Indhold

En artikel fra: infrateket.dk

OSI-modellen, En konstruktionsskitse for producenten

Her kan du finde information om, hvad OSI-modellen beskriver, og hvorfor den er lavet.

Det kan være en fordel at kende til OSI-modellen, når man søger information om, hvordan en bestemt funktion i et LAN fungerer.

 

OSI-modellen

For at kunne sende data igennem datanet opbygget af forskellige komponenter,  er det nødvendigt at indgå nogle aftaler om, hvordan man sender og modtager data, ellers ville datatransporten ende i kaos.

Uanset hvilke komponenter et netværk sammensættes af, så kan en netværksforbindelse opdeles i nogle funktioner. Det er disse funktioner som OSI-modellen beskriver.

Generelt

OSI-modellen (OSI = Open System Interconnection reference model) beskriver, hvordan information fra et software-program i én pc, bevæger sig igennem et netværk, frem til et software-program i en anden pc.

OSI modellen blev udviklet i 1984 af International Organization for Standardization (ISO), og anvendes nu over hele verden til at definere informationstransport efter. Modellen er opbygget i de 7 logiske "lag", som hver har sin specificerede funktion. Hvert lag i modellen har en beskreven måde at modtage information på, samt en beskreven måde at aflevere information på. Det betyder, at man kan ændre informationsbehandlingen eller transmissionsmediet inde i et lag, uden at skulle ændre noget i alle de andre.

Note:

OSI-modellen er en konceptmodel, og angiver altså ikke i detaljer, hvordan det hele foregår.

Hvordan de enkelte funktioner fremstilles/opnås beskrives i et stort antal internationale tekniske standarder, som den almindelige netværksbruger ikke behøver at kende.

7 lag i 2 grupper

De 7 logiske lag benævnes på engelsk som i nedenstående tegning, og kan opdeles i 2 grupper:
(Forklaring til de engelske navne følger i næste afsnit).

Lag 5 til 7

Lag 5-7, håndterer hovedsageligt funktioner i forbindelse med en brugers anvendelsen af forskelligt software. Både brugeren og lag 5-7 samarbejder med en eller anden software, der indeholder en kommunikations-komponent.

Lag 1 til 4

Lag 1-4, håndterer datatransport. Fra et sted til et andet. I disse lag findes både "netværks-adressen" og "MAC-adressen", der identificerer den enkelte bruger på netværket. De kan begge, under forskellige forhold, benyttes til at styre datatransporten ud ad den rigtige vej fra afsender til modtager.

Datatransporten

De 7 lag fra OSI-modellen findes i begge ender af transporten. Tegningen herunder viser et eksempel på en netværksforbindelse imellem to computere i et netværk:

Typisk kommunikerer et givent OSI-lag ved computer A med laget over og laget under, samt det tilsvarende lag ved  computer B.

Som eksempel viser tegningen lag 2 ved computer A:

Kommunikationen imellem lag 2a og 2b er en del af selve dataudvekslingen imellem computer A og B, men 2a og 2b kan ikke kommunikere direkte med hinanden. I stedet for den direkte kommunikation, så må lag 2a samarbejde med 3a og 1a, for at bringe data fra computer A til computer B.

På samme måde, som ved computer A, så må lag 2b også samarbejde med 1b og 3b, for at kunne transportere data videre til computer B.

OSI-modellens 7-lag og deres funktioner.

OSI-modellens lag (engelsk: layer) har engelske betegnelser, som vi ikke vil oversætte til danske ord. Det vil blot forvirre sagen endnu mere.

Tabellen beskriver betydningen af det engelske navn, samt funktionerne i OSI-modellens 7 lag.

Layer 7
Application

 

(Application = Et computerprogram, som udfører en bestemt handling).

Lag 7 er nærmest brugeren. Lag 7 udveksler information med den kommunikations-software som brugeren benytter. F.eks. bogstaver fra et terminalprogram, som brugeren kan anvende til at sende tekstbeskeder.

Layer 6
Presentation

 

(Presentation = Det at fremvise eller overlevere ting/data).

Lag 6 løser opgaver med at omsætte data fra en form til en anden, så modtageren kan forstå, hvad afsenderen sender.

Det kan f.eks. være oversættelse imellem to forskellige tegnsæt eller to forskellige billedformater.

Layer 5
Session

(Session = En handling, som udføres i et afgrænset tidsrum).

Lag 5 etablerer, håndterer og nedlægger kommunikationsforbindelsen. Det klargør med andre ord den landevej som informationerne skal følge.

Layer 4
Transport

(Transport = Det at flytte noget fra et sted til et andet).

Lag 4 modtager informationer, og sørger for at de kommer frem til modtageren i hel og uændret tilstand.

Layer 3
Network

Håndterer Netværks-adressen.

(Network = Det at bruge et system af computere, der er sammenkoblede, så de kan udveksle datainformationer).

Lag 3 håndterer adressering af afsender og modtager.

I nogle lag 3 protokoller anvendes der en systematisk adressering, så informationspakkernes "rute" kan planlægges mest praktisk, når den skal sendes videre imod modtageradressen. En såkaldt Router kan på den måde finde ud af, om den skal sende pakken videre til et andet net eller ej.

Når der benyttes en systematisk adressering, kan man se, ud fra "Netværks adressen", i hvilken logisk del af netværket en bruger er placeret.

Netværksadressen kan f.eks. være en TCP/IP protokol-adresse: 192.168.1.10

Layer 2
Data link

Håndterer Datalink-adresser (MAC adressen)

(Link = Det at holde enheder forbundet med hinanden)

Lag 2 sørger for en pålidelig transport af datainformationerne via en fysisk forbindelse.

Lag 2 håndterer hvordan datainformationerne sendes, håndterer den fysiske adressering af den enkelte netværkskomponent i netværket, og giver besked op til de overliggende lag, hvis en modtager på grund af tidsnød midlertidigt ikke kan modtage flere informationer.

Lag 2 er delt i yderligere 2 lag:

  • Logical Link Control (LLC)
    LLC-laget håndterer kommunikationen fra flere netværkskomponenter over et og samme datalink i et netværk.
  • Media Access Control (MAC).
    MAC-laget håndterer adresseringen af den enkelte fysiske netværkskomponent (hardware), så alle netværkskomponenterne kan identificeres. Det er den såkaldte MAC-adresse. En MAC-adresse identificerer en enkelt fysisk enhed på et netværk, og skal være unik indenfor dette netværk.
    Man kan ikke direkte se ud fra en MAC-adresse, hvilket netværk brugeren er tilsluttet, men ved at overvåge datatrafikken, kan den benyttes til at udpege den enkelte fysiske enhed i nettet.

Data link-adressen kan f.eks. være et NIC's (netkort) adresse: 00-80-C8-12-AC-23

Layer 1
Physical

(Physical = Noget der eksisterer fysisk. En ting du kan berøre).

Lag 1 er det rent fysiske netværk.

Her defineres de elektriske, fysiske og funktionsmæssige forhold for hvordan netværket forbindes. Det er f.eks. spændingsniveauer, frekvenser, transmissionshastigheder, stik, kabler osv.

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown 

www.infrateket.dk

AP009-1 /2014-04-19 22:20