Echelon

En artikel fra: infrateket.dk

Echelon

Dette dokument indeholder oplysninger om en aflytnings-tjeneste, som hedder Echelon.

Echelon er et dæknavn for et elektronisk system til opsnapning af kommunikation. Systemet drives af regeringer og efterretningstjenester verden over. Det var oprindeligt USA, Storbritannien (UK), Canada, Australien og New Zealand, der startede systemet, men i dag er der formodentligt mange flere lande involveret.

Herunder er der lidt baggrund for Echelon, så kan du selv bedømme sagen.

Forskellige aflytningers formål og rammer

Det kan vel ikke overraske mange at der foretages aflytning; vi hører jo jævnligt i dagspressen at Politiet har foretaget aflytning for at opklare en eller anden større forbrydelse. Politiets aflytninger har dog ingen sammenhæng med Echelon, og der er stor forskel på rammerne for Politiets aflytninger og Echelons.

Sådan virker Echelon

Echelon virker i korte træk således:

Alt forekommende kommunikation aflyttes. Enorme mængder af kommunikation opsnappes fra kommunikations-satellitter og hovedtransmissionsforbindelser. Kommunikationen behandles elektronisk, ved hjælp af en teknik, der minder om den, som anvendes af Internettets søgemaskiner.

De opsnappede data sendes igennem computere, som benytter "ordbogs-søgning". Det vil sige, at "ord-bogen" indeholder lister, hvor hvert ord tildeles et antal point, alt efter hvor "spændende" ordet er. Opsnappede dokumenter gennemsøges og tildeles så point, ud fra de ord (eller eventuelt hele sætninger), som det indeholder.

Hvis et dokument får så mange point, at det overskrider en fastlagt grænse, så udpeges e-mailen som potentiel interessant, og kan så undersøges nærmere.

Det er i dag også teknisk muligt at genkende "stemmeaftryk" og dermed udpege potentielt interessante telefonisamtaler, der skal undersøges nærmere. Det vides dog ikke om dette foregår på nuværende tidspunkt.

Og det er altså ikke blot en historie......

Siden engang sidst i 1970'erne har der verseret en konspirationsteori om at regeringer og efterretningstjenester verden over, sammen driver en lyttetjeneste med dæknavnet Echelon. Den skulle have mulighed for at aflytte al telekommunikation, og dermed også trafik via Internettet.

I årevis blev Echelons eksistens af mange officielle kilder slået hen som noget, der blot var opfundet af nogle ganske få millioner paranoide mennesker, men den 11. juli 2001 blev det endeligt officielt, at Echelon ikke blot var fri fantasi.

Her er et citat fra en betænkning udgivet af Europa Parlamentet med titlen:

BETÆNKNING om eksistensen af et globalt system til aflytning af privat og økonomisk kommunikation (Echelon-aflytningssystemet). Det Midlertidige Udvalg om Echelon-aflytningssystemet. Dokument ID: PE 305.391 DA.

------citat start------(Europaparlementets ophavsretsbeskrivelse tillader gengivelse med fuld kildeangivelse)

Afsnit 13.1. Konklusioner

Eksistensen af et globalt aflytningssystem til privat og økonomisk kommunikation (Echelon)

Eksistensen af et verdensomspændende kommunikationsaflytningssystem, som fungerer i kraft af et samarbejde mellem USA, Det Forenede Kongerige, Canada, Australien og New Zealand inden for rammerne af UKUSA-aftalen, kan ikke længere drages i tvivl. At systemet eller dele heraf i det mindste i en vis periode er gået under betegnelsen "Echelon" kan antages på baggrund af de forhåndenværende indicier og mange overensstemmende erklæringer fra forskellige kredse. Det vigtigste er, at systemet ikke har til formål at aflytte militær kommunikation, men de private borgeres og erhvervslivets kommunikation.

Analysen har vist, at systemets tekniske muligheder sandsynligvis ikke er så omfattende, som mange medier har antaget. Alligevel forekommer det foruroligende, at mange ansvarlige i EU, der er blevet hørt, herunder navnlig medlemmer af Kommissionen, har erklæret, at de ikke havde kendskab til systemet.

----citat slut----

Den fulde betænkning (på dansk) kan ses herEuropa parlamentets server.

Her kan du (på dansk) se en af de tekniske rapporter, der danner grundlag for at Europa Parlamentet i 2001 fastslog at Echelon eksisterer. Rapporten er gengivet på Infratekets server med den i rapporten indeholdte tilladelse fra det danske "Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling". Hvis du har interesse i efterretningsvæsen eller måske blot i privatlivets fred, så er rapporten ganske underholdende læsning.

Echelon mangler blot lidt regulering

Echelon selv, skal ikke betragtes som et problem; det er jo blot et stykke værktøj.

Søgeteknikken som anvendes i Echelon udvikles løbende, og den er rigtig nyttig mange steder. F.eks. bruger vi noget lignende, når vi anvender en af de uundværlige søgemaskiner på Internettet. Uden dem, vil det være umuligt, at finde netop de oplysninger, som vi ønsker; de vil drukne i mængden.

Blot fordi teknikken findes, så er det ikke ensbetydende med, at den skal bruges uhæmmet. Sådan er det også med mange andre ting:

Alle husstande har f.eks. kæmpe knive liggende i køkkenskuffen. De kan forvolde stor skade på et menneske, men ingen myrder jo løs af den grund! Og hvorfor gør de så ikke det? Jo, det er simpelt hen fordi: Det må man ikke!

Det egentlige problem med Echelon er med andre ord, at der mangler noget regulering: Hvordan skal det bruges? Hvem skal beslutte, hvem der må aflytte hvem, og med hvilket formål?

Vi må håbe at vores folkevalgte politikere i Danmark og EU kan takle denne opgave i fremtiden.

......... og "nogen" lytter stadig videre, mens vi her i skrivende stund (år 2004) stadig venter på en officiel international lovgivning/aftale på dette område ... (og det gør vi stadig i år 2017).

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP024-1 / 2017-02-20 12:38