Indhold

En artikel fra: infrateket.dk

Digitalt og analogt TV i Danmark

Indledning

Denne artikel giver dig grundlæggende teknisk information om hvilke komponenter, der bruges for at kunne se TV; både analogt og digitalt.

De danske tv-programmer kan overordnet modtages på 3 forskellige måder:

 1. Via egen antenne som DVB:
  1. DVB-T
   Digitalt jordbaseret sendenet. Signalet modtages via din egen antenne, der kan være monteret i stuen, i et loftrum eller udvendigt på huset.
  2. DVB-S
   Digitalt satellitbaseret sendenet. Signalet modtages via din egen parabolantenne monteret udvendigt på huset.
 2. Via lokalt kabelanlæg (kabel-tv).
  1. DVB-C
   Digitalt kabelbaseret sendenet. Signalet modtages via et koaksialt kabelanlæg (antennekabel). Det vil sige via et kabelanlæg, der ejes af en kabel-tv leverandør, en antenneforening eller en boligforening.
  2. SDTV
   Analogt kabelbaseret sendenet. Signalet modtages via et koaksialt kabelanlæg (antennekabel). Det vil sige via et kabelanlæg, der ejes af en kabel-tv leverandør, en antenneforening eller en boligforening.
 3. Via lokalt datanetværk som IPTV
  1. Digitalt kabelbaseret datanetværk. ADSL-forbindelse (Internetforbindelse). Signalet modtages via et datanetværk, der er fremført til boligen via kabel. Kabelanlægget ejes typisk af en teleleverandør.
  2. Digitalt kabelbaseret datanetværk. FTTP-forbindelse (lyslederforbindelse). Signaler modtages via et datanetværk, som er fremført til boligen via kabel. Kabelanlægget ejes typisk af en teleleverandør eller en energileverandør (el-, vand- eller varmeleverandør).

Note

Man kan også modtage tv på små håndholdte terminaler (mobiltelefon og PDA). Det udsendes over mobiltelefonnettet (noget lignende IPTV), og er indtil videre ikke særligt anvendeligt på grund af prisen og det alt for lille skærmformat.

Analogt og digitalt tv

Først skal vi lige have opklaret, hvad der menes med analogt tv og digitalt tv.

Analogt tv

Med ”Analogt tv” menes analogt transmitteret tv (ATT). Det vil sige tv-programmer (film, video m.m.), der overføres fra en sender til et modtagerapparat, som begge benytter analog teknik til at sende og modtage signalerne. Der sendes ét program på én sendefrekvens.

Analogt tv modtages via:

I antennekabelanlæg vil programmerne, selv efter skiftet til de digitale sendere den 1. november 2009, fortsat blive udsendt analogt. Det skyldes at:

Hvor lang tid dette vil forsætte, afgøres udelukkende af hvornår kabelanlæggets sendeudstyr udskiftes til digitalt udstyr.

Note:

I nogle af de store antennekabelanlæg udsendes tv-programmerne både analogt (VHF og UHF) og digitalt (DVB-C), men det kræver ud over tv-apparatet også en digital modtageboks eller et tv-apparat, der kan modtage de digitale signaler (mere om dette senere i artiklen).

Digitalt tv

Med ”digitalt tv” menes digitalt transmitteret tv. Det vil sige tv-programmer (film, video m.m.), der overføres fra en sender til et modtagerapparat, som begge benytter digital teknik til at sende og modtage signalerne. Der sendes 6-10 programmer, samt forskellige informationsdata, på én sendefrekvens. Det digitale tv er ved at holde sit indtog over hele verden. Siden år 2006 har DR1, DR2 og TV2 kunne modtages via en digital modtager.

Modtagelsen af digitalt tv kræver enten en såkaldt set-top boks, som tilsluttes ens "gamle" tv, eller et tv med en indbygget digital tuner (modtager). Et tv-apparat med indbygget digital tuner kaldes "et integreret digitalt tv" (IDTV).

Fordelene ved digitalt transmitteret tv er:

Digitalt tv transmitteres med en teknologi, der kaldes DVB. Det kan modtages via:

Note:

Digitale tv-programmer kan også modtages som såkaldt IPTV. Det er typisk de almindelige tv-programmer, der overføres som datapakker via Internettet. Det er en teknik, der kræver et datanetværk (LAN) i din bolig, så det beskrives først senere i artiklen.

Både digitale og analoge programmer i kabeltv-anlæg

Hvis du modtager tv-programmer fra et kabeltv-anlæg, så vil en del af programmerne ofte blive overført både som digitale programmer og som analoge programmer. Flere af programmerne vil dog udelukkende blive overført som digitale programmer. Der vil dermed være programmer, som du kun kan modtage, hvis du har et tv med en digital modtager (eller en ekstern digital modtageboks (STB)).

I din kabel-leverandørs programoversigt, vil du kunne finde information om hvilke programmer der sendes analogt, og hvilke programmer der sendes digitalt.

Note:

Den 9. februar 2016 flyttede Yousee (det tidligere TDC kabel-tv) alle programmer over på digitale kanaler. De stoppede herefter helt med at udsende programmer analogt i deres kabel-antenneanlæg.

Modtagelse via egen antenne

Digital modtagelse via UHF-antenne (1a)

Digital modtagelse via egen antenne
Tegningen viser princippet for modtagelse af digitalt tv via egen antenne. Programmerne vises på et "gammelt" analogt tv-apparat.

For at modtage de digitale signaler skal der benyttes en separat digital tuner (en STB) til hvert tilsluttet analogt tv-apparat.

Hvis du vil modtage DR1, TV2, lokal-tv og FM radio, så vil du typisk have 2 stk. antenner på din mast. Derfor kan der være monteret yderligere en VHF-antenne for modtagelse af FM-radioprogrammer.

Nyere tv-apparater vil dog indeholde en digital tuner således at der ikke behøves en STB.

Vigtigt:

Hvis du skal ud for at købe dig et nyt tv, eller en ny STB, så SKAL den kunne modtage MPEG4 kodede digitale signaler.

Hvis du skal modtage tv fra Boxer, så skal den også kunne modtage DVB-T2 signaler ellers kan du ikke se de HD-programmer som Boxer udsender.

Mere herom senere i artiklen.

Det blå kabel er koaksial-kabel (antennekabel).

Det sorte kabel er SCART eller HDMI-kabel.

STB'en eller tv-apparatet skal indeholde en digital tuner af typen DVB-T og MPEG4 komprimering.

STB for modtagelse af betalingskanaler

Boxer tv udbyder forskellige betalingsprogrammer, der udsendes som kodede signaler. For at kunne modtage disse, kræves der en speciel settop boks (STB), som kan dekode programmerne. Den skal indeholde en såkaldt "kortlæser" (se også CAM), der kan anvende programudbyderens abonnementskort.

Hvis du vil modtage alle betalingskanalerne fra Boxer, så skal dit modtageudstyr kunne modtage DVB-T2, MPEG4 og kunne dekode CI plus kodede (CI+) programmer.

Der betales typisk for:

Den anvendte STB indeholder ofte forskellige smarte funktioner, så som mulighed for optagelse af programmer på en indbygget harddisk eller leje af videofilm (VOD).

Digital modtagelse via egen parabolantenne (1b)

Bemærk nyhed

Der er kommet en ny mulighed for at fremføre satellit-signalet til flere modtagere igennem kun ét kabel fra parabolen.

Modtagehovedet der kan benytte denne teknik betegnes med: SCR LNB [Single Cable Router]. Modtagerens funktion betegnes med SatCR eller SCD [Single Cable Distribution] (Disse betegnelser er ikke helt sikre endnu).

Standarden, CENELEC EN50494, gør det muligt at levere signal via 1. stk. antennekabel til flere brugere. Ved brug af SCR teknologien kan man undgå at trække et større antal kabler fra parabolen og ud til satellitmodtagerne. Der trækkes blot 1. stk. kabel fra parabolskærmen og frem til en fordeler inde i huset. Der kan deles signal ud fra fordeleren til i alt 4. stk. modtagere. Alle modtagerne skal kunne håndterer SCR. Det findes i mange tv-apparater fra år 2015 og frem, samt STB'er.

Digital modtagelse via egen parabolantenne
Tegningen viser princippet for modtagelse af digitalt tv via egen parabolantenne. Programmerne vises her på et "gammelt" analogt tv-apparat, samt et nyere digitalt tv-apparat.

For at modtage de digitale signaler fra en satellit, skal der benyttes en separat digital DVB-S eller DVB-S2 tuner (eventuelt ved hjælp af en STB) for hvert tilsluttet tv-apparat. Hvis der skal tilsluttes 2 eller flere tv-apparater, så skal der fremføres et kabel fra hvert tv til parabolen, og parabolens modtagehoved skal ligeledes være udstyret med en udgang til hvert tv.

Ved modtagelse via parabolantenne indgås der typisk en abonnements-aftale med en programudbyder (Viasat eller Canal Digital).

Bemærk

Hvis du skal se programmerne på to eller flere tv-apparater, så skal du sikkert betale et ekstra løbende gebyr. Der kan også være et gebyr for den ekstra STB og for et ekstra dekoderkort.

Det blå kabel er koaksial-kabel (antennekabel).

Det sorte kabel er et SCART

Det orange kabel er et SCART eller HDMI-kabel.

 

For at modtage programmer, der udsendes via satellit (DVB-S), kræver det ofte en settop boks (STB). Der findes dog (i år 2013) ganske få tv-apparater med indbygget DVB-S modtager. Der kan modtages flere hundrede gratis programmer via parabolantenne (FTA), men ikke alle har et programindhold, der er værd at se. Derfor vil du ofte have behov for at indgå en abonnementsaftale med en af programudbyderne i Danmark. Det vil sige Viasat eller Canal Digital.

Betalingsprogrammer via satellit udsendes som kodede signaler. For at kunne modtage disse kræves der en speciel DVB-S settop boks (STB), som kan dekode programmerne. Den skal indeholde en såkaldt "kortlæser" (se også CAM), der kan anvende programudbyderens abonnementskort.

Der betales typisk for:

Den anvendte STB indeholder ofte forskellige smarte funktioner, så som mulighed for optagelse af programmer på en indbygget harddisk eller leje af videofilm (VOD).

Modtagelse via kabelanlæg

Digital modtagelse via kabelanlæg (2a)

Digitalt tv transmitteres i kabel-tv-anlæg med en teknologi, der kaldes DVB-C. Med ”digitalt tv” menes digitalttransmitteret tv. Det vil sige tv-programmer (film, video m.m.), der overføres fra en sender til et modtagerapparat, som begge benytter digital teknik til at sende og modtage signalerne. Der sendes 6-10 programmer, samt forskellige informationsdata, på én sendefrekvens.

Den metode, der benyttes til at sende digitalt tv i kabel-tv-anlæg, er IKKE den samme som i det digitale jordbaserede sendenetværk. Kabelanlæg benytter DVB-C, mens det jordbaserede sendenet benytter DVB-T.

Bemærk:

Kabel-tv-anlæg bruger som hovedregel DVB-C, men undtagelsen findes:

Hvis du er tilsluttet et lille lokalt kabel-tv-anlæg, så kan det være at du kan modtage signalerne som DVB-T. Ejeren af kabel-tv-anlæg kan vælge at videresende DVB-T signalerne fra de jord-placerede sendere i uændret form i sit kabelanlæg. Hvis dette er tilfældet, så kan du bruge en DVB-T modtager, selv om du er tilsluttet et kabeltv-anlæg. Spørg din kabel-tv-leverandør (antenneforening), hvilket format de udsender de digitale signaler i, inden du køber en DVB-C eller DVB-T modtageboks (STB).

Digital modtagelse via kabelanlæg
Tegningen viser princippet for modtagelse af digitalt tv via et kabel-tv-anlæg.

For at modtage de digitale signaler i et kabel-tv-anlæg skal der benyttes et udstyr, der indeholder en DVB-C tuner. Det vil sige:

Enten

 • Et nyere tv-apparat med indbygget digital DVB-C tuner.

eller

 • En separat digital DVB-C tuner (en STB) til hvert tilsluttet analogt tv-apparat.
  Hvis dit nyere digitale tv-apparat kun indeholder en DVB-T tuner, så skal du også bruge en separat digital DVB-C tuner (en STB).

Det orange kabel er koaksial-kabel (antennekabel).

Det blå kabel er koaksial-kabel (antennekabel).

Det sorte kabel er SCART eller HDMI-kabel.

STB'en eller tv-apparatet skal indeholde en digital tuner af typen DVB-C og MPEG4 komprimering.

Digital transmission i kabel-tv-anlæg har tidligere udelukkende været benyttet til betalingskanaler, men i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt jordbaseret sendernet i Danmark er dette ændret. YouSee kabel-tv begyndte den 15. september 2009, at udsende alle programmerne i deres kabel-tv-net i en digital udgave. De udsender altså både en analog og en digital udgave af alle programmer i deres kabel-tv-net. For at modtage de digitale programmer, skal dit tv-udstyr indeholde en DVB-C tuner.

STB for modtagelse af betalingskanaler

De fleste kabel-tv-udbydere sælger også forskellige betalingsprogrammer. Disse programmer udsendes i kabelnettet som kodede signaler. For at kunne modtage disse kræves der en speciel settop boks (STB), som kan dekode programmerne. Den skal indeholde en såkaldt "kortlæser" (se også CAM), der kan anvende programudbyderens abonnementskort.

Der betales typisk for:

Den anvendte STB indeholder ofte forskellige smarte funktioner, så som mulighed for optagelse af programmer på en indbygget harddisk eller leje af videofilm (VOD).

Analog modtagelse via kabelanlæg (2b)

Analog modtagelse via kabelanlæg

Tegningen viser princippet for modtagelse af analogt tv via et lokalt kabelanlæg, der typisk vil være ejet af en antenneforening eller lignende. Der vil næsten altid være monteret .

På et kabelanlægs antennemast vil der næsten altid være monteret yderligere en VHF-antenne for modtagelse af FM-radioprogrammer, samt flere parabol-antenner for modtagelse af de tv-programmer, der udsendes fra satellitter.

Programmer, der modtages fra en satellit, er transmitteret digitalt. De bliver ofte omsat til analog transmission, som derefter videresendes igennem kabelanlægget, så de kan modtages på et "gammelt" analogt tv-apparat.

Det orange kabel er koaksial-kabel i jord (antennekabel).

Det blå kabel er koaksial-kabel (antennekabel).

Modtagelse via datanetværk

Modtagelse af digitalt tv via et datanetværk kaldes IPTV. Det er en digitalt transmitteret multimedie-service som f.eks. tv, video, audio, grafik og data leveret via en IP-baseret dataforbindelse. Forbindelsen etableres typisk sammen med en Internetforbindelse, via en lyslederforbindelse (fibernetværk, FTTP) eller en ADSL-forbindelse.

IPTV overføres altså ikke ligesom de analoge signaler igennem de traditionelle koaksiale kabelanlæg (antennekabel), med derimod som digitale datapakker, igennem et pakkekoblet datanetværk (Internetforbindelse og Ethernet LAN). Den "gamle" koaksiale antennekabling, du har i dit hus, kan ikke bruges til dette. Der skal trækkes nye kabler af en type, der kan overføre datasignaler for Ethernet (UTP).

For at modtage IPTV på ét tv-apparat skal man bruge:

Hvis der skal ses tv på flere tv-apparater og forskellige kanaler på hvert sit tv samtidigt, så skal der bruges:

I Teknisk Leksikon er der lidt flere oplysninger om IPTV, samt en lille bekymrende bemærkning. Se IPTV.

Digital modtagelse via ADSL (3a)

IPTV via ADSL etableres igennem almindelige kobberkabler for telefoni nedgravet i jorden.

Digital modtagelse via ADSL-datanetværk (IPTV)
Tegningen viser princippet for modtagelse af digitalt tv via en 10 til 20 Mb/s ADSL-dataforbindelse.

For at modtage IPTV via ADSL, skal der benyttes:

 • Et udstyr, der indeholder et ADSL-modem. Det har typisk en Ethernet snitflade for tilkobling af et internt datanetværk i din bolig.
 • En separat modtageboks (en STB), der omsætter Ethernet-datastrømmen til et signal dit tv-apparat kan modtage.

Der skal bruges en STB pr. tv-apparat, samt fremføres en 100 Mb/s Ethernetforbindelse til hvert tv-apparat.

Der kan typisk kun leveres tv-programmer til maksimalt 2 stk. tv-apparater.

Internet og telefoni

Ofte vil der, udover tv-programmerne, også medfølge en Internetforbindelse, samt en IP-telefoniforbindelse, der kan tilsluttes en eller flere PSTN-telefoner (dine "gamle" telefonapparater).

Internetforbindelsen vil kunne fordeles til flere pc'er via et kablet eller trådløst Ethernet LAN.

Kablingen til både tv og computer er netværkskabel af typen UTP CAT5e eller bedre.

Digital modtagelse via FTTP (3b)

IPTV via FTTP etableres igennem lyslederkabler nedgravet i jorden.

Det fiberoptiske datanetværk etableres og ejes typisk af et firma i forsyningsbranchen (f.eks. en el-, vand-, varme- eller televirksomhed), mens de tjenester der overføres via netværket leveres af en "tjeneste-udbyder". "Tjenesterne" består af datatjenester, der transporterer f.eks. Internet, TV, video m.m., der leveres direkte til den enkelte forbruger via det fiberoptiske net.

I nedenstående tegning er der foruden IPTV medtaget både telefoni og Internetforbindelse. Dette vil være den typiske løsning, idet prisen for en FTTP-tilslutning ellers vil være alt for høj, set i forholdet til andre løsninger.

Der indgås leveringsaftaler med hver enkelt leverandør. I scenariet nedenfor afregnes der:

Der vil typisk indgås såkaldte "Flatrate"-aftaler, så der afregnes med en fast månedlig ydelse, og ikke efter forbrug.

Se mere om FTTP i Teknisk leksikon.

Digital modtagelse via FTTP-datanetværk (lysleder)
Tegningen viser princippet for modtagelse af digitalt tv via en FTTP-dataforbindelse.

For at modtage de digitale signaler i et FTTP-anlæg skal der benyttes:

 • Et udstyr, der indeholder et FTTP-modem. Det har typisk en Ethernet snitflade for tilkobling af et internt datanetværk i din bolig.
 • En separat modtageboks (en STB), der omsætter Ethernet-datastrømmen til et signal dit tv-apparat kan modtage. Der skal bruges en STB pr. tv-apparat, samt fremføres en 100 Mb/s Ethernetforbindelse til hvert tv-apparat.

Internetforbindelsen vil kunne fordeles til flere pc'er via et kablet eller trådløst Ethernet LAN. Kablingen til både tv og computer er netværkskabel af typen UTP CAT5e eller bedre.

Dataforbindelsen er typisk 100 Mb/s eller mere, så der er ikke umiddelbart problemer med at levere flere forskellige tv-programmer til visning samtidigt på flere tv-apparater.

Note

Dette er det typiske scenarie for IPTV via FTTP. Der findes dog enkelte udbydere af FTTP, der leverer en gateway, som indeholder en UHF-modulator, så ens gamle koaksiale antennekabel kan tilsluttes. Denne mulighed ser ud til at være på vej ud af markedet.

DVB-T Hvem sender hvad??

I/S DIGI-TV og BOXER-TV

I/S DIGI-TV og BOXER-TV er 2 selskaber, der håndterer udsendelsen af digitalt tv (DTT) via DVB-T i Danmark.

Programmerne udsendes i en såkaldt MUX. En MUX er et udstyr, der håndterer at programmerne pakkes, kodes, komprimeres og derefter udsendes på én frekvens. Udover lyd- og billed-informationer, så indeholder Mux'ens signal også informationer til en elektronisk programguide, undertekster, tekst-tv med mere.

I Danmark er der nedenstående muligheder i det jordbaserede digitale sendernet:

Fra den 1. november 2009 udsender DVB-T senderne:
 • MUX1:
  Sender fortsat i MPEG2 indtil udgangen af år 2011, hvor der skiftes til at sende i MPEG4.
  (MPEG2 kan også modtages med en MPEG4-modtager).
  • DR1.
  • DR2.
  • TV 2 Danmark.
  • Den lokale TV 2 region med ikke kommercielt lokalt tv, tegnsprog og ekstra sendetid til TV 2 regionerne.
 • MUX2:
  Sender i MPEG4.
  • DR Ramasjang.
   Børne- og Historiekanal.
  • DR Folketings-tv.
   Transmissioner fra Christiansborg.
  • DR-Update.
   Opdaterede nyheder.
  • DR K.
   Historie/kulturkanal.
  • DR HD
   Program i HD-kvalitet.
   Kræver yderligere at fjernsynet og den digitale MPEG4-modtager kan modtage HD-signalet.
 • MUX3 – MUX5
  Sender i MPEG4.
  • Betalingskanaler fra Boxer TV A/S:
   29 digitale tv-kanaler fra Boxer TV A/S, fordelt på ca. 16 programpakker.

Komprimeringsstandarder

Den almindelige tv-seer har normalt ikke brug for at vide noget om teknikken, der anvendes for at overføre billederne til tv'et. Det gælder også for digitalt udsendt tv. Der er dog noget man skal være opmærksom på, når man skal købe nyt tv-udstyr: Der benyttes to forskellige komprimeringsstandarder indtil slutningen af år 2011. Herefter vil der udelukkende blive anvendt én type.

Dette bevirker at efter år 2011 er det kun muligt at anvende udstyr, som kan modtage programmer komprimeret i MPEG4 standarden. Alt det gamle MPEG2-udstyr vil derefter være affald.

Lydstandarden, der anvendes til DTT, hedder AC-3 og leverer 5.1 kanals lyd med følgende 6 lydkanaler for højttalere anbragt i forholdet til lytter/seer:

Bemærk:

Det er en udbredt misforståelse at man kan opnå god lyd, når man gemmer sin subwoofer væk under sofaen eller stiller den over i et fjernt hjørne af stuen. For at opnå den bedste lyd skal Subwooferen ofte anbringes et sted inde imellem de 2 fronthøjttaleres placering f.eks. bag ved eller ved siden af skærmen. Dette gælder især, når skæringsfrekvensen for subwooferens lavpassfilter indstilles over 100 Hz. Ved ca. 95 Hz og opefter begynder man at kunne retningsbestemme lyden, og derfor bliver det vigtigt at subwooferen befinder sig imellem de to fronthøjttalere. Den behøver dog ikke at være placeret nøjagtigt midt imellem fronthøjttalerne.

Hvad skal jeg købe?

Det anvendelige køb

Jeg vil, her i år 2013, anbefale at se efter nedenstående, når du skal købe nyt udstyr.

Se også nyttig information om skærmstørrelser i Teknisk Leksikon.

Anbefaling:

Tv-apparater, der købes efter den 1. januar 2012, bør minimum indeholde:

Sådan et tv vil kunne tilsluttes:

Fremtidssikker?

Nej, det er ikke muligt at købe et fremtidssikret TV. Fremtiden kommer hurtigt, når det handler om DVB. Der er allerede flere nye transmissionsteknologier på vej (DVB-S2 og DVB-C2). Der skimtes også en svag tendens til at selve billedskærmen og DVB-modtagerdelen bliver to selvstændige enheder. Det vil sige at vi i fremtiden nok vil erstatte vores tv-apparat med en avanceret højopløst billed-og videomonitor med et væld af ind- og udgange. Den kan så tilsluttes alt vores audiovisuelle udstyr for tv, surround sound anlæg, video on demand, streaming tjenester, internet og meget mere.

Her i år 2013, ses der ganske få stk. modtagere (TV- eller STB'er), der indeholder en nyttig kombination af de forskellige typer DVB-modtagere. Vi kan f.eks. glæde os til der kommer et apparat, der kan modtage både DVB-T2, DVB-S2 og DVB-C2, samt ved hjælp af CAM/CI+ dekode diverse krypteringsformer. Denne (forhåbentligt meget billige) enhed kan vi så tilslutte vores (relativt dyre) billed- og videomonitor .....

Betalings tv i flere rum uden ekstra gebyr

Der et produkt på markedet, der løser problemet med at kodede programmer til flere tv apparater i huset kræver et ekstra abonnement pr. tv apparat.

Jeg kender ikke produktet, men det ser i hvert fald ud til at det er en god ide.

Det hedder en "SmartWi CardSplitter". Det er et udstyr som trådløst sender oplysningerne fra dit abonnementskort videre til andre enheder inden for din egen bolig.

Prøv selv at søge på Internettet efter flere oplysninger.

(Mere herom senere)

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP039-1 /2019-02-10 20:44