Harddisk

En artikel fra: infrateket.dk

Harddisk

Generelt

En harddisk (EN/DK: hård skive; hård rund plade) er et datalagermedie, der fastmonteres i en pc. Den har til opgave, at langtidsopbevare data. Den kan lagre data, selv efter at pc'en er blevet slukket. Gemte data kan opbevares i mange år, eller de kan slettes og overskrives med nye, hvis man ønsker det. Der er tale om relativt store datamængder. Lagerbehovet har siden pc'ens oprindelse været konstant stigende, og i dag (år 2009) er en typisk pc udstyret med harddiske, der kan lagre fra 300 til 500 GB.

Den mekaniske opbygning

En harddisk består af:

Selve data-lagermediet udgøres af nogle hurtigt roterende hårde plader, der er belagt med et magnetisk materiale. Det er lagerpladerne. De roterer typisk med 7.200 omdrejninger pr. minut. For at lagre data, benyttes der nogle læse/skrive-hoveder, der ved hjælp af elektriske strømme kan aflæse/afsætte magnetiske mønstre i lagerpladernes magnetiske belægning.

De magnetiske plader og læse/skrivehovederne er lukket inde i en mekanisk stabil og støvtæt kasse, mens harddisk-controlleren og stikkene sidder på ydersiden af den samme kasse.

En harddisk set fra den ende hvor stikkene sidder  monteret.....
....harddisken er lagt på den modsatte side, så man kan se printpladen med de kredsløb, som styrer harddiskens mekanik.

Der findes flere forskellige muligheder for udformningen af stikkene, den viste er med et såkaldt P-ATA-interface.

Stikkene benyttes til:

  • Strøm: Harddisken forsynes med +5 VDC og +12 VDC
  • Jumper: Tildeler harddisken en "adresse" enten som "Master" eller "Slave" (se mere om dette i Leksikon under ATA).
  • ATA (data): Her tilsluttes harddisken til computerens ATA-interface-controller.

 

Sådan ser den ud indvendigt

Advarsel:

En harddisk må ikke åbnes; - selv den mindste smule støv vil ødelægge den.

De indvendige dele i en harddisk tåler absolut ikke støv. Den er dog ikke lufttæt. Der skal være et lille hul i kassen for, at trykforskelle imellem harddiskens indre og dens omgivelser, kan udlignes. I hullet er der anbragt et støvfilter, så der ikke kan slippe støv ind til harddiskens indre dele.

Billedet herunder viser en harddisk, hvor det øverste dæksel er fjernet.

Til venstre ses armen med læse/skrive-hovederne. Der er flere hoveder; et på hver side af hver plade. De er monteret helt ude i enden af armen, og armen kan dreje, så hovederne han læse/skrive data fra inderst til yderst på lagerpladerne. Læse/skrive-hovederne berører ikke den magnetiske overflade, men svæver på en "luftpude" ganske tæt ved den (nogle få nm).

Hovederne kan bevæges med meget stor hastighed frem og tilbage over pladen. Det tager typisk under 20 ms at bevæge læse/skrive-hovedet fra inderst til yderst på lagerpladen, og under 10 ms, at finde frem til nogle bestemte data på harddisken.

Harddiskens teknik udvikles hele tiden, og lagerkapaciteten pr. harddisk bliver større og større. I år 2009 er det ikke usædvanligt med en harddisk, der kan lagre fra 300 til 1000 GB. Selve princippet er dog det samme som i den afbillede 1,2 GB harddisk fra år 1999, der indeholder 2 stk. lagerplader. Hvis en harddisk skal have større lagerkapacitet, så kan fabrikanten vælge at tilføje flere lagerplader, flere læse/skrivehoveder og bruge mindre plads til at "skrive" de enkelte data på lagerpladerne.

Billedet herunder viser armen med læse/skrive-hovederne. Bemærk støvkornene på lagerpladerne til højre for armen; de ville være "dødbringende" for harddisken, hvis den skulle bruges igen efter denne åbning.

Holdbarhed - brug backup

En harddisk holder ikke evigt!

De magnetiske mønstre, som udgør de gemte data, kan formodentligt holde i omkring 50 til 100 år, men inden den tid er dataene ganske sikkert flyttet til et andet lagermedie, eller også er harddisken "groet" sammen, så det ikke er muligt at bruge den mere.

Den typiske holdbarhed for en harddisk, som fabrikanterne tilstræber, er ca. 6 år. Du vil sandsynligvis opleve at den holder længere, men du kan altså være helt sikker på, at før eller senere vil den svigte, så du ikke kan læse de data, du har gemt på den.

Lav altid en backup (en ekstra kopi) af dine vigtige data. Kopien kan gemmes på CD-ROM eller på en anden harddisk.

Det siges at: "Rigtige mænd bruger ikke backup", men det bør udvides til: "Rigtige mænd bruger ikke backup; - de græder!"

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP027-1 / 2012-05-05 18:22