P Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

P

Symbol for effekt (elektrisk).

Symbolet for elektrisk effekt er P, og måleenheden er Watt (W).

Eksempel:
P = U x I [W].

Det vil sige:
P er lig med U gange I angivet i Watt. Eller med andre ord: effekt er lig med spænding gange strøm angivet i Watt.

P-ATA

Parallelt ATA.

PATA overfører data via mange parallelle forbindelser, hvor data overføres 16 bit ad gangen.

Se artiklen om ATA-interface.

P2P

Se peer to peer.

PABC

Forkortelse af Privat Automatisk Bi-Central, som er en oversættelse af det engelske PABX (Private Automatic Branch exchange).

En PABC er en mindre privatejet telefoncentral, der er koblet sammen med en eller flere telefonforbindelser fra det offentlige telefoni-net. Med "privatejet" central, skal her forstås det modsatte af en "statsejet" central, og ofte ejes den "private" central af en erhvervs-virksomhed.

PAL

Phase Alternating Line (EN/DK: fase skiftende linje).

Et system for kodning og visning af et analogt tv/video-billede. Nedenstående tegning viser, hvor PAL og lignende tv/video-systemer anvendes eller har været anvendt.

Note:

Fra år 2007 er de analoge systemer for transmission af tv ved at blive afløst af forskellige digitale transmissionssystemer. De analoge systemer NTSC, SECAM og PAL vil altså blive til historie i løbet af få år.

PAN

Personal Area Network (EN/DK: personligt område netværk).

Et netværk, der anvendes af kun én person. Det benyttes til at forbinde forskelligt personligt (håndholdt) computer- eller kommunikationsudstyr med hinanden for at udveksle data. Det kan f.eks. forbinde en mobiltelefon med en pc, eller en PDA (elektronisk kalender) med en pc.

Der anvendes enten et kabel eller en trådløs forbindelse (WPAN) til at forbinde enhederne med hinanden.

Den trådløse forbindelse er typisk IrDa (infrarød) eller BlueTooth (radiosignaler). Rækkevidden af infrarøde forbindelser er normalt beregnet for korte afstande under 2 meter, mens BlueTooth kan være helt op til 100 meter.

Se også LAN, WAN og MAN.

passphrase

En lang adgangskode;  (EN/DK: passere-forbi-frase).

En sammenkobling af ordene password og phrase, der skal antyde, at der skal anvendes et password, som består af mange karakterer/tegn.

En frase (engelsk phrase) er en del af en sætning eller en intetsigende ytring.

Se også brute force.

password

Adgangskode, feltråb løsen. (EN/DK: passere-forbi-ord).

Et password benyttes sammen med et username (brugernavn) for at få adgang til en tjeneste eller nogle data, der er spærret for alle andre end netop de brugere, der er godkendt.

Herunder ses et eksempel på en funktion, hvor der skal afgives et Brugernavn og en Adgangskode (Username og Password).

Det sikre password (random password)

For at et password skal være svært at bryde, så skal det helst bestå af en helt tilfældig kombination af:

Det sikreste password skal indeholde en helt tilfældig rækkefølge af tegn. Det skal genereres af et program; en såkaldt "random password generator" (EN/DK: tilfældigheds password-generator). Sådanne password er meget (MEGET!) svære at bryde. Lange random-generede passwords er også meget svære at huske, så de er mest velegnede til funktioner, hvor et program eller noget HW, husker det for dig. Et typisk eksempel, hvor du kun skal indtaste dit password én gang, er dit trådløse netværk i samarbejde med din computer. Første gang forbindelsen til dit trådløse netværk skal oprettes, skal du selv indtaste passwordet. De efterfølgende gange udveksler det trådløse netværk og computeren selv passwordet automatisk, når computeren kommer indenfor netværkets dækningsområde.

Note

Bemærk antallet af mulige kombinationer med:
Små bogstaver + store bogstaver + tal giver: 26 + 26 + 10 = 62 tegn.

  Se også brute force.

Her kan du hente et program, der kan generere tilfældige password for dig.

Random Password Generator 1.0 for Windows 9x/ME/NT/2000/XP

Programmet er freeware og er lavet af Dirk Paehl. Se www.paehl.de

Det knapt så sikre password

Hvis du har det meget svært med disse random genererede passwords til tjenester, hvor du selv skal indtaste dit password (e-mail konto m.m.), så er der en anden metode. Den kan hjælpe dig til at konstruere et password, der er sværere at bryde end dem, der er sammensat af almindelige ord.

Du kan konstruere et ganske godt password ud fra en sætning, du skal huske (husk at æøå ÆØÅ ikke duer i passwords). F.eks. kan sætningen "Ole kan ikke lide at blive sparket i løgene, så han bruger skridtbeskytter" bruges til at lave passwordet "okilabsilshbs", blot ved at bruge forbogstaverne fra sætningens ord. Du kan så "krydre" passwordet med forskellige tal, tegn, store og små bogstaver, som gør det meget sværere at bryde: "oKILabsil8shbS". 

Et password, som er opbygget på denne måde, er meget svært at bryde, men det er let at huske, selvom det indeholder 14 tegn. Det er sammensat af Små bogstaver + Store bogstaver + Tal, og vil kunne indeholde 62^14 = 12.401.769.434.657.526.912.139.264 kombinationer. Det må altså regnes for at være ganske svært at bryde, selvom det ikke er generet af en random password generator.

Bemærk

Når du laver password ud fra en sætning, så undgå at bruge børnerim, ordsprog, linjer fra meget kendte sange og lignende; de kan være kendt af programmer, der bruges til ordbogsangreb (se brute force).

patchkabel

Patch-kabel (engelsk: patchcable) benyttes til at sammenkoble diverse netværkskomponenter. F.eks. pc til kabling, Hub (netværksudstyr) til kabling eller måske en pc direkte til en Hub.

Patch-kabel benyttes som en bred betegnelse for alle typer kabler, der bruges til at koble imellem forskellige fastmonterede stikdåser. De findes altså i mange udformninger afhængigt af hvilke typer stikdåser de skal  "patche".

Udtrykket Patch-kabel stammer fra det engelske udtryk "patch up" (lappe sammen; flikke sammen; sammenstykke).

Billedet viser et Ethernet patch-kabel med 8/8 modulstik.

pc

Engelsk forkortelse for Personal Computer (EN/DK: personlig computer).

En pc er en "lille" computer beregnet til personligt brug. Modsat er en "mainframe computer" en stor computer til industrielt brug for f.eks. forskning m.m.

En pc består af en dataskærm (monitor), et tastatur og selve kabinettet med computeren, samt eventuelt en mus.

Forkortelsen pc benyttes også på dansk.

Note

Forkortelsen pc skal skrives med små bogstaver iflg. dansk retskrivning.

PCB

Printed Circuit Board (EN/DK: trykt kredsløbs plade).

En tynd plade af et ikke-ledende materiale, hvorpå der er "trykt" elektriske kobberbaner, der fungerer som forbindelser imellem forskellige elektriske komponenter. Komponenter og kobberbanerne udgør tilsammen et elektronisk kredsløb.

Et PCB kaldes ofte for et "printkort" og kobberbanerne for "printbaner".
 

Billedet herunder viser et PCB, der kan benyttes til opbygge eksperimentelle kredsløb. Komponenternes ben stikkes igennem hullerne fra den modsatte side, og loddes fast til printbanerne med en loddekolbe og noget loddetin. Printbanerne på dette PCB er fortinnede for at gøre det nemmere at lodde komponenternes ben fast. 

Billedet herunder viser et PCB, som har 2 eller flere lag af printbaner. Det er et lydkort til en computer. En stor del af komponenterne på dette PCB er SMD-komponenter. De er monteret og loddet til printbanerne på overfladen af printkortet, mens andre (ikke-SMD-komponenter) er monteret ved at stikke komponentens ben igennem huller i printkortet, og derefter lodde dem fast til printbanerne på undersiden af printkortet. Alt dette foretages af en maskine.

Se også SMD for et nærbillede af printkortet og komponenterne.

PCI

Peripheral Component Interconnect.

En standard, der beskriver en metode, for tilslutning af enheder ved hjælp af en computer busforbindelse i en computer.

I årene 1995 til 2004 blev PCI-bussen en meget udbredt standard for tilslutning af udvidelseskort internt i en pc.

I forholdet til tidligere computer busforbindelser, er PCI-bussen er en relativ hurtig forbindelse. Udvidelseskort, der tilsluttes en PCI-bus, bliver konfigureret automatisk af systemet i pc'en, og kræver normalt ikke opsætning af tekniske parametre for at kunne fungere. Denne funktion kaldes "plug-and-play" (sæt til og leg/spil), og var et kæmpe skridt frem på vejen til at gøre pc'en til noget "almindelige" mennesker selv kunne samle.

I år 2004 begyndte den endnu hurtigere PCIe bus, at fortrænge brugen af PCI, samt flere andre bus-standarder.

PCIe

(PCI-E)

Peripheral Component Interconnect Express.

En teknisk standard for tilslutning/sammenkobling af enheder internt i en computer. Standarden er udviklet af PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), der også vedligeholder og videreudvikler standarden. PCI-SIG er en sammenslutning af mange forskellige producenter af IT-udstyr og -tilbehør (http://www.pcisig.com).

PCIe er en hurtigere, optimeret udgave af den tidligere benyttede PCI-bus. PCIe er ikke en egentlig "bus" forbindelse, idet den ikke er opbygget med parallelle transmissionsforbindelser. PCIe benytter en seriel transmissionsteknik. De enkelte tilsluttede enheder skal ikke vente på hinanden, men kan overføre data samtidigt, via hver sin serielle forbindelse. 

PCIe kom på markedet i år 2004. Den fortrængte i løbet af få år brugen af AGP- og PCI-bussen, idet den er hurtigere og mere effektiv end disse.

PCIe betegnes efter hvor mange transmissionskanaler, der er til den enkelte sokkel på computerens motherboard. "PCIe x1" betegner et PCI-stik, der har en transmissionskanal, som kan overføre en bestemt båndbredde data.

Der findes forskellige versioner af PCIe. Tabellen herunder viser datatransmissionsraten for de forskellige udgaver af PCIe.

Data-transmissionsrate i Gb/s
Antal kanaler PCIe version
  PCIe 1.x PCIe 2.0 PCIe 3.0
x1 2,5 5 8
x2 5 10 16
x4 10 20 32
x8 20 40 64
x16 40 80 128

Alle versioner af PCIe er forud og bagud kompatible. Soklen tilpasser sig indstikskortet, og leverer den maksimale båndbredde, der understøttes af både indstikskort og sokkel i fællesskab. Det vil sige at et "gammelt" indstikskort med version PCIe 1.x godt kan fungere i en version PCIe 2.0 eller PCIe 3.0 sokkel. Et "nyt" indstikskort med version PCIe 3.0 kan godt fungere i en PCIe 1.x sokkel, men det arbejder så med nedsat hastighed.

For at gøre plads til transmissionsforbindelserne, bliver det fysiske stik længere og længere desto flere "kanaler" det skal indeholde. Udvidelseskort til PCIe er opad kompatible. Det vil sige at et udvidelseskort, der skal bruge "x1", godt kan fungere, når det monteres i en "x2" til "x16" sokkel, men et x16 kort kan ikke sættes i en "mindre" sokkel (det kan slet ikke komme ind i soklen, fordi det er længere end soklen).

Se også Mini PCIe.

Note

PCIe ses ofte forkortet som PCI-E, men det er forkert. Den korrekte betegnelse er "PCI Express", som forkortes "PCIe". Begge dele er et TradeMark (et beskyttet handelsmærke), som ejes af Intel Corporation.

I et tidligere udviklingsstadie blev PCIe betegnet med: 3GIO (3rd Generation I/O)

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association.

Et interface, typisk i en bærbar pc, der kan modtage et udvidelseskort, der indeholder elektronik, der tilbyder en eller anden form for ekstra funktion. Det kan f.eks. være netværkskort, kortlæser, trådløst netværk, modem, ekstra lagerplads m.m.

Se også CAM.

PDA

Personal Digital Assistant (EN/DK: personlig digital assistent).

En lille håndholdt computer, der også kaldes for en Palmtop computer (EN/DK: oven-på-håndflade computer).

En PDA indeholder typisk funktioner, der benyttes af forretningsfolk i deres erhverv, og kan koble sig til et trådløst netværk (WLAN og Internet-forbindelser). Den kan f.eks. indeholde kalender, mobiltelefon, e-mail, Internetbrowser og meget mere.

PDP

Plasma Display Panel (EN/DK: plasma præsentations-skærm)

En plasmaskærm, er en flad billedskærm, der indeholder små gasfyldte celler, som kan udsende rødt, grønt og blåt lys (RGB).

Det er den samme teknik, der bruges i et lysstofrør. Hver celle kan sammenlignes med et meget, meget lille lysstofrør.

Se Plasma-TV, LCD-TV og fladskærm.

PDS

Premises Distribution System (EN/DK: ejendom fordelings/forsynings system). Et kabelanlæg.

PDS kabelanlæg udføres med UTP eller STP kabler, som typisk termineres i 8-polede modulstik.

PDS-kabelanlæg benyttes typisk til data (LAN) og telefoni, men kan også benyttes til at forsyne bygningens lokaler med f.eks. video, audio, eller alarm og overvågning.

De produkter (stik, kabler, fastgørelsesmaterialer og metoder m.m.), som indgår i et PDS-kabelanlæg, udvælges omhyggeligt, så alle komponenter har den rette kvalitet til, at anlægget kan overføre de ønskede signaler. Se cat.

Se også struktureret kabling.

peer to peer

(P2P)

(Engelsk udtryk, som betyder: ligemænd imellem). Forkortes ofte som P2P.

Bruger til bruger

Udtryk der bruges om dataforbindelser, der etableres igennem et netværk som en transportvej, direkte imellem to computere.

Se også adhoc-mode.

periodisk

betegnelse for noget med systematik.

En periodisk hændelse, er en hændelse, der forekommer gentagne gange med en fast tidsmæssig systematik imellem hændelsernes forekomst.

Periodisk er det modsatte af sporadisk.

Eksempel

Lynnedslag sker sporadisk.

Solopgang sker periodisk.

phishing

(udtales: fishing)

Navnet Phishing er en sammentrækning af de engelske ord phony (falsk) og fishing (fiske). Phishing er en svindelform, som forsøger at lokke dig til at afgive oplysninger, så svindlerne kan misbruge din identitet. Det kan f.eks. være ens kreditkortoplysninger eller et brugernavn og password til en eller anden tjeneste på Internettet. Svindleren udgiver sig f.eks. i en e-mail for at være din bankforbindelse. Du skal "blot" lige indtaste dit kreditkortnummer og din kode på deres hjemmeside for, at de kan sikre sig, at det er de korrekte oplysninger, du bruger. I mailen vil der være et link til en hjemmeside, som ligner den du kender fra din bank, men ak! Det er en falsk (phony) hjemmeside som tilhører den svindler der fisker (fishing) efter dine data koder m.m. Straks efter at du har indtastet dine data, vil han tømme din konto for alt!!

Advarsel

Sund skepsis: Alle, der henvender sig til dig om pengesager, vil som udgangspunkt altid tage dine penge; de vil ikke give dig penge (hvad skulle de ellers selv leve af?).

Reager aldrig på disse mails (papir eller e-mail), og klik ikke på links i e-mails fra mennesker du ikke kender.

Du kan være helt sikker på at alle der uopfordret skriver eller ringer til dig for, at få dine kontonumre, kreditkortnumre, brugernavne eller passwords/adgangskoder, udelukkende har kriminelle hensigter.

Der findes en organisation, som har til formål at bekæmpe Phishing. Den er støttet af mange store virksomheder fra hele verden. Se Anti-Phishing Working Group. Der kan man også anmelde forsøg på phishing

Se også Smishing (Phishing via SMS).

Phono-stik

Betegnelse for en type stik, der første gang blev anvendt for tilslutning af en mono "Phonograph" (en audio pladespiller) til en radios indbyggede forstærker.

Se RCA-stik.

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor (EN/DK: PHP: hypertekst forbereder)

PHP er et script-sprog. Det benyttes i meget stor udstrækning på Internettet. Det udføres om server-side scripting; det vil sige nogle ordre, der afvikles på en web-server for at generere et dokument eller en hændelse, inden det afsendes til brugerens Internet-browser som en færdig tekstside. PHP kan indlejres i HTML-kode, så det resulterende dokument bliver sammensat af både statisk og dynamisk indhold.

PHP er licenseret freeware under PHP licens.

Note

PHP var oprindeligt forkortelse for "Personal Home Page" Tools, der blev udviklet af den Dansk-Canadiske programmør Rasmus Lerdorf i 1994. Han udviklede det til brug for sin egen hjemmeside. PHP er efterfølgende vedligeholdt og videreudviklet af flere andre.

Betydningen af betegnelsen "PHP" er senere ændret til et såkaldt "rekursivt akronym". Det vil sige en forkortelse bestående af begyndelses-bogstaver, hvor en del af betydningen indeholder forkortelsen selv (øhh? hvad?!). PHP er altså en forkortelse sammensat af begyndelses-bogstaverne i "PHP: Hypertext Preprocessor".

Matematikere, programmører, fysikere og nogle mennesker, holder meget af "akronymer" og "rekursion", dermed er der ikke et øje tørt, når der kan laves en ny forkortelse, der samtidigt er et "rekursivt akronym".

PHP's hjemmeside: http://www.php.net

PHY


PHY (1)

Det fysiske lag i OSI-modellen.


PHY (2)

Den chip (elektronisk integreret kredsløb) i et datanetværksudstyr, der håndterer snitfladen til det fysiske lag i OSI-modellen.

Billedet viser en PHY-chip-IC, der kan benyttes til Ethernet.


picocell

(EN/DK: celle; afgrænset rum)

Dækningsområde for 1. stk. radiosender, der håndterer datatransmission eller mobiltelefoni.

Picocell basestationer har typisk en sendeeffekt fra < 2 W (rækkevidde ≤ 200 meter).

Størrelsen af den enkelte celles udstrækning er ikke fastlagt ved nogen teknisk standard. Dette gælder også for de navngivne celler, hvor navnet hentyder til størrelsen: cell, macrocell, microcell, picocell og femtocell.

PIN

Personal Identification Number (EN/DK: Personligt Identifikations-Nummer)

Engelsk: PIN, eller pincode.

Dansk: PIN, eller pinkode.

Et nummer, typisk bestående af 4 til 8 cifre, der benyttes til at identificere den person som indtaster dem. PIN benyttes ofte i forbindelse med finansielle transaktioner, som f.eks. for at hæve kontante penge i en bankautomat, eller betale i en betalingskort-terminal med et kreditkort.

En PIN anvendes som den hemmelige halvdel af en identitetsangivelse. Det er kombinationen af begge halvdele, der benyttes til at fastslå at det er den rigtige person, der er tale om. Det kan f.eks. være et brugernavn og en tilhørende PIN, eller et kreditkort og en tilhørende PIN, der udgør hele identitetsangivelsen.  

En PIN-kode fremsendes typisk til brugeren på brevpapir i en speciel kuvert, hvor man ikke kan tyde indholdet selvom den gennemlyses. En (midlertidig) PINkode kan godt sendes via e-mail. Det regnes dog kun for at være sikkert at udsende en PINkode elektronisk, hvis brugeren straks efter modtagelsen anvender og ændrer sin PINkode til et anden.

PIR

Passive InfraRed sensor (EN/DK: Passiv InfraRød sensor (detektor)).

Elektronisk komponent, der kan detektere infrarød stråling (varmestråling) fra f.eks. en menneskekrop eller en dyrekrop.

Ting der producerer varme udstråler også infrarød stråling. Det er elektromagnetisk stråling, der har længere bølgelængde end synligt lys.

Infrarød stråling fra mennesker og dyr har en bølgelængde omkring 9,4 µm, og det kan ikke passere f.eks. vinduesglas. Denne egenskab udnytter man til at overvåge lokaler. Ved hjælp af en PIR-enhed kan det overvåges om der i et givent lokale befinder sig et varmeproducerende legeme i bevægelse (et menneske), mens der ikke kan detekteres noget uden for lokalets lukkede vinduer.

En typisk PIR-enhed, der anvendes i indbrudsalarmanlæg, kan på 12 m afstand detektere en temperaturændring på ca. 5° C.

Note

Modsat en AIR (Active InfraRed sensor (EN/DK: Aktiv InfraRød sensor (detektor)), så udsender en PIR ikke selv nogen aktiv stråling, men måler udelukkende på den indkommende varmestråling.

Funktionsprincip

En alarm PIR-enhed indeholder 2 stk. føleelementer, hvor niveauet af den modtagne varmestråling (infrarød stråling) sammenlignes. Hvis der sker en ændring af niveauet i den ene modtager, som ikke sker i den anden, så vil den afgive et alarmsignal. En stationær varmekilde (en radiator) vil altså ikke give alarm, mens en varmekilde i bevægelse, eller en afdækning af en del af en stationær varmekilde, vil resultere i en alarm. Denne funktion opnås ved at sætte en linse foran PIR-enheden, som opdeler enhedens "synsfelt" i et viftelignende mønster med skiftevis synlige og afdækkede områder.

Nedenstående tegning viser princippet for en PIR-alarmføler. Den stillestående varmekilde kan godt ændre temperatur, uden at der afgives alarm, fordi ændringen sker på begge føleelementer. Hvis varmekilden derimod bevæger sig på tværs af følezonerne, så vil det ene element modtage faldende varmestråling, fordi det kommer i "skygge", mens det andet vil modtage stigende varmestråling. Der vil så afgives en alarm.

 

Billedet herunder viser en adskilt PIR-alarm-rumføler. Linsen udgøres af spejlet med de mange kurvede spejlflader nederst i kassen. PIR-føleelementet sidder på undersiden af printkortet og "ser" via spejlet ud igennem lågets tynde vindue, som er lavet af et materiale, der tillader varmestråling at passere.

pixel

(px)

Den mindst mulige informationsdel i et digitalt billede.

Digitale billeder er sammensat af mange pixels. Ved at variere lysstyrke og farve af hver enkelt pixel, kan der dannes et meget detaljeret billede. Når hver enkelt pixel i billedet er mindre end det mindste punkt som et menneskeligt øje kan opfatte, så flyder opfattelsen af den enkelte pixel sammen med de omgivende pixels. Herefter vil billedfladen opfattes som én sammenhængende flade.

Pixel forkortes px.

Herunder ses et skærmbillede, som er sammensat af pixels af en størrelse, der svarer til prikken over i'et i ordet: mindst. Det lille billede med teksten "Den mindst mulige" er forstørret i den nedenstående ramme, så du kan se de enkelte pixels. Bemærk også at udtoningen af baggrundsfarven, fra gul til næsten hvid, opnås ved at indsætte flere og flere hvide pixels.

Det lille, normale billede:

Det forstørrede billede (scroll med skyderen i bunden af rammen):

 

plasma

Ioniseret gas, der sammen med en fosfor-belægning kan frembringe lys.

Benyttes bl.a. i lysstofrør, lavenergi lyspærer, neonrør og plasma-TV-skærme.

plasma-TV

Fladskærms TV, der benytter plasma-teknologi til at danne billedet.

En plasmaskærm danner billedet ved hjælp af en masse små gasfyldte celler, der udsender lys i rød, grøn eller blå farve, når de bliver tilført strøm.

Se også Fladskærm og LCD-TV.

PLC


PLC (1)

Power Line Communication (EN/DK: Kraft linje kommunikation (el-forsynings-linje kommunikation)).

Datanetværkskommunikation via fremføringsforbindelser for den almindelige el-forsyning af boliger og industri. Det vil sige både højspændingsanlæg (450.000 V AC) og lavspændingsanlæg (400 V AC samt 230 V AC).

PLC blev i begyndelsen (ca. år 1920 !) udelukkende benyttet til kontrol og styring af jernbane-signaler i USA via den bestående el-forsyningskabling. Det er siden udviklet yderligere, og kan nu bruges til at etablere f.eks. Internet forbindelser eller dataforbindelser til overvågning og styring af forskellige tekniske installationer (telemetri).

Den kablede el-installationen i en bygning (f.eks. i din bolig) kan dermed benyttes til etablering af et datanetværk (LAN). PLC etablerer Ethernet datanetværk (LAN) ved hjælp af mange modulerede bærebølge-signaler (2-28 MHz), der overføres igennem den almindelige el-installation (230 volt AC) i en bolig eller en erhvervsbygning. Med tiden er der blandt fabrikanterne blevet skabt et samarbejde om at fremstille deres udstyr efter den samme teknologi, og der er blevet lavet nogle fælles og internationale tekniske standarder for PLC.

Status for: IEEE Std 1901-2010, IEEE Standard for Broadband over Power Line, kan ses her: http://grouper.ieee.org/groups/1901/

IEEE "1901-2010 - Standard for Broadband over Power Line Networks: Medium Access Control and Physical Layer Specifications" blev udgivet i første version den 1. februar 2011.

Det umuliges kunst

Det må siges at være store optimister, der satser på at etablere en datatransmission via el-forsyningskabling. Man kan næppe forestille sig en transportvej for datatransmission, der er mere plaget af elektrisk støj end el-nettet. Alt det el-udstyr, der tilkobles i en ganske almindelig husstand, konkurrerer nærmest om at udsende mest muligt elektrisk impulsstøj, der kan genere datatransmission. Ikke desto mindre er det altså nu lykkedes at lave en stabil og hurtig Ethernet-forbindelse (>200 Mb/s) via en almindelig boligs el-kabling. De seneste tiltag (år 2012) giver endda helt op til 1 Gb/s Ethernet-forbindelse.

Se også HomePlug og HAN.


PLC (2)

Programmable Logic Controller (EN/DK: programmerbar logisk kontrolenhed)

En PLC er en lille computer, der kan bruges til styring af f.eks. produktionsmaskiner i industrien.

plugin

(EN/DK: indstik; stikke ind).

Et lille program, som tilføjer en ekstra funktion til et større program.

Plugin-programmer er udarbejdet til at fungere sammen med et ganske bestemt hovedprogram. Et plugin-program kan udelukkende installeres og benyttes, hvis hovedprogrammet er installeret i computeren i forvejen.

PM

Se AM.

PMP

Se Point-to-MultiPoint.

point-to-multipoint

(PMP)

Point-to-MultiPoint (EN/DK: Punkt til MultiPunkt).

En dataforbindelse, der udgår fra ét fast punkt og ud til mange andre punkter. Det vil sige at der foretages en indsamling af mange små datastrømme fra mange forskellige forbindelser/udstyr, hvorefter den samlede datamængde sendes videre som en stor datastrøm.

Gateway'en (AP) i et trådløst netværk er et eksempel på en enkelt enhed, der tilbyder point-to-multipoint netværksforbindelse til flere pc'er, og ikke blot til en enkelt.  Gateway'en holder så styr på, hvem der sender hvad, og hvem der skal have svaret tilbage på en given datastrøm.

Se også point-to-point.

point-to-point

(PP)

Point-to-Point (EN/DK: Punkt til Punkt)

En dataforbindelse, der udgår fra ét fast punkt og ud til ét andet fast punkt.

Se også point-to-multipoint.

POP3

POP3 (Post Office Protocol 3) er en protokol, der benyttes til at hente e-mail fra en mailserver. For at hente sin e-mail  skal brugeren logge på serveren med et brugernavn og en adgangskode.

Langt de fleste ISP'er bruger en POP3 server for at give deres brugere adgang til e-mail-service.

POP3-servere kontaktes på TCP-port 110.

Se også SMPT og IMAP.

port

Port (1)

Et fysisk stik i en netværksenhed, f.eks. i en switch.


Port (2)

En nummereret logisk data-port for en netværks-tjeneste, der stilles til rådighed på et datanetværk af en server.

Alle tjenester som en server tilbyder kontaktes på et bestemt portnummer, samt med en bestemt protokol. En Internetserver (HTTP-server) benytter typisk port 80, mens en datafil-server (FTP-server) benytter port 21.

Tabellen herunder vise nogle eksempler på velkendte tjenester:

Port Tjeneste Beskrivelse
21 FTP Fil-overførelse
23 TELNET Afvikling af programmer på fjern pc
25 SMTP Sende e-mail
53 DNS Navne service
80 HTTP Web-server (vise en hjemmeside)
110 POP3 Modtage e-mail
137 NetBIOS Lokal ressource- og fildeling i Windows
138 NetBIOS Lokal ressource- og fildeling i Windows
139 NetBIOS Lokal ressource- og fildeling i Windows
445 Microsoft-DS SMB Fildeling i Windows
1863 MSN-Messenger Online chat

POTS

Plain Old Telephone Service (EN/DK: almindelig gammel telefonitjeneste). Anden betegnelse for PSTN .

PON

Passive Optical Network (EN/DK: Passivt Optisk Netværk).

Et datanetværk der er opbygget ved hjælp af passiv lysleder-teknologi. Det vil sige at de komponenter, der benyttes til at dele signalerne i fordelingspunkterne, er passive komponenter, som ikke kræver strømforsyning eller vedligehold.

Tegningen herunder viser et eksempel på komponenterne i et PON.

Der er defineret to typer PON i de standarder, der omfatter PON:

EPON er defineret af IEEE 802.3ah gruppen.

Se også Se også AON og  FTTP.

powerline

(powerline netværk)

El-(forsynings)-ledning; (kabling for) el-installation til 230/400 V AC.

Se HomePlug.

PP

Se point-to-point.

PPP

Point-to-Point Protocol (EN/DK: punkt til punkt protokol)

PPP tilbyder forskellige funktioner for automatisk opsætning af en netværksforbindelse. Blandt andet  IP adresse, gateway-adresse og adgangs godkendelse af bruger (PAP and CHAP).

PPP er beskrevet i standarden RFC 1661, der supleres af flere andre:

PPPoE

Point-to-Point Protocol over Ethernet (EN/DK: punkt til punkt protokol over Ethernet)

PPPoE tilbyder forskellige funktioner for automatisk opsætning af en netværksforbindelse fra en computer der er placeret på et Ethernet LAN. Blandt andet  IP adresse, gateway-adresse og adgangs godkendelse af bruger (PAP and CHAP).

Dette bevirker at den enkelte computer på netværket kan logges på sin egen forbindelse til Internettet, med eget brugernavn og adgangskode. Nogle enkelte internetudbydere har anvendt PPPoE til gennemkobling af deres forbindelse, men efter år 2012, anvendes det kun sjældent.

Se også PPP.

PPV

Pay-per-view (EN/DK: Betal per kig; Betal per fremvisning).

Et system der gør det muligt at betale for at se netop en bestemt udsendelse i sit tv eller på sin pc. Der er ofte tale om sportsbegivenheder eller lignende, der sendes "live". Det vil sige, mens det sker.

Et tv-program, der udsendes som PPV, er beskyttet med kryptering, så det kun er dem, som har betalt for at se netop den ene udsendelse, der kan se den. For at kunne modtage et PPV-program skal man altså have en modtager, som kan håndtere både bestilling/betaling, samt dekryptering af det beskyttede program. Det vil ofte være et eksternt apparat (en STB), der tilsluttes ens tv-apparat.

Se også VDO.

prefix

Se præfiks.

printer

(EN/DK: trykker; bogtrykker).

En mekanisk/elektronisk enhed, som gør det muligt for en computer at udskrive tekst og grafik (billeder) på papir.

Der findes 4 hovedtyper af printere:

print-server

(EN/DK: udskriftsserver; ordet udskriftsserver er begyndt at vinde indpas i det danske sprog, men er dog ikke optaget af det danske sprognævn).

En netværksenhed, som bevirker at en printer kan tilsluttes et netværk. Printserveren håndterer alt omkring netværks-adresser og -protokoller, således at printeren optræder som en delt ressource på netværket uden at skulle være tilsluttet en pc.

Printservere findes i forskellige udgaver, hvor der kan tilsluttes en eller flere printere.

Mange printere kan købes med en indbygget Ethernet printserver, så den kan tilsluttes et netværk direkte. 

Proces

En planlagt række af hændelser, der påvirker det der modtages af processen.

Eksempler:

En proces kan indeholde mange underprocesser (funktioner) der tilsammen giver det færdige og ønskede resultat. Afhængigt af hvad resultatet af processen skal være, så kan der indgå mange forskellige typer værktøj, maskiner, computere og mennesker i en proces. Den vaskehal, der nævnes ovenfor, skal jo indeholde vaskemaskine, blødgøringsanlæg til vandet, tørreblæsere, kemikaliedosering og meget mere. Alt sammen noget hvis funktioner skal beskrives i mange komplicerede underprocesser, mens hovedprocessen blot modtager en snavset bil, og afleverer en ren bil.

Se også algoritme og program.

Program

En planlagt række af hændelser.

Benyttes ofte om computerprogrammer. Et computerprogram er en samling ordrer, der styrer afviklingen af en proces på en computer. Den enkelte proces modtager data (input), bearbejder dem (proces), og afgiver igen de bearbejdede data (output).

De mest kendte programtyper er:

Se også software og algoritme.

protokol

En data-protokol er en systematisk aftale om, hvordan man skal sende og modtage data-informationer.

De fleste protokoller har til opgave at sikre at alle de afsendte data kommer frem til modtageren i korrekt og uændret form.

protokol-adresse

En protokoladresse (TCP/IP) bruges i et datanetværk til at afgøre, hvortil en datapakke skal transporteres. Den kan nærmest sammenlignes med med en postadresse.

Se også fysisk adresse.

præfiks, binære

(Engelsk: "Binary prefix", eller "Prefixes for binary multiples").

Præfiks for binære værdier (præfiksbase 210)

Metode til at angive store værdier ved hjælp af tal og foruddefinerede navne og forkortelser. F.eks. angives "1.048.576 byte" som "1 MiB" og udtales som "En Me-bi-byte".

Tilsvarende de decimale præfiks, så findes der også præfiks for binære værdier. De anvendes inden for data- og computerteknik.

De binære præfiks er afledt af de decimale præfiks og endelsen "binary". F.eks. "mega-binary" = "mebi", som betegnes med: "Mi".

Den første stavelse i navnet udtales, ligesom den første stavelse i det tilsvarende decimale præfiks. Det vil sige, at 1 Mib = 1.048.576 bit = (210)2 udtales som "En Me-bi-bit".

Faktor

Præfiksbasen (her 210) ophøjes fra 1. til 8. potens.

Præfiks Symbol Værdi

Denne kolonne indeholder tal med mange cifre. Ved pladsmangel kan de være opdelt over flere linier, adskilt med en bindestreg. De skal, uanset opdelingen, læses som ét sammenhængende tal.

Sammenlignelig systematik fra de decimale præfiks.

De binære præfiks er afledt fra disse decimale præfiks, men de er IKKE identiske med dem.

Præfiksbasen (her 103) ophøjes fra 1. til 8. potens.

280 = (210)8 yobi Yi 1.208.925­.819.614.629­.174.706.176 (103)8 yotta Y
270 = (210)7 zebi Zi 1.180­.591.620.717­.411.303.424 (103)7 zetta Z
260 = (210)6 exbi Ei 1­.152.921.504­.606.846.976 (103)6 exa E
250 = (210)5 pebi Pi 1.125.899­.906.842.624 (103)5 peta P
240 = (210)4 tebi Ti 1.099­.511.627.776 (103)4 tera T
230 = (210)3 gibi Gi 1.073.741.824 (103)3 giga G
220 = (210)2 mebi Mi 1.048.576 (103)2 mega M
210 = (210)1 kibi Ki 1.024 (103)1 kilo k

Bemærk

"Ki" skrives med stort "K" og ikke med lille "k", som for kilo. Det er udelukkende for at få konsistens i symbolerne for de binære præfiks.

Standarden har eksisteret i mere end 10 år, men mange benytter stadig fejlagtigt de decimale præfiks i situationer, hvor der skulle være benyttet binære præfiks. Det bevirker, at man ofte skal gætte sig til hvilken præfiks, der burde være benyttet.

Ofte opgives følgende enheder med decimale præfiks, selvom værdien faktisk er en binær værdi:

Eksempel:

En harddisks størrelse opgives til 500 MB (500 megabyte), men hver megabyte på harddisken er faktisk 1.048.576 byte. Det korrekte præfiks vil altså være 500 MiB (femhundrede me-bi-byte).

Standard for binære præfiks

De binære præfiks blev i året 1998 godkendt som international standard af IEC (International Electrotechnical Commission), og optaget i SI (International System of Units) for områderne data-bearbejdning og -transmission. Den første officielle standard for binære præfiks blev optaget i IEC 60027, som et tillæg. Det vil sige "IEC 60027-2, Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and electronics". Den er senere afløst af den internationale standard: "EN 80000-13 Title: Quantities and units, Part 13: Information science and technology". Standarderne kan købes, men der er også oplysninger at hente i IEC's opslagsværk "International Electrotechnical Vocabulary" på: http://www.electropedia.org/ . Se f.eks.:

Du kan se mere om SI og binære præfiks ved det amerikanske NIST (The U.S. Department of Commerce's National Institute of Standards and Technology): http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html

Se også præfiks, decimale

præfiks, decimale

(Engelsk: SI prefix)

Præfiks for decimale værdier (præfiksbase 103 med undtagelse af hekto, deka, deci og centi). De decimale præfiks betegnes også som "matematiske" præfiks.

Metode til at angive store og små værdier ved hjælp af tal og foruddefinerede navne og forkortelser. F.eks. angives "1.000.000 ohm" som "1M ohm".

Note:
Det giver tit problemer, når vi hører verdensnyheder på amerikansk, og der nævnes tal af billion-størrelse. En amerikansk "billion" er nemlig en dansk "milliard", mens en dansk "Billion" er en amerikansk "Trillion".

Se herunder; der står de korrekte betegnelser.

De rækker, der er markeret med gul baggrund, indeholder de mest anvendte decimale præfiks.

Faktor Præfiks Symbol Dansk
betegnelse
Amerikansk
betegnelse
1024 = (103)8 yotta Y Quadrillion Septillion
1021 = (103)7 zetta Z Trilliard
(Tusind Trillioner)
Sextillion
1018 = (103)6 exa E Trillion Quintillion
1015 = (103)5 peta P Billiard
(Tusind billioner)
Quadrillion
1012 = (103)4 tera T Billion Trillion
109  = (103)3 giga G Milliard
(Tusind millioner)
Billion
106  = (103)2 mega M Million Million
103  = (103)1 kilo k Tusind Thousand
102 hekto h Hundrede Hundred
101 deka da Ti Ten
10-1 deci d Tiendedel Tenth
10-2 centi c Hundrededel Hundredth
10-3  = (103)-1 milli m Tusindedel Thousandth
10-6  = (103)-2 micro μ Milliontedel Millionth
10-9  = (103)-3 nano n Milliardtedel Billionth
10-12 = (103)-4 pico p Billiontedel Trillionth
10-15 = (103)-5 femto f Billiardtedel Quadrillionth
10-18 = (103)-6 atto a Trilliontedel Quintillionth
10-21 = (103)-7 zepto z Trilliardtedel Sextillionth
10-24 = (103)-8 yocto y Quadrilliontedel Septillionth

Se også præfiks, binære

PSK

Pre-Shared Key (EN/DK: forudgående-delt nøgle)

En hemmelig sætning (passphrase), der benyttes i forbindelse med en beskyttende kryptering i trådløse netværks datatransmission. PSK'en er ikke en egentlige krypteringsnøgle, men den er udgangspunktet for genereringen af de krypteringsnøgler, der benyttes til at beskytte de trådløse data.

Se WPA-PSK.

PSK-passphrase

Sammensat af:

Se WPA-PSK

PSTN

Public Switched Telephone Network. (EN/DK: Offentligt koblet telefon netværk) Offentligt koblet analog telefonitjeneste. En "almindelig" analog telefonforbindelse.

En telefonitjeneste beregnet for overførsel af tale. Forbindelsen kobles udelukkende op, når den skal benyttes, og kobles ned igen efter endt brug.

Forbruget på en PSTN-linie afregnes typisk efter tidsforbrug og fastsatte område-takster.

Transmissionen af tale på den yderste del af en PSTN-forbindelse er analog. Det vil sige fra en telefoncentral og ud til boligen, mens den er digital imellem telefoncentralerne. Der leveres strøm fra telefoncentralen til drift af telefonapparatets elektronik.

Se også POTS og dial-up line.

pulserende jævnstrøm

Elektrisk strøm, hvor elektronerne, i varierende mængde, hele tiden løber i samme retning i den elektriske leder.

Typiske kilder for pulserende jævnstrøm er ensrettede vekselstrømskilder eller elektroniske reguleringer af motorer og lyskilder.

Tegningen herunder viser et typisk (sinusformet) pulserende spændingsforløb i et kredsløb, der er forsynet fra et ensrettet vekselsstrømskredsløb:

Spændingsniveauet varierer, men har samme spændings- og strømretning uanset niveauet.

Se også DC og AC.

PVR

Personal Video Recorder  (EN/DK: Personlig Video Optager).

Se DVR.

px

Se pixel.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1P / 2017-12-15 19:44