E Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

E1

Europæisk betegnelse for en digital dataforbindelse med en båndbredde på 2,048 Mb/s. (32 timeslots á 64 kb/s)

E3


E3 (1)

Elektronik; Betegnelse for modstandsværdirække.

Se Modstande Standard-værdier.


E3 (2)

Transmission; Europæisk betegnelse for en digital dataforbindelse med en båndbredde på op til 34 Mb/s.

e-mail

Forkortelse for engelsk: electronic mail; (EN/DK: elektronisk post eller e-post).

En (brev-)meddelelse, der ved hjælp af et program kan sendes som elektroniske data fra en netværkstilsluttet computer til en anden. I starten kunne der udelukkende sendes tekstmeddelelser, men i dag kan der sendes både tekst, billeder og data m.m. i en e-mail.

Den danske betegnelse, elektronisk post eller e-post, kan godt bruges på dansk, men det engelske e-mail, har vundet så stort indpas i det danske sprog, at det nu benyttes i dansk sprog i større omfang end den danske betegnelse.

Se også @ og spam.

Se også emoticon.

EAP

Extensible Authentication Protocol (EN/DK: udvidelig godkendelses protokol).

EAP er en udvidelse af PPP-protokollen. EAP benyttes til godkendelse af en brugers adgang, og tilbyder flere forskellige godkendelsesformer.

For at få adgang til den beskyttede tjeneste (f.eks. et WLAN) skal brugeren bevise sin identitet ved f.eks. at afgive et brugernavn og et tilhørende password, eller benytte en eller anden form for certifikat.

EAP er defineret i standarden RFC 2284.

Echelon

Et dæknavn for et elektronisk system til opsnapning af kommunikation. Systemet drives af regeringer og efterretningstjenester verden over. Det var oprindeligt USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, der startede systemet, men i dag er der formodentligt mange flere lande involveret.

Se også artiklen om Echelon.

EDB

Forkortelse for Elektronisk Databehandling

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution (EN/DK: udvidet data hastighed for GSM (Globalt System for Mobile kommunikationstjenester) udvikling/udvidelse).

EDGE er en overbygning af et GSM/GPRS netværk (dataoverførsel vi et mobil-telefoni-net), som forøger datatransmissionshastigheden. EDGE giver 3 til 4 gange hurtigere datahastighed end GPRS.

Der benyttes typisk 4 timeslots (kanaler), som giver en overførselshastigheden op til 236,8 kb/s. Den teoretiske tophastighed er 8 timeslots, som giver op til 473,6 kb/s.

En mobiltelefon, der er udstyret med GPRS/EDGE, skifter automatisk til EDGE, når det er muligt at benytte det, i det aktuelle mobil-telefoni-net.

Note

Det er ganske svært at angive hastigheden for en mobil dataforbindelse, idet mange forskellige forhold påvirker transmissionen. Her nævnes blot 3 stk.:

Tabellen herunder viser de teoretiske maksimale datahastigheder for forskellige mobile datatjenester (i år 2010).
Maksimale datahastigheder
Datatjeneste Download
kb/s
Upload
kb/s
GSM 14,4 14,4
GPRS 57,6 28,8
EDGE 473,6 236,0
3G 14.400,0 5.760,0
4G 1.000.000 500.000

4G findes endnu ikke i Danmark i starten af år 2010, men der udføres forsøg rundt omkring i verden, så det varer nok ikke længe inden vi hører mere til det.

Se også 3G, 4G, GPRS, EDGE og GSM.

EFD

Embedded Flash Drive. (EN/DK: Indbygget/indeholdt flash-drev).

Fast indbygget lagerenhed; typisk om en indbygget SSD eller et flash-kort i f.eks. en tabletcomputer eller en mobiltelefon.

EHF

Extremely High Frequency.

Se radio-frekvens.

ELF

Extremely Low Frequency.

Se radio-frekvens.

EMC

Electromagnetic compatibility (Dansk: Elektromagnetisk kompatibilitet, eller Elektromagnetisk fordragelighed).

EMC drejer sig om, at et givent udstyr skal udstråle mindst muligt elektromagnetisk felt (elektrisk støj). Samtidig skal det kunne modstå en vis mængde af indstråling fra et elektromagnetisk felt, der stammer fra et andet udstyr. Det skal med andre ord kunne "leve" i fordragelighed med andre udstyr, så der ikke opstår fejlfunktioner.

En fabrikant, der producerer elektrisk/elektronisk udstyr, skal altså med rimelighed sikre, at det hverken generer, eller bliver generet af, omgivelserne. F.eks. må en computer ikke udstråle sine meget høje frekvenser, så de generer modtagelsen af Danmarks radio i samme rum. Omvendt må computeren heller ikke gå i stå eller lave fejl, når der tændes en cigaret med en elektronisk lighter i nærheden af den.

Grænseværdierne for maksimum udstråling, samt minimum modstandsdygtighed over for indstråling, er beskrevet i nogle internationale tekniske standarder, som fabrikanterne skal leve op til.

EMI

Electromagnetic Interference (EN/DK: Elektromagnetisk gensidig påvirkning)

Elektromagnetiske signaler, der udstråles fra elektriske kredsløb, der arbejder ved høje frekvenser. De udstrålede signaler kan påvirke et andet elektrisk kredsløb, og dermed skabe et uønsket interferenssignal, der opstår som en blanding af nyttesignalerne i de to kredsløb.

emoticon

Betegnelse for de tegn, der tilsammen giver et ikon, som ligner et ansigt. Emoticoner indsættes i tekster for at angive en følelse eller en  sindstilstand. Emoticon er et sammensat navn af de engelske ord emotion eller emote og icon (EN/DK: emotion = sindstilstand;  emote = give (overdrevet) udtryk for en sindstilstand; icon = ikon).

Emoticoner bliver brugt i stor udstrækning, når der kommunikeres via Internettet; især i chat, nyhedsgrupper og e-mail. Det er ofte svært for læseren af en ren tekstbaseret kommunikation, at bedømme om en bemærkning er ment i spøg, eller om det er ramme alvor. For at undgå misforståelser, så afsluttes sætningen med en emoticon, som angiver forfatterens sindstilstand :-).

Så fat det dog! x-D.

Emoticoner sammensættes af tegn, som findes på et standard computer-tastatur. Herunder ses de mest benyttede emoticons:

:-)  er glad, eller er lige kommet med en mild sarkastisk bemærkning.

:-(  er ked af det eller viser sin medfølelse.

;-)  er lige kommet med en sarkastisk bemærkning.

:->  er lige kommet med en voldsomt sarkastisk bemærkning.

:-O  råber eller er overrasket.

x-D  griner voldsomt.

Note:

En emoticon kaldes også for en smiley, selv om en smiley faktisk er et gult badge med et rundt smilende ansigt på.

Det originale smiley ansigt, består udelukkende af en gul cirkelflade med to prikker som øjne og en buet streg som mund. I løbet af årene er grafik med Smiley'er til computerbrug blevet udvidet til også at kunne have hænder eller forskelligt værktøj / tøj, for at udtrykke forskellige situationer. En Smiley har aldrig en menneskelignende krop, men består udelukkende af et hoved.

Smiley er i øvrigt et registreret varemærke. Ejeren hedder The Smiley Company (Det tidligere SmileyWorld).

EMP

Electromagnetic pulse (Dansk: Elektromagnetisk impuls)

Kortvarig elektromagnetisk impuls, der kan inducere så store mængder energi i elektriske kredsløb at de ødelægges.

Forekommer i forbindelse med detonering af atomare bomber, men lignende impulser forekommer også fra f.eks. lynnedslag. EMP fra et lynnedslag er dog ikke så ødelæggende, som den fra en atombombe. Atombombens EMP har skadeeffekt på flere kilometers afstand, mens et lynnedslags EMP i værste fald "kun" har skadeeffekt i op til ca. 300 meters afstand. 

EN/DK:

Engelsk sprog oversat direkte ord for ord til dansk.

En forkortelse som benyttes i dette leksikon. Angiver at de danske ord er en direkte oversættelse af de engelske ord.  Oversættelsen er udelukkende udført for at give en bedre forståelse af den engelske forkortelse eller det engelske udtryk.

Bemærk
De danske ord kan ikke benyttes direkte på dansk. Benyt udelukkende den oprindelige engelske forkortelse eller det engelske udtryk.

EPG

Elektronisk Program Guide.

En programoversigt over de aktuelle programmer, der modtages på en digital tv-modtager. EPG'en indeholder både omtaler af det enkelte planlagte program, samt klokkeslæt for udsendelsestidspunktet.

Minder lidt om den programomtale, vi kender fra tekst-tv, blot er den meget hurtigere at finde frem.

EPON

E-PON; Ethernet Passive Optical Network (EN/DK: Ethernet Passivt Optisk Netværk).

Et forsyningsnetværk, der er baseret på optiske fibre (lysledere).

Datanetværk typisk med 100 Mb/s downstream og 100 Mb/s upstream (med mulighed for 1/1 Gbit/s 10/1 Gbit/s and 10/10 Gbit/s).

Se også PON og FTTP.

ERP

Enterprise Resource Planning

Systematisk håndtering og planlægning af en virksomheds processer (produktion, lager, kundeordre, indkøb, salg transport økonomi osv.). Udføres ved hjælp af forskellige software-pakker, der håndterer alle virksomhedens data.

eSATA

External SATA (EN/DK: Ekstern SATA).

Stik / port for ekstern tilslutning af udstyr med et SATA-interface.  Udstyret er typisk en harddisk, der tilsluttes et stik udvendigt på en pc's kabinet. eSATA-stikket indeholder udelukkende signal-forbindelser for datatransport, og IKKE strømforsyning af det tilsluttede udstyr. Det eksterne udstyr skal altså selv indeholde en strømforsyning, for at kunne benytte et eSATA-stik.

Tilslutningskablet må maksimalt være 2 meter langt.

Se også ATA.

ESDH

Et ESDH-system er et meget omfattende administrativt procesværktøj, der indgår i arbejdet på tværs igennem en hel organisation for at sikre en systematiseret registrering af alle sags- og dokumentdata.

ESDH er en forkortelse for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering. Begrebet stammer fra den offentlige sektors behov for at optimere processer indenfor sags- og dokumenthåndtering. I et ESDH-system registreres alle oplysninger om et dokument eller en sag, så det på ethvert tidspunkt er muligt nemt og præcist at finde alle oplysninger, der refererer til netop denne ene sag.

ESDH-systemet skal også sikre at alle lovmæssige krav overholdes. Det kan f.eks. være et krav om hvor længe et regnskab skal gemmes, inden det må destrueres.

Ethernet

(Baseband) LAN specifikation opfundet af Xerox Corporation. Senere er det udviklet i et samarbejde imellem Xerox, Intel, og Digital Equipment Corporation.

Ethernet er i dag, sammen med Fast Ethernet, den mest udbredte metode til at forbinde netværksudstyr i lokalnet med hinanden.

Ethernet kan benyttes på flere forskellige kabeltyper, men benyttes nu hovedsageligt på UTP eller STP kabler (kabler med parsnoede ledere). Ethernet er beskrevet i standard IEEE 802.3.

Ethernet overfører data med hastigheder op til 10 Mb/s.

Se også Fast Ethernet og Gigabit Ethernet.

EURion constellation

"EURion constellation" er et mønster af symboler, der kan findes på en række pengesedler verden over. De blev set første gang i år 1996. De tilføjes for at software til indscanning eller redigering af digitale billeder kan detektere tilstedeværelsen af en pengeseddel i billedet.

"EURion constellation" udgør blot en af mange beskyttelsesmekanismer, der skal besværliggøre fremstilling af falske pengesedler ved hjælp af digitalt produktionsudstyr (pc, scanner, fotoredigeringssoftware og en farveprinter eller en farvekopimaskine). Der findes 2 typer beskyttelsesmekanismer:

Beskyttelsen er udarbejdet af Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) (EN/DK: central bank forfalsknings-prævention). Den samlede beskyttelse kaldes Counterfeit Deterrence System (CDS) (EN/DK: forfalsknings-prævention). Den er indbygget i software og hardware som f.eks. scannere, fotoredigeringssoftware, farveprintere og farvekopimaskiner. Se evt. http://www.rulesforuse.org.

Hvis en pengeseddel detekteres, så vil softwaren blokere, så brugeren ikke kan fremstille falske pengesedler blot ved hjælp af en farveprinter eller en kopimaskine. Langt de fleste scannere vil nægte at indscanne en pengeseddel på grund af denne og andre beskyttelses-metoder. Ligeledes vil din farveprinter sandsynligvis nægte at udskrive en pengeseddel, og dit fotoredigeringsprogram vil nægte at åbne en fil, der indeholder et billede af en pengeseddel. Du vil typisk få en fejlmelding fra dit software/hardware, der fortæller at der er sket en fejl, uden at uddybe dette nærmere. Det ville ellers være en god hjælp for brugeren, hvis det f.eks. meddelte, at du vistnok ved en fejl er kommet til at indscanne en pengeseddel, og det er ikke så godt. Det kunne spare brugeren for en del spildtid med at lede efter nye drivere m.m.

... og husk nu: Det er meget meget forbudt at lave falske pengesedler (op til 12 års ubetinget fængsel! Forfalskning af penge straffes ofte hårdere end mord!).

Billedet herunder viser ringene i EURion constellation:

Billedet herunder viser et udsnit af en dansk 100 kr. med "EURion Constellation" trykt på sedlen i gule ringe.
"EURion Constellation" er her markeret med røde og grønne streger:

EURion Constellation on 100 DKK note

Hvis du kigger på en af dine egne 100 kr.-sedler, så kan de gule ringe næsten ikke ses på sedlen i almindeligt (gult) elektrisk lys. Prøv i dagslys, så er de tydelige (i ultraviolet lys er de meget tydelige).

Se mere om de synlige sikkerhedsmærker på Danske kroner her: http://nationalbanken.dk

Se mere om de synlige sikkerhedsmærker på Euro her: http://www.nye-eurosedler.eu

extranet

En del af en virksomheds intranet, der gøres tilgængelig for firmaets samarbejdspartnere. Et extranet kan f.eks. indeholde oplysninger om handelsaftaler, vareleverancer og engrospriser, som ikke skal være tilgængelige for firmaets detailkunder. Forbindelsen til et extranet oprettes ofte via Internettet.

Betegnelsen benyttes også om en del af en hjemmeside, der gøres tilgængelig på Internettet, men som kræver at brugerne logger sig på med et brugernavn og en adgangskode.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1E / 2017-11-15 21:27