udstyr, der overholder 802.11ac, er bagud-kompatibelt med udstyr, som overholder 802.11a og 802.11n (ved 5MHz). Det vil altså umiddelbart kunne anvendes sammen med ældre udstyr, der ikke er konstrueret efter 802.11ac.

Note:

Selvom 802.11ac er baseret på 5 GHz frekvensbånd, så vil dit WLAN-udstyr indeholde komponenter, så det kan anvendes af udstyr, der er godkendt efter 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (det vil sige både 2.4 GHz og 5 GHz).

(2,4 GHz)

 

5 GHz

(20 / 40 / 80 MHz)

SU-MIMO
802.11ac

Wave 2

"Wave 2" betegner den anden IEEE godkendte standard.

Link-båndbredde: Op til 3,47 Gb/s

Typisk databåndbredde op til 2.62 Gb/s (fra AP til klient) ved anvendelse af:

 • Flere antenner på både WLAN adgangspunkt (AP) og klient (f.eks. en PC)
 • Den bedste modulation
 • Den største kanalbåndbredde
 • Op til 8 stk. "Spatial Stream"
 • En masse held til at opnå ideelle transmissionsforhold for RF-signalerne.

Beamforming RF-teknologi (retningsbestemt udstråling fra AP'et imod hver enkelt klient ved hjælp af flere antenner).

Kanalbredde 20 / 40 / 80 / 160 MHz.

Spatial Stream op til 8 stk. (Oprettelse af flere bundtede transmissionsforbindelser i samme radiokanal).

Rækkevidde ca. 50 m indendørs.

En videreudvikling og overbygning til 802.11n.

Udstyr, der overholder 802.11ac, er bagud-kompatibelt med udstyr, som overholder 802.11a og 802.11n (ved 5MHz). Det vil altså umiddelbart kunne anvendes sammen med ældre udstyr, der ikke er konstrueret efter 802.11ac.

Note:

Selvom "802.11ac wave 2" er baseret på 5 GHz frekvensbånd, så vil dit WLAN-udstyr indeholde komponenter, så det kan anvendes af udstyr, der er godkendt efter 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ac (2.4 GHz og 5 GHz).

(2,4 GHz)

 

5 GHz

(20 / 40 / 80 / 160 MHz)

MU-MIMO
802.11ad Link-båndbredde: Op til 6,7 Gb/s.

Typisk databåndbredde op til: 4,3 Gb/s

Rækkevidde ca. 50 m indendørs (ved lavere hastigheder, samt 2,4 og 5 GHz)

Rækkevidden ved 60 GHz er kun med AP og klient i samme rum.

2,4, 5 og 60 GHz  
802.11b

kaldes også
802.11 High Rate
eller Wi-Fi

Link-båndbredde: Op til 11 Mb/s.

Typisk databåndbredde: 2 - 6,5 Mb/s

Det vil sige 1 / 2 / 5,5 / 11 Mb/s.

Der kobles automatisk ned til en lavere hastighed, hvis der er problemer med forbindelsen pga. afstand eller elektrisk støj.

Rækkevidde ca. 50 m indendørs.

2,4 GHz
(20 MHz)
DSSS
802.11e Tilføjelse der beskriver QoS-funktioner for trådløse netværk.

- -
802.11g Link-båndbredde: Op til 54 Mb/s.

Typisk databåndbredde: 10 - 25 Mb/s

Det vil sige:
6 / 9 / 12 / 18 /24 / 36 / 48 / 54 Mb/s.

Der kobles automatisk ned til en lavere hastighed, hvis der er problemer med forbindelsen pga. afstand eller elektrisk støj.

Rækkevidde ca. 30 m indendørs.

2,4 GHz
(20 MHz)
OFDM over 20Mb/s

DSSS og CCK under 20Mb/s

802.11n Link-båndbredde: Op til 600 Mb/s teoretisk.

Typisk databåndbredde: 150 - 390 Mb/s

Benytter udstyr med fra 1 til 4 stk. antenner.

Udstyr, der overholder 802.11n, er bagud-kompatibelt med udstyr, som overholder 802.11a/b/g. Det vil altså umiddelbart kunne anvendes sammen med ældre udstyr, der ikke er konstrueret efter 802.11n.

802.11n indeholder mulighed for at benytte samtidige radiolinks på både 2,4 og 5 GHz. Dette kaldes "Simultaneous dual band" MIMO, og kan give en linkbåndbredde helt op til 600 Mb/s.

Bemærk:

Ældre udstyr, der er mærket med 802.11n draft, er konstrueret og solgt før udgivelsen af den endelige standard. Det vil måske ikke kunne opgraderes til at samarbejde med nyere udstyr, der overholder den endelige standard, men du vil selvfølgelig kunne fortsætte med at bruge dit gamle udstyr som hidindtil.

IEEE's web, kan du finde tidsplanen for 802.11n:

802.11 Timelines

Rækkevidde ca. 50 m indendørs.

2,4 GHz
og/eller
5 GHz

(20 MHz
og/eller
40 MHz)

SU-MIMO
OFDM

Spatial streams
3 stk. i "draft"-udgave

4.stk. i den endelige 802.11n

802.11i Omhandler sikkerheds-funktioner
for hele 802.11
Se WEP, WPA og WPA-PSK.

 -  -
802.1x Er ikke en direkte del af 802.11, men er ofte nævnt på WLAN-udstyr, idet den kan benyttes for godkendelse af brugeren på et WLAN

Adgangsserver på et (stort) netværk. En del af 802.11i kræver brug af en adgangsserver (RADIUS) på et trådløst netværk.

Se WPA.

 -  -

Se også Wi-Fi.

802.16

IEEE standard for WirelessMAN.

8k

Betegnelse for en video billedskærm med meget høj opløsning. Den fulde betegnelse er 8k UHDTV (8 kilo Ultra High Definition Television (EN/DK: 8000 ultra højopløst television).

Beregnet for store videoskærme (60 tommer eller større).

8k UHDTV (4320p) har en opløsning på 7680 × 4320 pixel (16:9 format) og anvender 4-kantede pixels

Note

Betegnelsen 8k er vist ikke helt officiel. Derimod anvendes betegnelsen "UHDTV" i standarden ITU-R BT.2020 i forbindelse med opløsningerne:

Se mere under UHDTV.

Ω

Græsk bogstav Omega (stort bogstav; versal).

Forkortelse for Ohm (elektrisk modstand).

Se Ohm.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1SY / 2019-02-20 21:12