T Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

T

T (1)

Tip (EN/DK: spids; enden af et stik). Se Tip.


T (2)

Tera: Præfix for 1012.

T1

Amerikansk betegnelse (først brugt af firmaet Bell Systems) for en digital dataforbindelse med en båndbredde på 1,544 Mbit/s (24 timeslots af 64 Kbit/s.

Den tilsvarende europæiske dataforbindelse er en E1 = 2,048 Mbit/s (32 timeslots af 64 Kbit/s)

T2

Amerikansk betegnelse (først brugt af firmaet Bell Systems) for en digital dataforbindelse med en båndbredde på 6,312 Mbit/s.

T3

Amerikansk betegnelse (først brugt af firmaet Bell Systems) for en digital dataforbindelse med en båndbredde på  44,736 Mbit/s.

T568A/T568B

T568A og T568B er to forskellige metoder til at montere ledningerne i et modulstik (netværksstik).

De er angivet i standarden "TIA/EIA-568-A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard".

Forskellen imellem T568A- og T568B-metoden er, at kablets par 2 og par 3 bytter plads i modulstikket. Der er ikke forskel på anvendelsen af netværkskablet, idet den er knyttet til kontaktstift-positionerne i modulstikket (se MDI).

T568A

T568A kræves ifølge standarden til nye kabelinstallationer.

T568B - en option

For at tage hensyn til tidligere anvendte standarder (AT&T258A eller WECO) har man i standarden medtaget en "option", som hedder T568B.

Krydset Ethernet patch-kabel

Hvis man bruger T568A i den ene ende af kablet og T568B i den anden, så får men et såkaldt krydset patch-kabel. Det kan bruges til at forbinde 2 ens Ethernet netværksudstyr. F.eks. 2 stk. pc'er direkte med hinanden.

Skema T568A/B

Når man monterer et netværkskabel, så skal man bruge den samme metode i begge ender af kablet.

Således er de farvekodede ledninger placeret i et 8-polet modulstik:

(Klik her for: Udskriftsvenligt dokument - PDF)

T568A

  T568B
Par
nr.
  Bundfarve Stribe/ring Kontakt-
stift nr.
Anvendelse

Ethernet
100BaseTX

MDI

Bundfarve Stribe/ring   Par
nr.
3   Hvid     1 Tx + Hvid     2
3   Grøn 2 Tx - Orange   2
2   Hvid   3 Rx + Hvid     3
1   Blå 4   Blå   1
1   Hvid   5   Hvid     1
2   Orange 6 Rx - Grøn   3
4   Hvid   7   Hvid     4
4   Brun 8   Brun   4

 

Forskellige metoder for farvemærkning af parrene i et UTP kabel

Par nr.

Bundfarve
og farveringe

Uden
farveringe

Bundfarve
og stribe
Polaritet

Par1

Blå (med hvid ring)

Blå

Blå

- (Ring)

Hvid (med blå ring)

Hvid

Hvid (med blå stribe)

+ (Tip)

Par2

 

Orange (med hvid ring)

Orange

Orange

- (Ring)

Hvid (med Orange ring)

Hvid

Hvid (med Orange stribe)

+ (Tip)

Par3

 

Grøn (med Hvid ring)

Grøn

Grøn

- (Ring)

Hvid (med Grøn ring)

Hvid

Hvid (med Grøn stribe)

+ (Tip)

Par4

Brun (med Hvid ring)

Brun

Brun

- (Ring)

Hvid (med Brun ring)

Hvid

Hvid (med Brun stribe)

+ (Tip)

TA

Terminal Adapter er et udstyr, der gør det muligt at tilslutte en brugers udstyr (en telefon eller en pc) til en tjeneste; f.eks. en telefon eller en computer til en digital telefonitjeneste (ISDN).

Med en ISDN2-forbindelse har man en digital snitflade imod brugeren. For at kunne koble sit dataudstyr til sådan en, skal man benytte en såkaldt Terminal Adapter (TA) og altså ikke et modem. Terminal Adapterens opgave er at sende de korrekte digitale signaler/kommandoer til ISDN2-forbindelsens udstyr, så der etableres en digital ISDN2 dataforbindelse.

Tablet

En computer input-enhed (en HID) med det formål interaktivt at kunne styre afviklingen af af et program. En tablet er en elektronisk trykfølsom flad enhed, som kan "føle" tryk og bevægelser fra enten ens egen finger eller en kuglepenslignende pen.

En tablet pc er en flad computer, der betjenes ved hjælp af dens trykfølsomme (præsentations)skærm.

talsystem

Et talsystem er en metode til at angive antal/værdier. Værdierne kan f.eks. angives grafisk med symboler/tegninger, eller med elektriske signaler. Afhængigt af i hvilken sammenhæng værdierne skal bruges, kan vi med fordel benytte forskellige talsystemer. De mest anvendte talsystemer er:

Grundtallet

Grundtallet er det antal forskellige symboler, der benyttes i talsystemet.

Værdier til og med grundtallet

Et tal er i virkeligheden en angivelse af en mængde, som indeholder alle værdier fra 0 (ingenting) og op til den værdi man angiver. Værdien 5 indeholder altså 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Det vil sige, hvor mange flere enheder end værdien 0 (ingenting), man har. For at kunne vise værdier op til 5, skal man have 6 forskellige symboler; her bruger vi: 0 (ingenting) 1, 2, 3, 4 og 5.

Værdier større end grundtallet

Hvis vi skal angive en værdi, som er større end antallet af de forskellige symboler, må vi benytte et (tal)system, hvor det enkelte symbol får større værdi end dets grundværdi. Det løser vi ved at tillægge symbolernes indbyrdes placering en betydning. Hvis vi vælger at bruge 1 plads til symboler, kan vi med 6 stk. symboler angive ovenstående 5 værdier foruden 0 (ingenting). Hvis vi skal angive en større værdi end 5 må vi benytte 2 eller flere pladser. Når man anbringer det første betydende symbol (1) på plads nummer 2, betyder det at alle muligheder på den første plads er brugt op, og at vi har én mere. Det virker sådan:

00 (ingenting)+(ingenting)
01 = (ingenting) + (1)
02 = (ingenting) + (1+1)
03 = (ingenting) + (1+1+1)
04 = (ingenting) + (1+1+1+1)
05 = (ingenting) + (1+1+1+1+1)
10 = (1+1+1+1+1+1) + (ingenting)
11 = (1+1+1+1+1+1) + (1)
12 = (1+1+1+1+1+1) + (1+1); omregnet til decimaltal bliver det = (1·6)+(2·1) = værdien er 8 enheder.

Omregning til decimaltal

Værdien ovenfor i vores talsystem med 2 pladser og 6 symboler beregnes således: (symbolværdi·61)+(symbolværdi·60). Bruger vi 3 pladser og 6 symboler beregnes det således (symbolværdi·62)+(symbolværdi·61)+(symbolværdi·60). Det er det samme som (symbolværdi·36)+(symbolværdi·6)+ (symbolværdi·1).

Prøv med vores normale decimaltalsystem med f.eks. 3 pladser, 10 symboler (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9) og værdien 223, så får vi: (2·102)+(2·101)+(3·100) = (2·100)+(2·10)+(3·1) = 223!!

Andre talsystemer

Der findes også andre talsystemer, som benytter en helt anden systematik. F.eks. Romertal. De benyttes dog kun i meget begrænset omfang.

TB

Tera Byte = 1.000.000.000.000 byte.

1 TB = 1.000 GB.

Se også præfiks.

TCI

Transistor Controlled Ignition (EN/DK: Transistor kontrolleret Tænding.

Se artiklen om tændingssystemer.

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) et sæt transportprotokoller, som benyttes til at transportere data over Internettet.

TCP håndterer transporten af datapakkerne, mens IP håndterer adresseringen.

TCP/IP benyttes også i stor udstrækning i lokale datanetværk (Intranet) LAN.

tele-

Orddel der betyder at noget kan påvirke over afstand; en fjernoverførsel. F.eks. Telefoni (overførsel af lyd(-tryk)).

Fjern-overførsel af data, lyd, billeder m.m. fra et fysisk sted til et andet.

Transmission fra en sender til en modtager ved hjælp af f.eks. signalspændinger eller radiobølger.

telefoni

Noget der forbindes eller anvendes til det at telefonere (overførsel af lydtryk /tale); f.eks. en telefoni-forbindelse.

telemetri

Fjernaflæsning og kontrol af energi m.m. i erhvervs- eller privatbygninger. Fjernaflæsningen udføres via en data- eller telefoniforbindelse imellem stedet som aflæser, og stedet som aflæses.

En del fjernvarme- og el-leverandører benytter telemetriaflæsning af kundernes forbrugsmålere. Det fungerer enten ved at ringe op til et udstyr, som er tilsluttet kundens PSTN-telefonlinie eller trådløst ved hjælp af GSM eller PLC.

I stedet for et egentligt opkald til kunden, så kan dataforbindelsen oprettes i et uudnyttet frekvensområde på en allerede eksisterende telefoni­forbindelse. F.eks. benytter en almindelig telefon­forbindelse udelukkende kabel­forbindelsen i frekvensområdet 0-3500 Hz. Frekvensområdet derover kan altså udnyttes til andre tjenester som f.eks. telemetri (eller ADSL).

Telnet

Telnet er et netværks-program/netværks-tjeneste, som benyttes til at styre en anden computer over nettet.

Typisk får man adgang til en kommandolinje, hvor man kan afgive kommandoer til systemet og eventuelt afvikle programmer.

Tera

Decimalt præfiks = 1012

1 Tera = 1*1012 = 1.000.000.000.000.

terminal

Terminal (1)

En afslutning.

En enhed hvori man kan fastgøre en ledning, så den afsluttes i et punkt, hvor den kan tilsluttes andet udstyr, eller kobles sammen med en anden ledning.

Se også terminere.


Terminal (2)

En skærm-terminal. En dataskærm (monitor) og et tastatur, som via en dataforbindelse er koblet til en central computer.

En skærmterminal indeholder og afvikler ikke bruger-programmer selv. Programmerne afvikles af den centrale computer, som modtager data fra tastetryk på tastaturet. Den centrale computer bearbejder efterfølgende de modtagne data, og sender data tilbage til dataskærmen for, at vise resultatet af det udførte program.

Skærmterminaler benyttes på store databaser, som indeholder mange dataposter, der skal anvendes af flere personer, som arbejder forskellige steder (Århus - København - New York). Det kan f.eks. være et flyselskabs oplysninger om kunder og deres reservationer af rejser, eller det kan være kundeoplysninger og arbejdsordre i en større virksomhed.

Terminal Adapter

Se TA.

terminere

Det at afslutte et kabel i en enhed, hvor der kan tilsluttes andet udstyr, eller et andet kabel.

F.eks. termineres (afsluttes) et fastmonteret kabel i et vægudtag, eller en kontaktliste i et krydsfelt.

Se også terminal.

TFT

Thin Film Transistor (EN/DK: tynd film transistor)

Teknologi, som benyttes til fremstilling af de transistorer, der styrer de enkelte pixels i LCD-skærme (computer-skærme og tv-skærme). Transistorerne er en integreret del af selve billedfladen. 

THz

1 Tera-Hz = 1.000.000.000.000 Hz

tif

.tif

Se filtype.

tilledning

Flere individuelt isolerede elektriske ledere omsluttet af en fælles kappe.

Lederne er opbygget som multi-kore (fler-trådet leder). Det er "bløde" ledere, som ikke vil knække, selvom tilledningen bevæges/bøjes ofte. En tilledning benyttes til at tilslutte et elektrisk udstyr til den fastmonterede installation.

Tilledningen skal altså ikke nødvendigvis fastgøres, men kan f.eks. ligge løst fra en vægstikdåse og frem til et udstyr.

Billedet viser en tilledning med 2 stk. multikore-ledere.

Den viste type tilledning benyttes hovedsageligt i 230V installationer til at tilslutte f.eks. lamper, mens andre tilledninger (med flere og tyndere ledere) benyttes i tele/data installationer til at tilslutte f.eks. en computer (se  patch-kabler).

Note

På engelsk betegnes en multikore-leder som "a stranded core".

Se også kabel, ledning og Apparatkabel.

Time shifting

(EN/DK: tids-forskydning).

Et begreb, der henviser til lagring (optagelse) af f.eks. video- eller tv-signal med henblik på at se det på et senere tidspunkt.

Der findes forskellige former for Time shifting:

Tip

Tip (EN/DK: spids; enden af et stik).

I diagrammer m.m. angives Tip med: T

Engelsk betegnelse, der stammer fra telefoni fra dengang omstillingsbordene benyttede jackstik.

Tip (T) er den pol (+) af telefonforbindelsen, som er tilsluttet spidsen af stikket, mens "Ring" (R) er den pol (-), der er ligger som en ring imellem stikkets skaft og spidsen

Billedet viser et jackstik. Det er ikke det gamle telestik, men en nyere model med omtrent samme opbygning (det viste stik bruges til audiosignaler; f.eks. en stereo hovedtelefon).

TKIP

Temporal Key Integrity Protocol (EN/DK: midlertidig nøgle integritet (ufordærvethed) protokol).

En krypterings- og adgangsfunktion, der benyttes i trådløse netværk, der anvender RC4-kryptering. TKIP er beskrevet som en option i standarden 802.11i, som er den tekniske standart for sikkerhed i trådløse netværk.

TKIP er en overbygning til den tidlige sikkerhedsfunktion for trådløse netværk: WEP. TKIP forbedrer sikkerheden i netværket væsentligt. TKIP anvendes både i WPA og WPA2, men betragtes nu som "den gamle sikkerhedsfunktion".

TKIP bør kun benyttes, hvis du skal tilkoble ældre trådløst netværksudstyr, der ikke kan anvende CCMP.

Se også WPA2.

TLS

Transport Layer Security (EN/DK: Transport lag sikkerhed).

En kryptografisk protokol, der sikrer hemmeligholdelse af kommunikation over et netværk (f.eks. Internettet).

TLS krypterer på Application Layer niveau (se OSI-modellen) for at sikre ende-til-ende overførsel af data på en måde så ingen andre end den rigtige afsender og den tiltænkte modtager kan opsnappe eller ændre dem.

Der anvendes flere forskellige sikkerhedsprotokoller i applikationer til web browsing, e-mail, Internet fax, instant messaging (IM) og voice-over-IP (VoIP).

TLS er afløseren for SSL.

topologi

Med topologi menes en model eller et system, der betragtes som en geometrisk figur.

Udtrykket "topologi" benyttes i sammenhæng med datanetværk både om den logiske opbygning af netværket (den metode som de tilsluttede pc'er adresseres efter), og om den fysiske model, der kendetegner et netværks kabling.

Det kan f.eks. være en stjerne-, ring- eller bus-topologi.

Her er et eksempel på en fysisk stjerne-topologi.

transmission

Transmission eller Transmittere (i datasammenhæng): Det at overføre informationer fra et sted til et andet; sædvanligvis via kabel- eller radio-forbindelser.

Se også artiklen om Transmission, der giver et indblik i forskellen på analog- og digital-transmission.

transmissions-hastighed

Den mængde datainformationer, der kan overføres på en dataforbindelse, målt i forhold til tid. Angives typisk i MB/s eller Mb/s.

Se også Baud.

trigger

(engelsk for en aftrækker; en udløser)

Begrebet "trigger" eller "trigger impuls" benyttes inden for elektronik og data om en hændelse eller et signal der udløser/starter et forløb eller en proces.

trådløst netværk

Se WLAN.

tuner

Et elektronisk apparat, der gør det muligt at modtage radiobølger, der benyttes til at udsende f.eks. radio- eller tv-programmer. En tuner kan indstilles til at modtage signaler på netop den frekvens, der indeholder det program man gerne vil modtage. Radiobølgerne er bæremedie for et nyttesignal. Tuneren modtager radiobølgerne og adskiller bæremedie og nyttesignalet fra hinanden, så nyttesignalet kan gengives så vi mennesker kan se eller høre det.

Eksempel:

En tv-tuner modtager radiosignalerne og omdanner dem til signaler, der indeholder billede og lyd. Disse kan så gengives på et tv's skærm og højttaler.

En tv-tuner kan både være integreret som en del af selve tv-apparatet, eller den kan være i en separat boks, der forbindes med tv-apparatet via et kabel.

Se også STB.

TV

Television (Dansk: TV eller fjernsyn).

Transmission af billeder fra en sender til en modtager ved hjælp af radiobølger.

Se også DTT, DVB, DVB-C, DVB-S, DVB-T og skærmstørrelser.

TWAIN

En interface-standard, som gør det muligt for grafisk software, der afvikles under operativsystemerne "Microsoft Windows" og "Apple Macintosh operating system", at hente og bearbejde grafisk materiale (billeder) fra forskelligt hardware, som f.eks. en scanner.

TWAIN er ikke en forkortelse, men blot et navn, der er valgt i forbindelse med udarbejdelsen af den første standard. Twain er et forældet engelsk udtryk for to (2). I denne forbindelse hentyder det formodentligt til at to grafiske enheder skal mødes.

TWAIN vedligeholdes og udvikles af "The TWAIN Working Group" http://www.twain.org.

Tx

Angivelse af transmissionsretning Transmit (Dansk: sende; afsende).

Angiver den udgang på et udstyr, hvor det afsender signaler til omgivelserne.

Se også Rx.

txt

.txt

Se filtype.

typografi

Den grafiske udformning som en tryksag (eller en bog) er trykt med. Hele den grafiske opsætning af bogens udformning. Det vil f.eks. sige: Valg af sideopsætning, skrifttyper, skriftstørrelse, linieafstand, afsnitsafstand, margin, opsætning af billeder og tegninger med mere.

Se også CSS.

Typosquatting

(EN/DK: Stavefejlsbesættelse; typo = stave eller slåfejl; squat = at besætte (tage-ophold-på) og bruge et område, en tom bolig eller et hus, som en anden person ejer).

Det at udnytte fejlindtastede web-adresser til at bringe internettrafik fra meget benyttede web-sider til ens egen. Formålet med dette er typisk at kunne tjene penge på fremvisning af annoncer og "klik" på links til andre websider.

Typosquatting udnytter internetbrugernes fejlindtastning i internetbrowserens adresselinje som f.eks. www.gogle.dk (og ikke det korrekte: www.google.dk). Typosquatteren køber domænenavnet gogle.dk, og udstyrer det med en webside, der indeholder links til flere andre websider, der hver betaler f.eks. 0,10 kr. pr. klik (henvisning) til deres webside, hvor de vil sælge dig noget.

Hvis man ejer mange typosquatting-sider, så kan det godt give en pæn indtægt. Hvis der f.eks. fra 100 squattingsider kan "høstes" 100 klik om dagen fra hver, giver det 1000 kr. pr. dag (det er dog ikke alle klik, der giver 0,10 kr. hver).

Et eksempel

 

Google.dk ejer faktisk både gogle.dk, googl.dk med flere, som blot omdirigerer dig til google.dk. Dette er udelukkende for at forhindre typosquating.

Typosquating er mulig ved hjælp af en såkaldt Domain Parking (domæneparkerings-tjeneste). Jeg fandt et eksempel ved at prøve adressen: googlr.dk (slåfejl "r" og ikke "e"). Det omdirigeres til "creditcards.dk", der er parkeret ved firmaet "domainsponsor.com":

Bemærk:

Eksemplet her er et ældre eksempel, som måske ikke virker mere. Det kan nu være ændret til at være skadeligt, så vær forsigtig, hvis du afprøver "googlr.dk" og "creditcards.dk". Det sikreste er nok at du nøjes med at se på nedenstående screendump.

creditcards.dk indeholder i skrivende stund (år 2011) IKKE noget ondsindet eller ulovligt materiale.

Både "googlr.dk" og "creditcards.dk" er ejet af en person i Santa Monica, United States, der blot håber på at tjene lidt "klik"-penge.

Typosquatting kan misbruges

Typosquatting kan selvfølgelig også bruges til at genere/ødelægge seriøse web-tjenester, ved at fremvise en side, der ligner den brugeren forventer, men som tilbyder forskellige "beskidte" tjenester, oplysninger eller måske ligefrem forsøger at lokke personlige oplysninger fra brugerne. Det hører dog til sjældenhederne. Langt de fleste er "gode" typosquattere, der blot håber at brugerne klikker på et link, så de kan tjene penge.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1T / 2019-02-10 20:45