A Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

A

Ampere

Måleenhed for elektrisk strøm(styrke).

Måleenheden for strøm er A, og symbolet for strøm er I.

Eksempel:
I = U / R [A].

Det vil sige:
I er lig med U delt med R angivet i Ampere. Eller med andre ord: strøm er lig med spænding delt med modstand angivet i Ampere.

ABA

Automatisk BrandAlarm

ABDL

Automatisk BrandDørLukning

abonnement

Et abonnement er en aftale om en fortsat løbende levering af et produkt eller en service i en given periode, ofte flere måneder eller år.

Det kan f.eks. være levering af et ugeblad, eller en aftale om levering af et bestemt stykke software, ofte med en eller anden form for opdateringsaftale.

Se også Web 2.0

Note:

Microsoft leverer f.eks. deres kontorsoftware "Office 365" i et løbende abonnement. Den indeholder blandt andet tekstbehandling, regneark, og præsentationssoftware. Det koster 549,00 kr. pr. år, eller 54,99 kr. pr. måned.

....og Microsoft klapper i deres hænder, hver dag for den konstante indgående strøm af penge. Til gengæld har kunderne så altid adgang til det nyeste software, samt online lagerplads, (så du kan gemme alle dine hemmelige dokumenter på serverne ved Microsoft, .... hvis du tør!).

På 10 år vil det altså koste ca. 6.000,00 kr., men det vil det jo også gøre, hvis du jævnligt skal købe en opdateret udgave af den kontorpakke, du benytter igennem de samme 10 år.

Et godt og gratis alternativ til dette vil f.eks. være LibreOffice

ABV

Automatisk BrandVarsling

AC

Alternating Current (EN/DK: skiftende strøm).

Vekselstrøm.

Elektrisk strøm, hvor elektronerne skiftevis løber i den ene eller i den anden retning i den elektriske leder.

Typiske kilder for vekselstrøm er generatorer.

Tegningen herunder viser et typisk (sinusformet) spændingsforløb i et vekselsstrømskredsløb:

Sinusbølge Vrms Vp Vp-p

 

Se også DC og pulserende jævnstrøm.

Hvorfor bruges der AC ved forsyning af industri og bolig?

Det skyldes at vekselstrøm, modsat jævnstrøm (DC), nemt kan transformeres op eller ned i spænding ved hjælp af en transformator. På den måde kan man mindske effekttabet i de ledninger, der overfører effekten fra produktionsstedet (kraftværket) til forbrugeren.

Når strøm skal udnyttes til at udføre et stykke arbejde, så skal der være en passende mængde af både strøm og spænding til stede. Produktet af strøm og spænding tilsammen kaldes effekt. Det er effekten som vi, med det rette udstyr i vores bolig, kan omsætte til varme, lys og bevægelse.

Når effekt overføres igennem lange ledninger, så opstår der et effekttab pga. ledningens egen modstand. Med en given længde ledning er modstanden i ledningens metal en fast faktor, som vil give et tab i den overførte effekt. Det er muligt at modvirke dette tab, ved at transformere spændingen op, så det ikke er nødvendigt at overføre så stor en strømstyrke. 

Formlerne for effekt er (P = Effekt, I = Strøm, R = Modstand og U = Spænding):

Det er disse principper, der udnyttes ved effektoverførsel via en højspændingsforbindelse.

Tegningen herunder viser princippet for effektoverførslen.

Transmission af Højspænding

Høj spænding + lav strømstyrke = tynde, billigere og lettere ledninger

Ved at mindske effekttabet via høj spænding og lav strømstyrke opnår man også en anden fordel: Ledningerne kan gøres tyndere og dermed lettere og billigere. Høj strømstyrke kræver tykke og dyre ledninger, mens lav strømstyrke kan nøjes med tynde og billigere ledninger. Det er dog lidt af en balanceakt, idet høje spændinger kan trække elektriske gnister over store afstande. Dermed kortsluttes kredsløbet, hvis der ikke er stor nok afstand imellem ledningerne.

Man skal altså tænke sig godt om for at finde en passende teknisk og økonomisk balance imellem ønsket effekt-overførsel og ledningstykkelsen. Samtidigt skal ledningsanlægget være udført, så det kan overføre den høje spænding, uden fare for omgivelserne.

Note:

I luft kan der dannes en elektrisk gnist over en afstand af ca. 1 mm per 1000 V. Det vil altså sige at du ved en højspændings-ledning, der fremfører 400.000 V, kan få et (enormt) stød, hvis du kommer nærmere end 400 mm = 40 cm!

Gnistafstanden på 1 mm per 1000 V er i tør luft. Hvis det er fugtigt i vejret, så stiger gnistafstanden, og gnisten kan måske springe over den dobbelte afstand.

Kravl aldrig op i en el-mast og slet ikke i en højspændingsmast!

AC højspændingslinjer og sygdom

Der er foretaget mange undersøgelser om farligheden af at bo tæt på højspændingslinjer, der overfører vekselstrøm (AC). Der er mange delte meninger om, hvor farligt det elektriske felt og det magnetiske felt er, hvis man opholder sig tæt på kraftige højspændingslinjer. Hvis man opholder sig i felterne i kort tid, er der ingen problemer, men ophold i lang tid er vist ikke særligt sundt. Det er det lavfrekvente vekslende magnetfelt (50 Hz), der giver mest grund til bekymring, mens det vekslende spændingsfelt vækker knapt så megen bekymring.

Af en eller anden årsag mener forskellige fagfolk i Danmark at det ikke er farligt, mens fagfolk i resten af verden mener at det er temmelig farligt.

Indtil det modsatte er bevist, vil jeg blot antage at det ikke er særligt sundt at bo tæt på en højspændingslinje. Hvis man gennemgår både danske og udenlandske oplysninger, så tyder det på at man ikke skal bosætte sig nærmere end 200 meter fra en 400 kV luft-højspændingslinje, og ikke nærmere end 40 meter fra en nedgravet højspændingslinje.

For at undgå det konstant vekslende magnetfelt fra højspændings transportstrækningerne, så er man i mange lande begyndt at benytte DC-højspænding på transportstrækningerne. DC-spændingen omformes til en AC-lavspænding inden den leveres til forbrugerne.

En DC transportstrækning udstråler et magnetfelt med fast polaritet (ganske som jordkloden, ... og det er jo gået godt for beboerne i over 4 milliarder år).

AC-3

Audio Codec (number) 3 (EN/DK: audio-fortolker nummer 3; lyd-omformer nummer 3)

AC-3 er en audio-komprimeringsteknologi udviklet af Dolby Laboratoriums, der benyttes i forbindelse med både video og musik (Surroundsound-system).

AC-3 anvendes til komprimering af analoge lydsignaler (musik, tale) der lagres som digitale data. Efter komprimeringen er datamængden kun ca. 1/10 størrelse af den oprindelige. Komprimeringen foretages dels ved tabsfri komprimering af de digitale data, samt ved nænsom fjernelse af frekvensområder, der ikke ændrer lydindtrykket væsentligt. Komprimeringen giver et lille tab af de originale analoge audio-signaler, men selv et trænet øre kan næppe høre forskel på den lyd, der stammer fra de originale data og de komprimerede data.

AC-CDI

AC-Capacitive Discharge Ignition (EN/DK: Vekselstrøm - Kapacitiv Afladnings-Tænding.)

Se artiklen om tændingssystemer.

Access Point

Se AP.

ad hoc mode

(Ad hoc er Latin, og betyder "til dette formål")

En WLAN funktionsmetode, hvor de enkelte computere, kommunikerer direkte med hinanden. Der er altså ikke noget Access Point (AP) i netværket.

WLAN ad-hoc-mode

Se også infrastructure mode og P2P.

ADC

Analog-to-Digital Converter (EN/DK: analog til digital omformer)

Enhed der, ud fra modtagne analoge signaler, genererer digitale signaler (digitale data). Anvendes f.eks. i lydudstyr, der skal modtage analoge signaler (audio-, video- og computerudstyr), og derefter lagre dem i digital form.

ADC'er finder anvendelse i masser af måleudstyr, som skal omsætte strøm- eller spændingsværdier til digitale data. Det kan f.eks. være medicinsk-, teknisk- eller underholdningsudstyr. Din computer anvender en indbygget ADC, når du "optager" lyd fra en mikrofon. Den indbyggede ADC i lydkortet, modtager analoge spændinger fra mikrofonen og omsætter dem til digitale data, hvorefter computeren kan gemme disse data på harddisken, som en datafil. 

Et udstyr, der indeholder en ADC, kan være forsynet med flere forskellige indgangsstik. F.eks. for tilslutning af video- eller audio-udstyr.

Det omvendte af en ADC er en DAC (Digital-to-Analog Converter)

ADF

Engelsk: Automatic Document Feeder

Dansk: Automatisk Dokument Føder

En enhed i printere (multifunktionsenheder), scannere, kopi- og faxmaskiner), der kan håndtere flersidede papir-dokumenter, én side ad gangen. Det vil sige, at en bruger kan scanne eller kopiere flersidede dokumenter, uden manuelt at skulle indsætte hver enkelt side i maskinen. Siderne lægges blot i en stak i en (føde-)bakke, hvorefter maskinen selv tager én side ad gangen. Dette gælder dog udelukkende dokumenter, hvor de enkelte sider ikke er sammenhæftede.

Se også RADF.

adgangskode

Se password.

ADK

Adgangskontrolanlæg

ADSL

(ADSL2, ADSL2+)

Asymmetric Digital Subscriber Line (EN/DK: asymmetrisk digital abonnent linje) en transmissionsform, der anvendes på faste dataforbindelser via telefonikabler.

Et ADSL-modem opretter en asymmetrisk dataforbindelse, som overfører data digitalt. Der benyttes et par ledere i et telefonikabel (kabel med par-snoede kobberledere) til forbindelsen, som samtidigt kan overføre en almindelig telefoni-forbindelse (PSTN eller ISDN).

Typiske downstream/upstream hastigheder på en ADSL-forbindelse:

Brugersnitflade: 10/100 Mb/s Ethernet.

ADSL er en ud af 4 DSL transmissionsteknologier (se også DSL).

ADSL2 og ADSL2+ er begge videreudviklet fra ADSL for at kunne opnå endnu større båndbredde end den tidligere ADSL.

note:

Hvis man vil opnå højere datahastigheder end ADSL, så kan man, over forholdsvis korte afstande (300-1.550 m), benytte VDSL.

ADSL Transmisionsteknik

ADSL benytter såkaldt udenbånds-transmission, og kan derfor overføres på en kobbertrådsforbindelse, samtidigt med en almindelig telefonforbindelse. Standard ADSL benytter frekvenser i området fra 25.875 kHz til 138 kHz for upstream transmission, og 138 kHz – 1104 kHz for downstream transmission. Frekvensområderne opdeles i underkanaler på hver 4.3125 kHz. Afhængigt af den anvendte modulationsteknik, så kan hver underkanal overføre fra ca. 32 til ca. 48 kb/s. Hvis en underkanal ikke kan bruges på grund af f.eks. støj eller for stor dæmpning i kabelforbindelsen, så kan den deaktiveres. På den måde kan "dårlige" kanaler udelukkes, mens alle de andre kanaler til gengæld overfører fejlfrie data. Dermed falder den samlede data-overførelseshastighed, men til gengæld virker forbindelsen så med en god kvalitet i de resterende kanaler.

ADSL og telefoni Frekvensområder

På grund af de høje frekvenser, der anvendes til transmissionen af ADSL, så er rækkevidde for en ADSL-forbindelse igennem et telefonikabel begrænset. Jo højere Downstream/upstream-hastigheder er, desto kortere er rækkevidden fra telefoncentralen. Det er altså ikke sikkert at den højeste hastighed kan leveres til alle.

adware

Ad-ware betegner et computerprogram, der præsenterer brugeren for en eller anden form for reklame.

Navnet adware er sammensat af ordene advertising og software (reklamerende/annoncerende og program).

Der findes 2 typer adware:

Se også open source, freeware, shareware, adware, virus og spyware.

AES

Advanced Encryption Standard, (EN/DK: avanceret krypterings standard) også kendt som "Rijndael" (udtales rihn dahl).

En meget kraftig kryptering, der mange steder afløser den tidligere DES-kryptering, idet den regnes for mere sikker.

Den er udarbejdet af to belgiske kryptografer, Joan Daemen og Vincent Rijmen.

AES benyttes blandt andet til beskyttelse af data og opkobling i trådløse netværk. Der er endnu ikke (i år 2010) fundet nogen svagheder i denne krypterings-algoritme, og det er kun muligt at bryde krypteringen ved hjælp af "Brute force"-metoden.

Se også WPA2.

AFC

Automatic Frequency Control (EN/DK: automatisk frekvens-kontrol)

Funktion i modtageudstyr (radio og TV m.m.), som automatisk justerer tuneren til centerfrekvensen for den aktuelle station, der modtages.

AFC gør modtagelsen af stationen mere stabil og letter indstillingen af tuneren.

AGC

Automatic Gain Control (EN/DK: automatisk forstærknings-kontrol)

Funktion i lydudstyr, der automatisk kompenserer for vekslende signalniveauer i kildematerialet. Det vil sige: tilpasning af forstærkningen, så lydniveauet for lytteren er det samme uanset hvilket lydniveau kildematerialet indeholder.

AGC findes i TV og video-apparater, audioforstærkere eller afspillere, samt i programmer, der anvendes til afspilning af video eller audio, på computere.

Se også ALC

AGP

Accelerated Graphics Port (eller Advanced Graphics Port) er en punkt til punkt højhastigheds-datakanal for grafikkort, der tidligere blev anvendt internt i mange computere (pc).

I en pc, med AGP-port, findes der typisk ét AGP udvidelsesstik, som er beregnet for at udvide pc'en med et graffikkort, så den kan vise sine data/billeder på en monitor.

I år 2004 begyndte PCI-E porten at afløse AGP. En nyere pc indeholder ikke et AGP udvidelsesstik, og AGP-grafikkort er derfor stort set udgået af produktionen.

Vigtigt

AGP-grafikkort er både bagud- og forud-kompatible. Et nyere AGP 8x altså godt bruges i et motherboard, der kun understøtter AGP 2x/4x, og et ældre AGP 4x kort kan bruges i en nyere AGP 8x-port.

men ......

AGP findes i flere udgaver, hvoraf den ældste bruger 3,3 V signalering og ikke 1,5 V / 0,8 V, som benyttes af de nyeste AGP-porte. Hvis du sætter et 1,5 V/0,8 V kort i en 3,3 V port, så bliver dit kort temmelig sikkert ødelagt.

Kant-stikkene på et AGP indstikskort er normalt forsynet med såkaldte keys (nøgle-slidser), så et 1,5 V kort ikke kan sættes i en sokkel, der kun understøtter 3,3 V. Du kan have et ældre motherboard i din pc, med en AGP-port, som er en 3,3 V udgave, men hvor soklen ikke indeholder den Key-stift, der skal forhindre dig i at sætte et 1,5V kort i soklen.

De ældre 3,3 V porte betegnes typisk med AGP 1x eller AGP 2x, mens de nyere 1,5 V betegnes med AGP 2x/4x eller AGP 8x (betegnelsen 2x/4x betyder, at 4x understøttes og dermed også 1,5V). Tjek for en sikkerheds skyld dit motherboards manual, inden du monterer et nyere AGP-kort på et ældre motherboard.

Billedet viser et AGP-indstikskort, der både kan anvendes i en 3,3V eller en 1,5V udgave af AGP-porten.

AGP-indstikskort "Keys"

AIA

Automatisk IndbrudsAlarm

Aktiv højttaler

En højttaler med indbygget forstærker.

Aktive højttalere benyttes ofte som subwoofer (gengiver meget dybe bas-toner) eller som computer-højttalere.

En aktiv højttaler skal strømforsynes fra 230 VAC (eller et batteri).

ALC

Automatic Level Control (EN/DK: automatisk niveau-kontrol).

Funktion i optageudstyr, der automatisk kompenserer for vekslende signalniveauer i kildematerialet. Det vil sige: tilpasning af optageniveauet, så indspilningsniveauet er det samme (uden overstyring og forvrængning) uanset hvilket niveau kildematerialet indeholder.

ALC findes i video-apparater, audio-optagere, samt i programmer, der anvendes til indspilning af video eller audio, på computere.

Se også AGC

algoritme

En samling instruktioner eller en beregningsmetode, der trin for trin beskriver, hvilke operationer der skal udføres for at løse en bestemt opgave. Begrebet algoritme anvendes typisk i forbindelse med matematiske beregninger.

Se også program.

AM

(PM)

12 timers tidsangivelses-"suffiks", som angiver om tidspunktet er før eller efter middag kl. 12:00. Benyttes typisk i USA og andre engelsktalende lande. Den 24 timers angivelse, som benyttes i Europa, er dog ved at vinde indpas over hele verden.

Kl. 10:05 AM er kl. 10:05 om formiddagen, mens kl. 10:05 PM er kl. 22:05 (om aftenen).

Tip

En huskeregel for hvordan du omregner fra AM/PM til 24-timers klokkeslæt:

PM er = klokkeslæt Plus 12 timer (klokkeslæt + 12 timer).

AMOLED

AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode)

AMOLED er en display-teknologi til anvendelse i mobile enheder og fjernsyn.

OLED (Organic Light-Emitting Diode ) en tyndfilm - display teknologi, hvor organiske forbindelser danner elektroluminescerende (lysudsendende) materiale. AMOLED teknologi, der anvendes fra år 2010 i mobiltelefoner, medieafspillere og digitale kameraer udvikles fortsat til anvendelse.

AM (Active-Matrix) henviser til teknologien bag adresseringen af de enkelte pixels i skærmen.

Se også: OLED.

Ampere

Måleenhed for elektrisk strømstyrke, opkaldt efter den franske fysiker André-Marie Ampère.

Ampere forkortes A (altid stort A).

Se Volt og Ohm.

amplitude

En svingnings maksimale afvigelse fra det gennemsnitlige niveau. Typisk med reference til et neutralt niveau (f.eks. 0 Volt).

Se Vp under AC.

analog

I EDB og datatransmissions-sammenhæng: En værdi eller et signal, der kan antage alle værdier (uendeligt mange værdier).

Modsat digitale signaler, så er analoge signaler "naturlige" signaler. F.eks. så går solen ikke ned ligesom, når der slukkes på en kontakt. Lysniveauet, der hvor man opholder sig, vil langsomt dæmpes mens solen går ned. Lysniveauets forløb vil ikke kun kunne beskrives med "højt" eller "lavt", men vil også antage uendeligt mange niveauer imellem "højt" eller "lavt".

Se også digital, samt artiklen om Transmission.

analog kopiering

En analog kopiering er en proces, som resulterer i at kopien opbevares i analog form.

Hvis slutproduktet er et analogt medie, så er kopieringen per definition analog (ifølge loven om ophavsret). Dette gælder også, selvom der har været involveret en digital signalomsætning i kopieringsprocessen.

Eksempler på udstyr, der benytter analoge medier: En båndoptager eller en VHS-videooptager.

Note

Her i skrivende stund (år 2012) findes der stort set ikke noget audio- eller videoudstyr, der benytter analoge lagermedier.

Se også digital kopiering.

antenne-kabel

Se koaksial-kabel

AON

Active Optical Network (EN/DK: Aktivt optisk netværk)

Et forsyningsnetværk, der er baseret på optiske fibre (lysledere).

Et AON indeholder aktive (optiske) komponenter som f.eks. Switch og Router med funktioner, der kendes fra Ethernet datanetværk.

Komponenter i et AON

Se også PON og FTTP.

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice er en komplet kontorsoftware, der er kompatibel med andre store kontorpakker. Apache OpenOffice er gratis at hente, bruge og distribuere.

Apache OpenOffice indeholder:

Den oprindelige "OpenOffice.org", der nu videreudvikles af frivillige programmører tilknyttet The Apache Software Foundation, blev ofte betegnet med "OpenOffice" eller OOo, som det tidligere blev kaldt. Vedligehold af kontorpakken har ført en noget fortumlet tilværelse fra år 2012 til 2015, men det ser ud til at vedligehold og udvikling nu tages op for alvor her i 2017 og videreføres af Apache.

Apache omdøbte pakken til "Apache OpenOffice" eller forkortet "AOO".

Når du downloader Apache OpenOffice, så er det sikrest at hente det direkte fra den officielle side for Apache OpenOffice https://www.openoffice.org/da/ (på Dansk).

Se også: LibreOffice

AP

Access Point (EN/DK: adgangs punkt).

Betegnelse for et WLAN-udstyr (trådløst datanetværk), der tilsluttes et kablet datanetværk eller en Internetforbindelse. AP'et giver computere, som indeholder et WLAN netkort, mulighed for, at tilslutte sig netværket via radiobølger. Computere der tilslutter sig AP'et vil kunne udveksle data og filer med hinanden (trådløst). AP'et kan også give adgang til alt øvrigt netværksudstyr, der er tilsluttet netværket, samt en eventuel forbindelse til Internettet.

App

Application (EN/DK: anvendelse, toplag)

En application er et computerprogram (software), der er beregnet til at udføre en specifik opgave for brugeren af en computer. Opgaven kan spænde fra ganske simple funktioner, til meget omfattende processer. En "app" kan måske blot vise den lokale vejrudsigt, mens en anden er en hel "kontorpakke" med tekstbehandlings-, regneark- og præsentationsprogram.

En app er ofte udarbejdet til at kunne afvikles på et ganske bestemt operativsystem (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Apple Iphone, Android m.fl.). Derfor kan en app findes i flere forskellige udgaver, afhængigt af hvilken computerplatform den skal afvikles på.

Begrebet app blev især populært fra starten af år 2010 i forbindelse med den stigende udbredelse af smartphones.

En application er brugerens værktøj. Den kan dermed siges at være "toplaget" i den stabel af software og hardware, der tilsammen gør det muligt for brugeren at udføre den ønskede opgave (f.eks. at skrive et brev).

Rækkefølgen af programmer og enheder, der gør det muligt for en bruger at anvende en computer er typisk:

  1. Bruger (Ikke et program, men den person, der anvender computeren)
  2. Application software (værktøjet der anvendes til at producere noget for brugeren (f.eks. tekstbehandling; skrive et brev))
  3. Middle software (Interfacesoftware, som tilbyder typiske funktioner, der gør arbejdet nemmere for den programmør, der har udarbejdet Application softwaren)
  4. System software (operativsystemet, der benyttes til at betjene computeren, samt afvikle applicationer)
  5. Device Driver (Software der hjælper systemsoftwaren med at håndtere specifikt hardware). 
  6. BIOS (Firmware, der håndterer de helt basale funktioner i computerens hardware) 
  7. Hardware (Ikke et program, men selve computerens fysiske dele; motherboard, processor, m.m.) 

Se også OSI.

Apparatkabel

En 1 til 2 meter lang tilledning med påstøbte stikpropper i begge ender. Apparatkabler anvendes til at forbinde elektronisk udstyr til lysnettet 230VAC.

Billedet viser et apparatkabel, der benyttes til at forbinde en strømforsyning for en bærbar pc til lysnettet.

Apparatkabel

Der findes flere forskellige modeller af apparatkabler, der er forsynet med forskellige kombinationer af stikpropper.


Emne Beskrivelse Stikprop Sokkel i apparat eller 230VAC vægudtag
LK stikprop (LK = Lauritz Knudsen)
Den Danske udgave af en 230V stikprop.

Anvendes til mindre apparater med strømforbrug < 2,5A. Det vil sige transistorradioer, shavere osv.
LK stikprop 2,5A 250VAC Danmark
Stikproppen kan sættes i mange forskellige sokler i vægudtag eller multistikskinner (med undtagelse af soklen for EDB).

Mærket med 2,5A / 250VAC.

Sokkel i vægudtag eller multistikskinne.

Sokkel i  multistikskinne

LK stikprop med Jord (LK = Lauritz Knudsen)

Den Danske udgave af en 230V stikprop, med et ben til jordforbindelse.

Anvendes til større apparater med strømforbrug < 13A. Det vil sige forstærkere, computere, skærme, vaskemaskiner, tørretumblere osv.

Bemærk:

Der findes ingen apparatledning, hvor stikket i den anden ende af ledningen må overføre mere end 10A.

Hvis en ledning med en LK-stikprop skal bruges til at overføre mere end 10A, så skal ledningens anden ende forbindes direkte internt i apparatets skrue-/tilslutningsterminaler.

LK stikprop 13A 250VAC Danmark
Stikproppen kan udelukkende sættes i den viste type sokkel.

Mærket med 13A / 250VAC.

Sokkel i vægudtag eller multistikskinne.

Sokkel i multistikskinne

Schuko stikprop Europæisk (oprindelig Tysk) standard stiktype, hvor jordforbindelsen sidder på siden af stikket.

Stikproppen kan sættes i de danske stikkontakter, men jordforbindelsen bliver ikke tilsluttet, da de i stedet for et jordben kun har et hul.
Hullet benyttes til en Fransk sokkeltype, med  et (jordforbindelses)ben der passer ind i stikket.

Anvendes til større apparater med strømforbrug < 16A. Det vil sige forstærkere, computere, skærme, vaskemaskiner, tørretumblere osv.

Bemærk:

Der findes ingen apparatledning, hvor stikket i den anden ende af ledningen må overføre mere end 10A.

Hvis en ledning med en Schuko-stikprop skal bruges til at overføre mere end 10A, så skal ledningens anden ende forbindes direkte internt i apparatets skrue-/tilslutningsterminaler.

Schuko stikprop 16A 250VAC
Stikproppen kan sættes i alle de viste sokler i vægudtag eller multistikskinner med undtagelse af soklen for EDB. Jordforbindelsen er dog kun forbundet, hvis Schuko-stikproppen anvendes i en Schuko-sokkel.

Mærket med 16A / 250VAC.

Schuko-sokkel i vægudtag eller multistikskinne. Bemærk kontakterne i siden af soklen. De er nødvendige for etablering af jordforbindelsen.

Schuko-sokkel i multistikskinne (sidekontakt)

Den Franske (Schuko-)sokkel i vægudtag med det ekstra ben, der passer ind i stikproppens hul til jordforbindelsen.

Schuko-sokkel i vægudtag (pin-kontakt)

LK stikprop EDB (LK = Lauritz Knudsen).

Den Danske udgave af en 230V stikproppen med et ben til jordforbindelse. Beregnet for tilslutning af EDB-apparater.

Bemærk de flade og skråtstillede ben.

Anvendes til større EDB-apparater med strømforbrug < 10A. Det vil sige computere, dataskærme osv.

LK stikprop EDB 10A 250VAC Danmark
 

Denne type stikprop anvendes normalt kun i erhvervsejendomme, hvor der er udført en separat 230V gruppesikring beregnet for tilslutning af EDB-udstyr.

Gruppen kan være forsynet fra en no-break strømforsyning. Den sikrer, ved hjælp af batterier og 230 V AC-generatorer, at der altid er spænding på gruppen, selvom forsyningen til selve bygningen skulle blive afbrudt.

Mærket med 10A / 250VAC.

Note

Stikproppen findes måske i en udgave mærket med 13A / 250VAC. Jeg har dog ikke kunnet finde en.

Sokkel i vægudtag eller multistikskinne.

LK sokkel EDB Danmark

Stikproppen kan også sættes i soklen, der passer til den danske stikprop med to runde ben og jord.

LK sokkel Danmark

Euro-stik Anvendes til mindre apparater med strømforbrug < 2,5A. Det vil sige transistorradioer, shavere osv.

Kaldes også "8-talsstik", fordi stikket set fra enden ligner et 8-tal.
Euro-stik (8-talsstik) 2,5A 250VAC

Mærket med 2,5A / 250VAC.

Sokkel i apparatindtag.

Euro-sokkel (for 8-talsstik) 2,5A 250VAC

Schuko C5 Anvendes til mindre apparater med strømforbrug < 2,5A. Det vil sige transistorradioer, shavere, laptops osv.

Disse stik benyttes oftest i strømforsyninger til laptops, skærme osv.
Kaldes også "Mickey Mouse-stik" fordi stikket set fra enden ligner Mickey Mouse's hovedform.
Schuko C5 2,5A 250VAC (Mickey Mouse-stik)

Mærket med 2,5A / 250VAC.

Sokkel i apparatindtag.


Sokkel for Schuko C5 2,5A 250VAC (Mickey Mouse-stik)

Apparatstik Anvendes til større apparater med strømforbrug < 10A. Det vil sige forstærkere, computere, skærme osv. Apparatstik 10A 250VAC

Mærket med 10A / 250VAC.

Sokkel i apparatindtag.

applikation

Et computerprogram, som udfører en bestemt handling.

Se også app, SW og OSI (Application Layer).

AR

Augmented Reality (forstærket virkelighed, forbedret virkelighed)

Et ekstra lag af computergenereret information (tekst, billeder eller lyd), der relaterer til den virkelighed man ser igennem sit kamera (smartphone), netop der hvor man aktuelt befinder sig. Det kan f.eks. være oplysninger om den bygning eller den natur, du ser på igennem dit kamera. Idet en smartphone indeholder flere forskellige sensorer, så ved den præcis (GPS), hvad kameraet kan vise i den retning telefonen vender. Dermed kan der vises både grafik, tekst  og lyd (tale), der informerer dig om netop det, dit kamera viser i realtid.

Der er ikke en helt klar definition af de tre "Realitys" VR, AR og MR. Vi må se, hvad fremtiden byder på.

Se også VR (Virtual Reality) og MR (Mixed Reality).

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (EN/DK: amerikansk standard kode for informations-udveksling).

Oprindeligt en standard for karakterer benyttet i telegraftjenester. Karaktererne opstilles i en tabel og tildeles en talkode, med det formål at kunne sortere i korrekt orden. Senere er ASCII blevet "overtaget" af computer-teknologien og udvidet med flere tegn for, at kunne benyttes til dokumentskrivning i store dele af verden.

ASCII indeholder oprindeligt kun 127 tegn, som svarer til 7-bit. Det kaldes nu US-ASCII. Senere er ASCII blevet udvidet til en 8-bit version, som indeholder op til 255 tegn.

US-ASCII er defineret i Standarden ANSI X3.4-1986, "US-ASCII. Coded Character Set - 7-Bit American Standard Code for Information Interchange".

Se også artiklen om karaktersæt.

asymmetrisk data-forbindelse

Asymmetriske dataforbindelser har forskellig overførselshastighed afhængigt af i hvilken retning der transporteres data.

Der findes mange kombinationer af downstream/upstream værdier; de mest almindelige er:

Velegnet til Internetbrugeren

Asymmetriske dataforbindelser er velegnede til datatjenester, hvor man kan forudse at datamængden imod brugeren er større end datamængden fra brugeren. Dette er f.eks. tilfældet ved en almindelig brugers Internetforbindelse (via f.eks. ADSL).

Når der hentes en hjemmeside fra Internettet til brugerens pc, modtager pc'en mange datapakker indeholdende tekster og billeder, mens der blot afsendes ganske få datapakker fra pc'en med det formål at kvittere for de modtagne datapakker. Denne viden kan benyttes til at udnytte en forbindelsens muligheder for at overføre data bedst muligt.

Hvorfor asymmetrisk?

Der er en naturlig grænse for hvor stort et frekvensområde (og dermed hvor mange bit per sekund) man samlet kan overføre på en datatransmissions-forbindelse. Ved at "fordele" hastigheden asymmetrisk kan det samlede frekvensområde udnyttes bedst muligt, og man kan derved opnå en hurtigere modtagehastighed, end hvis hastigheden var symmetrisk fordelt.

På den måde udnyttes forbindelsens maksimale samlede datamængde bedst muligt, når man alligevel kan forudse, at behovet for mængden af downstream-data er større end behovet for mængden af upstream-data.

Se også symmetrisk dataforbindelse.

ATA

ATA-interface er betegnelsen for et ældre interface, hvormed harddiske kan tilsluttes en harddisk-controller internt i en computers kabinet. ATA er en forkortelse af: Advanced Technology Attachment. Det betegnes nu med PATA (Parallel ATA), og er stort set udgået af produktion. Der anvendes nu SATA interface (Seriel ATA).

Se artiklen om ATA-interface.

ATM

Asynchronous Transfer Mode. En international standard for overførsel af f.eks. tale, video og data.

ATM benytter "datapakker" med fast længde (53 byte) og er velegnet til at benytte imellem udstyr, der kun skal foretage databehandling af "pakken" i begrænset omfang.

Benyttes med fordel på dataforbindelser med stor båndbredde.

ATT

Analog Terrestrial Television (EN/DK: analogt jordbaseret fjernsyn (et andet alternativ kunne f.eks. være satellitbaseret)).

Fjernsynsprogrammer som transmitteres med analog teknik via sendemaster, der er anbragt på jorden forskellige steder i landskabet således, at de udsendte programmer kan modtages i hele det ønskede geografiske område (f.eks. Danmark).

Se også DTT.

audio-

Noget der har med hørelse at gøre; beregnet til at lytte til. Lyd (lydbølger, trykbølger i luft), der kan opfattes af menneskers hørelse.

audio-signal: et elektrisk signal, der kan omformes til lydbølger ved hjælp af en højttaler.

Se også lyd og bølgelængde.

Auto MDI/MDIX

Automatisk omskiftning imellem MDI og MDIX.

Se MDI.

AV

(eller A/V)

Audio-Visual (EN/DK: Audio Visuel; lyd billede; hørbart synligt)

AV-udstyr betegner elektronisk udstyr, der formidler både lyd og billede. AV-udstyr / AV-teknik bliver ofte brugt som betegnelse for udstyr, der udelukkende formidler billede, eller udelukkende formidler lyd.

AV-udstyr kan f.eks. være:

avatar

Et lille billede eller stykke grafik, der repræsenterer en bestemt person på Internettet eller i et spil. Benyttes f.eks. i chatgrupper, forums, IM-programmer m.m.

Avatar stammer fra hindu (religion/ filosofi), hvor det betegner en inkarnation af et højere væsen. En fysisk jordisk manifestation af et åndeligt væsen eller en gud (f.eks. kan en gud fremstå som en menneskekrop). 

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1A / 2019-10-22 16:23