O Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

OCR

Optical Character Recognition (EN/DK: optisk karakter genkendelse).

En optisk proces, der kan genkende trykte bogstaver, tal og tegn fra f.eks. en bog- eller brevside, så teksten kan indlæses som elektroniske data i et computerprogram. Efterfølgende kan teksten f.eks. redigeres i et tekstbehandlingsprogram.

Teksten aflæses optisk fra kilden (papir) med en scanner eller et digitalt fotoapparat og gemmes, som en datafil, på en computer. Efterfølgende kan teksten i datafilen, ved hjælp af OCR-program, indlæses som en tekst-datafil, og viderebearbejdes som elektronisk dokument.

Der findes flere forskellige OCR-programmer, der kan indlæse både håndskrift og maskinskrevet tekst. F.eks. benytter postvæsenet OCR-teknik til at aflæse de håndskrevne og maskinskrevne adresser på papir brevkuverter. Gode brevsorteringsmaskiner skulle efter sigende kunne aflæse en brevkuvert, der suser forbi læseren med over 20 km/t.

Mange OCR-programmer er ret dyre (især hvis de skal benyttes til danske tekster). Der findes et gratis program til Windows XP, 7, 8, (og måske også 10). Det kan indscanne tekster skrevet på dansk og flere andre sprog fra både digitale fotos og indscannede billeder. Det hedder: FreeOCR. Se mere på hjemmesiden paperfile.net 

octet

En octet (EN/DK: oktet) er en gruppe bestående af 8 stk. data-bit. Se også byte.

odf

Open Document Format (ODF)

Open Document Format er en meget udbredt dokument-fil standard, der vedligeholdes af Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

ODF er ikke software, men en frit tilgængelig standard, der beskriver opbygningen af den datafil, der indeholder dataene til redigering og generering af dokumentet. Fordelen ved at gemme sine dokumenter (tekst, grafik, regneark, databaser, præsentation m.m.) som ODF er at man ikke er afhængig af en bestemt softwareleverandør, men  kan anvende en bred vifte af programmer, der alle kan benytte ODF-formatet.

ODF er optaget som en international standart i ISO/IEC 26300 (OASIS OpenDocument Format).

De mest almindelige filtyper for ODF er:

Andre dokument-formater, der ikke er frit tilgængelige, er f.eks. Microsofts .doc, xlm m.fl.

Office 365 (Microsoft)

Office 365 er en abonnementstjeneste fra Microsoft. Den er hovedsageligt skybaseret (internetbaseret), og samler de fleste it-værktøjer til den moderne arbejdsplads. Med kombinationen af markedsførende apps som Word, Excel og Outlook samt effektive skytjenester som OneDrive og Microsoft Teams gør Office 365 alle i stand til at skabe og dele ting.

Bemærk at Office 365 er en abonnementstjeneste, med løbende betaling for anvendelsen af programpakken, der så bliver opdateret, når der er nye udgaver.

Prisen er ca. 500 til 900 kr. pr. år, så det er ikke så interessant for den private bruger.

Den private bruger kan f.eks. benytte Libre Office, der er ganske gratis, velfungerende og kan arbejde med filer der er oprettet i Microsoft Office eller Office 365.

Ohm

Måleenhed for elektrisk modstand, opkaldt år 1881 efter den tyske fysiker Georg Simon Ohm.

Ohm forkortes med det græske bogstav Ω (omega (stort bogstav; versal)).

Ohms lov definerer at strømmen igennem en modstand er ligefrem proportional med den påtrykte spændingsforskel.
U = spænding i Volt, R = modstand i Ohm og I = strømmen i Ampere.

Den afsatte effekt i en modstand er lig med produktet af den påtrykte spændingsforskel og strømmen.
P = effekt i Watt, U = spænding i Volt og I = strømmen i Ampere.

Den afsatte effekt i en modstand omsættes til varme, og vil opvarme den. Det er vigtigt at modstandens fysiske opbygning gør, at den kan aflede varmen til omgivelserne, ellers vil den smelte og måske endda bryde i brand.

Ovenstående 2 formler kan kombineres til nedenstående 12 formler:

Variablen i den inderste kvarte cirkel kan beregnes ud fra de tilknyttede formler i den yderste kvarte cirkel.
F.eks. P = U · I eller U = R · I

Se også R, Ampere og Volt.

OLED

Organic Light Emitting Diode (EN/DK: organisk lys-udsendende diode)

En lysdiode (LED), hvor den lysgenererende enhed er en film af organiske forbindelser. Det organiske lag ligger imellem to elektroder, hvoraf mindst den ene er gennemsigtig. Laget udsender lys, når det tilføres en elektrisk strøm. OLED er ekstrem tynde, og en OLED-skærm kan laves så tynd, at den kan rulles sammen som et stykke papir (også mens den viser et billede).

OLED bruges i tv-skærme, computerskærme, små skærme som i mobiltelefoner og PDA'er, ure, m.m. OLED kan laves meget små og kan placeres næsten uden mellemrum på en flade. Farverne dannes ved hjælp af røde, grønne og blå OLED's. De kan stables, idet de kan laves gennemsigtige. Det bevirker at man kan lave en skærmflade. hvor man ikke kan skelne overgangen imellem de enkelte pixels (små lysende prikker, der danner det samlede billede).

Idet en OLED selv udsender lys, så fungerer en OLED-skærm, modsat en LCD-skærm, uden en baggrundsbelysning. OLED- skærme har et meget stort kontrastforhold, og kan gengive dyb sort farve. Den kan være både tyndere og lettere end LCD-skærme.

OLED er under udvikling

OLED er under udvikling, og er i første fase af noget brugbart. Det største problem er, her i år 2011, levetiden. De blå har den korteste levetid på ca. 14.000 timer, hvor lysstyrken vil være halveret. Det kan dog modvirkes ved at styrekredsløbene tager højde for denne ubalance. 14.000 timer svarer til 8 timer om dagen i 4 år.

Note:

En LED-skærm har en levetid på ca. 30.000 timer.

Se også AMOLED, LED-TV og LCD-TV

OLT

Optical Line Terminal (EN/DK: Optisk linje-terminal).

Aktivt termineringsudstyr for den ende af en optisk fiber, der er placeret ved udbyderen af et optisk datanetværk.

Se FTTP.

online

(EN/DK: på (en) linie; "på" i betydningen: "i forbindelse med"; f.eks. via en telefon- eller dataforbindelse).

En realtids-dataforbindelse. En tidstro dataforbindelse.

Det at være i direkte (data)forbindelse med en (data)tjeneste eller en person; f.eks. via Internettet.

ONU

Optical Network Unit (EN/DK: Optisk netværksenhed).

Aktivt termineringsudstyr for den ende af en optisk fiber, der er placeret ved brugeren af et optisk datanetværk.

Se FTTP.

OOo

Se OpenOffice.org

OpenOffice.org

OpenOffice.org er en kontor-programpakke til tekstbehandling, regneark, diagrammer, præsentationer, databaser og tegninger m.m.  Den udgives under en OpenSource licens, og kan downloades, installeres og bruges ganske gratis.

Vedligehold af kontorpakken har ført en noget fortumlet tilværelse fra år 2012 til 2017, men det ser ud til at vedligehold og udvikling nu tages op og videreføres af Apache som: Apache OpenOffice.

Open Source

(EN/DK: Åben kilde; åbent grundlag).

Betegnelse for software (SW), hvor kildeteksten (selve programmeringen) stilles til rådighed for alle interesserede programmører.

Open Source-programmer er ikke automatisk lig med "gratis", så husk at læse licensbetingelserne, når du installerer det. Typisk vil licensbetingelserne angive, at det færdige program må anvendes til både private og erhvervsmæssige formål uden at du skal betale for det, men du kan kun være helt sikker ved at gennemlæse licensbetingelserne.

Programmet bliver typisk udviklet og vedligeholdt af mange forskellige frivillige programmører fra hele verden. De udarbejder og forbedrer programmet af egen interesse. Der findes mange gode og professionelle programmer under OpenSource-konceptet til enhver opgave for både privat og erhvervsmæssig brug.

De fleste OpenSource-programmer findes på mange forskellige sprog, idet de oversættes af frivillige translatører, der ønsker at bidrage til udviklingen af det enkelte program.

Af særligt betydningsfulde programmer kan nævnes (linkene i listen fører dig til programmernes officielle hjemmesider):

Se også freeware, shareware og adware.

operating-system

(operativ-system)

Operating System (Dansk: OperativSystem). Forkortes ofte til OS.

Et program, der helt overordnet styrer en computer. Operativsystemet er grundlæggende for at f.eks. en pc virker som en personlig computer. Det håndterer alle computerens enheder, samt afviklingen af diverse brugerprogrammer.

Det mest kendte operativsystem til pc'er er "Microsoft Windows", der tilbyder en grafisk brugerflade (en GUI) til betjening af både operativsystemet selv, samt til afvikling af bruger programmer.

Tabellen viser markedsandelen for de mest udbredte operativsystemer blandt Internetbrugere:

Operativsystem Markedsandele Februar 2011
Operativsystem Typisk anvendelse %
Windows Stationær og bærbar computer 89,70
Mac Stationær og bærbar computer 5,25
iOS Mobiltelefon (iPhone) 2,05
Linux Stationær og bærbar computer 0,95
Java ME mobiltelefon 0,81
Android mobiltelefon 0,49
Symbian mobiltelefon 0,28
BlackBerry mobiltelefon 0,12
Windows Mobile mobiltelefon 0,03

Kilde: Data provided by > Net Market Share.

option

Dansk ord. Et muligt valg. En mulighed for at vælge noget.

Valget vil udgøre noget andet end det, der er standard. Valget af en "option" kan være en forbedring, men kan altså også godt være et dårligere valg end standarden.

Se også optional.

optional

Engelsk ord. Dansk betydning: Et tilvalg. En mulighed for at vælge noget mere (og typisk bedre) end det, der er standard.

Se også option.

optisk fiber

En meget tynd "leder", der er fremstillet af glas eller plastik med det formål at overføre lys fra den ene ende af lederen til den anden. Kaldes også en lysleder. Selve lyslederens glaskerne er kun 8 - 10 µm i diameter, og må derfor omgives af en beskyttende kappe. Flere lysledere samles herefter i yderligere en fælles og trækstabil kappe, som udgør et "lysleder-kabel", der er ca. 15 mm i diameter. 

Optiske fibre anvendes i datanetværk, hvor transmissionen med laserlys kan sendes over store afstande (80 - 100 km) med meget lille signaltab.

Se mere under FTTP.

Ordbogsangreb

Se brute force.

OS

Operating System (Dansk: OperativSystem)

Se Operating System.

OSI

OSI-modellen (OSI = Open System Interconnection reference model) beskriver, hvordan information fra et software-program i en pc bevæger sig igennem et netværk til et software-program i en anden pc. Det vil sige fra afsenderen, ned igennem modellens 7 lag, og igen op igennem modellens 7 lag, til modtageren. OSI-modellen er en konceptmodel og angiver altså ikke i detaljer hvordan det hele foregår.

Yderligere information i artiklen om OSI.

overhead

(EN/DK: over hovedet; ovenover; ovenpå).

Overhead betegner det forbrug af båndbredde, der opstår på en datatransmissionsforbindelse på grund af de dataprotokoller, som skal sørge for at de egentlige data når frem til modtageren uden fejl.

Lag 2 til 7 i OSI-modellen vil hver især kræve lidt båndbredde.

Det samlede overhead på en dataforbindelse fra en pc til en server på Internettet udgør 10 til 20 %. Det vil sige at på en 10 Mb/s Internetforbindelse vil man typisk opleve en overførselshastighed på 8 til 9 Mb/s.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1O / 2018-06-17 13:29